Grups de treball

Comunitat d'empreses compromeses

Respon.cat vol ser una comunitat d’empreses compromeses, en la qual les empreses membres puguin compartir espais d’intercanvi i treball conjunt.

Grups de Treball

Grups de treball

Els grups de treball s’estructuren com a xarxes d’empreses, adreçades a facilitar espais de trobada i intercanvi, amb accions com, per exemple:

  • Creació d’espais de reflexió conjunta i captació de tendències, i que pot donar lloc a la invitació d’experts.
  • Espais d’intercanvi de bones pràctiques, i que pot donar lloc a alguna enquesta o recull sistemàtic.
  • Objectius de foment per a posar aquest contingut a l’agenda empresarial, per donar-li forma dins la gestió de l’RSE… que pot donar lloc a alguna jornada de treball, o a iniciatives conjuntes…

Cada grup de treball s’autoorganitza segons les seves necessitats i dinàmiques, amb el lideratge de les empreses participants i el suport de l’equip tècnic de Respon.cat.

Les reunions es porten a terme a les seus de les empreses participants que tenen disponibilitat, per tal d’afavorir el coneixement mutu. Degut a la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19, les reunions es fan en format virtual.

Índex
- GT Empresa amb propòsit
- GT Empresa saludable
- GT Economia Circular
- GT Compra i contractació pública
- GT Voluntariat
- GT Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
- GT Comunicar la Responsabilitat Social i els ODS
- GT Llotges (Marketplace)
- GT Responsabilitat lingüística
- GT Territoris Socialment Responsables (TSR)
- GT Canvi Organitzacional
- GT Organització d’Actes
- GT Drets Humans – Empreses internacionalitzades
- GT Envelliment
- Grups de treball territorials

Amplitud
Els GT cobreixen tots els vectors de l’RSE, si bé alguns n’afecten diversos:

Bon govern

Empresa amb propòsit
ODS
Comunicar l’RSE i els ODS
Canvi organitzacional

Laboral

Empresa saludable
Voluntariat

Econòmic

Economia circular
Compra i contractació pública
Envelliment (clientela)

Social

Responsabilitat lingüística
Territoris Socialment Responsables
Drets humans – empreses internacionalitzades
Llotges

Ambiental

Economia circular


GT Reptes socials


Context: Les matèries socials sovint han format part d’un enfocament col·lateral i filantròpic en l’RSE, si bé en els darrers anys, com a conseqüència de les crisis, de la pandèmia i de la manca d’efectivitat de les polítiques, estan emergint com un vector de l’RSE molt més estratègic en la mesura que la creixent desigualtat amenaça el benestar i la cohesió social.

Objectius: El grup de treball de reptes socials engega amb l’objectiu de contribuir a situar les matèries socials en l’agenda de l’RSE amb un enfocament de compromís que permeti generar el màxim impacte a partir d’un reforçat paper social de l’empresa i d’un sentit de propòsit empresarial.

GT Empresa amb Propòsit


Context: Desenvolupar un propòsit empresarial és una tendència i suposa donar un marc estratègic de màxim nivell a l’enfocament d’RSE.

Objectius: El grup de treball d’empresa amb propòsit neix amb l’objectiu de reflexionar sobre aquest aspecte del compromís corporatiu i, en concret, fomentar un reconeixement per a les empreses amb propòsit des de Respon.cat.

GT Voluntariat

Context: El voluntariat ha arribat a les empreses com un recurs per col·laborar amb el teixit associatiu i les necessitats socials però també per desenvolupar els equips interns.

Objectiu: El grup de treball de voluntariat treballa amb un doble objectiu: generar valor i espais d’intercanvi i aprenentatge compartit per a les empreses participants i promoure la posada en marxa de programes de voluntariat al teixit empresarial. Per al 2022 s’ha proposat fer una guia adreçada principalment a les pimes, ja que fins ara s’ha desenvolupat sobretot en empreses grans.

Comunicar la Responsabilitat Social i els ODS

Context. És molt important que les empreses facin arribar a la clientela i la ciutadania els valors i els compromisos com a un dels eixos principals de la gestió de la seva RSE.

Objectius: Aquest grup treballa per reflexionar sobre quines són les maneres eficaces de fer arribar els compromisos en RSE als grups d’interès i molt especialment al gruix de la societat. Actualment s’elabora un material per clarificar conceptes sobre l’RSE: Mini guia de la gestió responsable, mapa de conceptes o glossari i casos d’èxit en matèria de comunicació i RSE. Aquest material es presentarà en un acte sobre els ODS. Aquest grup també participarà en la ideació d’aquest esdeveniment.

Des d'aquest grup es proposa alguna trobada puntual amb la finalitat de compartir idees i coneixement per confrontar aspectes de l’organització dels principals actes de l’associació, especialment els Premis Respon.cat.

Aquest grup neix com a GT sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) format per empreses interessades a abordar els ODS i contribuir, des de la seva gestió empresarial, a l’Agenda 2030.  A l'inici el grup es reunia per analitzar els ODS i fer una proposta de com aplicar-los de manera localitzada a la realitat de les empreses catalanes mitjançant l’elaboració d’indicadors específics. Entre altres accions, es van elaborar les recomanacions per a una comunicació responsable dels ODS.

GT Responsabilitat lingüística

Context: La consideració de gestió lingüística dins l’RSE és essencial, especialment en una societat amb llengües minoritzades.

Objectiu: El grup de treball de responsabilitat lingüística és un espai per a compartir les experiències i els reptes que han d’abordar les empreses i l’administració, així com les inquietuds que mostra la societat en matèria lingüística. Per al 2022 s’ha proposat fer una guia per abordar la gestió lingüística des d’un enfocament d’RSE.

