Buscar en la Biblioteca Respon.cat
< Tots els temes
Imprimiu

CSDDD: Directiva sobre Diligència Deguda de les empreses de la Unió Europea: un nou marc per a la sostenibilitat i responsabilitat corporativa

Panoràmica del Parlament EuropeuEl 23 de febrer del 2022, la Comissió Europea va presentar al Parlament Europeu i al Consell una proposta de Directiva sobre diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat. El Consell va adoptar la seva orientació general l’1 de desembre del 2022. El Consell i el Parlament Europeu van arribar a un acord provisional el 15 de març sobre la Directiva sobre Diligència Deguda de les Empreses en Matèria de Sostenibilitat (CSDDD per les inicials en anglès), establint un precedent significatiu en la regulació de pràctiques corporatives responsables, text que va aprovar el Parlament Europeu el 24 d’abril. Aquesta normativa representa un avanç important en la promoció de la sostenibilitat i la protecció dels drets humans i el medi ambient a nivell corporatiu.

Objectius i abast de la CSDDD

La CSDDD té com a objectiu garantir que les empreses operin de manera responsable i transparent, considerant no només els guanys econòmics sinó també els impactes socials i ambientals de les seves activitats. Aquesta directiva afectarà a més de 5.000 empreses a la UE i altres internacionals amb operacions significatives dins del bloc. Aquestes empreses hauran d’implementar procediments robustos per identificar, prevenir, mitigar i rendir comptes sobre els impactes negatius de les seves operacions en els drets humans i el medi ambient.

Requisits específics

La directiva imposa diverses obligacions a les empreses afectades:

  1. Polítiques de diligència deguda: Les empreses han de desenvolupar i executar polítiques que abordin els impactes negatius de les seves operacions i cadenes de subministrament.
  2. Identificació i mitigació d’impactes: Es requereix que les empreses identifiquin els riscos i impactes potencials i desenvolupin estratègies per mitigar-los.
  3. Informes i transparència: Les empreses han d’informar públicament sobre les seves polítiques i efectivitat, assegurant una transparència completa.
  4. Plans de transició climàtica: Han d’adaptar plans d’acció que estiguin en línia amb l’Acord de París, buscant limitar l’escalfament global a 1,5°C.

Implementació i compliment

La CSDDD serà aplicada de manera gradual:

0 Comentaris

No hi ha cap comentari encara

Sigues el primer en comentar aquesta entrada!

×