Buscar en la Biblioteca Respon.cat
< Tots els temes
Imprimiu

HP Barcelona | Reconeixement Respon.cat al programa empresarial de voluntariat 2015

 

HP Barcelona desenvolupa una política activa de Voluntariat Corporatiu com a part essencial de la cultura de l’empresa. Dóna suport a entitats, col·lectius i institucions del seu entorn més proper, sempre animant el personal a cedir part del seu temps com a persones voluntàries, prioritzant les fórmules que permetin una implicació humana i el compartir els seus coneixements i habilitats.

L’any 2015 es van dur a terme més de 40 iniciatives relacionades amb la cultura, l’educació, la igualtat social i la salut, la gran majoria liderades i gestionades pel propi personal.

 

Premis Respon.cat >>>

Programa RSE.Pime
Logos suports Premis Respon.cat

×