GT Empresa saludable

Context: L’empresa saludable és un dels grans reptes en el desenvolupament de l’RSE.

Objectiu: El grup de treball d’empresa saludable es reuneix per identificar reptes compartits i per posar a l’abast de tots els membres i del teixit empresarial català eines que facilitin implementar estratègies per avançar cap a unes organitzacions més saludables. Ha elaborat una eina d'autodiagnosis, s’ha promogut una enquesta a les empreses membres, s’ha celebrat una jornada sobre empresa saludable i s’ha realitzat un cicle de tallers per aprofundir en els diferents aspectes que les empreses poden desenvolupar, orientats a construir empreses més saludables.

Dins aquest Grup de Treball s'aborden 5 aspectes rellevants dins aquesta àrea que conformen subgrups de treball que avancen de manera autònoma amb moments puntuals en què es comparteixen els resultats:

  • Ambient físic
  • Ambient psicològic
  • Gestió del temps
  • Hàbits de vida saludable
  • Impacte de l'activitat als grups d'interès
  • Propòsit, cultura i lideratge

GT Llotges (Marketplace)

Context: Una de les bases de l’RSE és les aliances i col·laboracions, ja sigui amb les organitzacions socials com entre empreses.

Objectiu: El grup de treball de llotges (marketplace) treballa per l’elaboració de jornades de networking que serveixen per a possibilitar un intercanvi de serveis i idees entre les empreses membres de Respon.cat així com amb les entitats sense ànim de lucre amb qui es pot col·laborar en matèries diverses (social, ambiental, cultural, comunitari, drets humans, etc.)

GT Territoris Socialment Responsable (TSR)

Context: Desenvolupar un territori on una gran diversitat d’actors estiguin compromesos amb l’RSE ajuda a donar més força a aquest enfocament.

Objectiu: El grup de treball de Territoris Socialment Responsables (TSR) és un espai de reflexió on els participants poden compartir bones pràctiques en l’àmbit dels territoris socialment responsables. Aquest GT està integrat també per organitzacions no membres, com ara institucions públiques o organitzacions socials promotores de TSR.

GT Canvi Organitzacional

Context: La tendència dels canvi organitzacionals ha estat a integrar enfocaments d’RSE. Amb la pandèmia, moltes organitzacions han hagut d’abordar quins canvis abordar.

Objectiu: Grup que pretén treballar per a la identificar i definir línies de canvi a les organitzacions després de la crisi de la Covid-19, que pot haver accelerat processos que altrament haurien durant anys (teletreball) i que alhora ha creat una finestra d’oportunitat per abordar altres canvis.

GT Compra i contractació pública

Context: La compra i contractació pública suposa un percentatge rellevant del PIB i pot ser una palanca de canvi per fomentar l’RS de les empreses.

Objectius: El grup de treball de compra i contractació pública és un espai per elaborar i consensuar propostes per introduir criteris de responsabilitat social en la compra i en la contractació pública, així com de manera general també en el sector privat.

GT Drets Humans - Empreses internacionalitzades

Context: El grup de treball de drets humans – empreses internacionalitzades sorgeix arran de la Proposició de Llei de Creació del Centre d’Empreses i Drets Humans al Parlament de Catalunya.

Objectius: El grup té la intenció de crear un espai de trobada entre les empreses de Respon.cat per compartir l’estratègia davant aquesta proposició de Llei i canalitzar els inputs que puguin servir per millorar la regulació i assegurar que no parteixi de la desconfiança envers el teixit empresarial.

GT Economia Circular

Context: L’economia circular és un dels reptes més importants en el desenvolupament de l’RSE.

Objectiu: El grup de treball d’economia circular es reuneix per promoure un abordatge transversal de l’economia circular per part de tots els actors, no sols el sector empresarial, des de la lògica col·laborativa i amb una perspectiva de promoció de Territoris Socialment Responsables.

Grups de treball territorials

Context: Respon.cat és una associació de base territorial, que té necessitat d’activar nuclis diversos per facilitar la proximitat, sobretot a les pimes de totes les comarques.

Objectius: S’han activat grups de treball en àmbits territorials diversos per facilitar que les empreses puguin generar espais de coneixement compartir i col·laboració més propers, i que a l’hora puguin abordar de manera més focalitzada els reptes del territori.

 

Es convida les empreses membres que estigueu interessades a participar en algun d’aquest grups ho sol·liciteu a través del correu projectes@respon.cat

Altres espais d’intercanvi:

Trobades amb responsables d'Àrea:

Sessions de treball amb els directors de les diferents àrees de les empreses membres de l’associació per a abordar mesures i canals de col·laboració mútua: responsabilitat social, comunicació, gestió ambiental, qualitat, direcció de persones, compres, etc.

En aquestes sessions cerquem donar resposta a preguntes com:

Com podem ajudar-nos mútuament?

Quines accions hauria de fer Respon.cat en aquestes matèries?

Com ajudar a posar en valor el que fan les empreses membres?

Grups de treball per a temes organitzacionals:

Adreçats a garantir el colideratge de les empreses membres en la definició de les qüestions clau de l’associació, com ara el Codi ètic de Respon.cat. 

Trobada anual dels primers executius de les empreses membres:

Trobada anual, amb format de dinar-col·loqui, en la qual els primers executius i executives de les empreses membres de Respon.cat comparteixen un espai de relació i reflexió compartida, comptant amb la intervenció d’una persona referent en la gestió responsable de les empreses.

Aquest espai de trobada reforça el lideratge de Respon.cat i la creació de la xarxa d’empreses