FOCUS

Projecte Focus de l’RSE a Catalunya

Identifiquem els aspectes més rellevants en la gestió de la Responsabilitat Social de les Empreses en clau de territori

Què és el projecte Focus de l’RSE a Catalunya?

El projecte Focus de l’RSE a Catalunya és l’agenda local de l’RSE.

Pretén estendre l’RSE fomentant que les empreses que operen a Catalunya integrin en la gestió de la seva RSE aquells temes prioritaris en clau local, que han estat seleccionats de forma participativa entre grups d’interès representatius i de manera dinàmica en el temps.

Per a facilitar que les empreses donin un caràcter prioritari a aquests focus, es divulgaran eines i recursos, o se’n crearan de nous, com ara: guies, exemples de bones pràctiques, jornades i espais d’intercanvi i desenvolupament, accions pilots d’implantació, organismes experts de referència, formació, premis i reconeixements…

L’agenda local es treballarà de manera interrelacionada amb l’agenda global, representada principalment pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Presentació del Projecte Focus de l’RSE a Catalunya

Presentació PPT

Tot el contingut relacionat amb el Projecte Focus de l’RSE del web Respon.cat el trobareu aquí

Els 8 focus de l’RSE

  1. Cohesió Social
  2. Compromís amb la comunitat i aliances
  3. Generació d’ocupació de qualitat
  4. Desenvolupament del capital humà
  5. Desenvolupament econòmic responsable
  6. Ètica de les organitzacions
  7. Compromís amb el territori
  8. Economia circular

Què he de fer per atendre la meva responsabilitat social?

Com se sap què he de fer?

La gestió de l’RSE té com a eix central la determinació per part de cada empresa de quins són els aspectes que li són rellevants.

Normalment les empreses identifiquen aspectes materials a dos nivells:

   • els aspectes vinculats als seus impactes corporatius més directes, que coneixen bé, i
   • els vinculats a les demandes explícites dels stakeholders, que sovint els suposa un entorn més desconegut.

Quina limitació presenta?

a)    Com que suposa obrir-se a un entorn més desconegut, algunes empreses van retardant en el temps iniciar alguna acció.

b)   Entre els grups d’interès que truquen a la nostra porta, cadascun té capacitat diferent d’influència, i hi ha el risc de deixar-se portar pel més convincent sense que respongui a una tria raonable per part de l’empresa.

c)    Pot passar que l’acció feta amb bona voluntat no aporti un resultat prou interessant per al conjunt d’una societat.

Es posa de manifest la mancança d’una veu prou àmplia del territori o societat com a grup d’interès.

Què proposem per abordar millor la responsabilitat social?

Proposem a l’empresa els focus més rellevants

El projecte Focus aporta la selecció dels aspectes més rellevants, i alhora coneixement i recursos per a abordar-los:

   • Detall dels aspectes proposats
   • Exemples de bones pràctiques
   • Guies i materials adequats
   • Espais d’interrelació i debat
   • Formació
   • Desenvolupament conjunt amb els ODS de Nacions Unides
   • Contactes i recursos
   • Premis i reconeixements

Per a millorar la contextualització de l’empresa és important detectar aquells aspectes que poden ser importants en cada territori on opera.

Objectius de Desenvolupament Sostenible
Com ho fem?

a)   Generant un espai de consens entre diferents actors, empreses, experts, agents socials, acadèmics, etc.

b)   Implicant els principals agents socials i acadèmics per a compartit l’impuls i desenvolupament.

c)   Establint un mecanisme per facilitar l’actualització periòdica de la proposta i ampliar la base del consens i representativitat social.

Més informació a Respon.cat posa en marxa els grups de coordinació dels Focus de l’RSE a Catalunya

Objectius

Convidem les empreses que operen a Catalunya a incorporar aquests Focus en la gestió de la seva RSE.

a)    Donar veu al “Grup d’interès Comunitat”! Generar un consens dinàmic sobre quins són els aspectes més rellevants en la gestió de l’RSE a Catalunya.

b)   Motivar les empreses a atendre les inquietuds locals! Orientar les empreses per enfocar la seva RSE en l’àmbit territorial català i proveir-los materials i recursos per a facilitar que puguin incorporar aquests focus en la gestió de la seva RSE.

Més informació

09-03-2016 Es projecta una agenda local de la responsabilitat social empresarial a Catalunya

29-04-2015 Debat sobre “la comunitat com a stakeholder” al Fòrum directiu de Respon.cat amb Lozano i la presentació del projecte Focus

 accedireu a 15 min de presentació del projecte Focus, en el marc del Fòrum directiu que va tenir lloc el 27 d’abril del 2015. Tot seguit de la presentació intervé Josep Maria Lozano en una ponència relacionada, en què reflexiona sobre la comunitat com a stakeholder. +Veure vídeo

accedireu al vídeo de la Sessió de Diàleg sobre el projecte Focus del 8 de març del 2016. Van participar-hi empreses, agrupacions empresarials, organitzacions socials i acadèmiques, organismes públics, i experts, amb l’objectiu d’identificar els focus o temes més rellevants en la gestió de l’RSE. +Veure vídeo