Buscar en la Biblioteca Respon.cat
< Tots els temes
Imprimiu

Resum de la xerrada informativa “Contextualitzar com augmentarà la pressió normativa a la UE a partir de la taxonomia verda de la UE”

A càrrec de Samuel Scarpato Mejuto (Linkedin)

Sessió del Grup de treball d’Economia Circular de dimecres 18 d’octubre

  • “A partir del 2024 ens pot caure a sobre de cop i com una llosa”
  • La taxonomia verda ens beneficiarà o perjudicarà en funció de com ens hi preparem i amb independència de la mida de la nostra empresa
  • Els avantatges i les oportunitats ens poden venir de diferents maneres: llicència per operar de la pròpia activitat, desgravacions “verdes” i més fàcil accés al finançament
Sorry, this is restricted content, please log in first

×