Buscar en la Biblioteca Respon.cat
< Tots els temes
Imprimiu

Quant a Respon.cat

Què és Respon.cat?

 • És una iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya.
 • Respon.cat és un organisme que vol implicar les empreses més compromeses amb la Responsabilitat Social, amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de l’RSE a Catalunya.
 • Suposa un espai de trobada i col·laboració entre empreses de sectors, territoris i dimensions diverses.
 • Es posà en marxa el 2014 després d’un llarg procés de treball. Va començar a funcionar com un programa dins del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, des d’on es va anar gestant, fins que el febrer de 2015 es constitueix com a una associació empresarial.

Qui pot formar part de Respon.cat?

 • Respon.cat està obert a incorporacions d’empreses que en vulguin formar part.
 • D’un nucli inicial de trenta-quatre empreses, s’ha passat a més de 100 empreses adherides a maig de 2021
 • Les empreses membres es fan càrrec de les despeses de funcionament amb les quotes de membres
 • Les empreses membres mostren una gran diversitats de sectors i dimensions, amb presència també d’empreses públiques o d’economia social. Empreses grans, mitjanes, petites i microempreses reparteixen la seva presència a parts similars.

Quines accions fa Respon.cat?

S’emmarquen en 4 línies d’acció. Les dues primeres més centrades en les empreses membres i les dues segones més obertes al conjunt del teixit empresarial i altres agents:

 • RSE i lideratge. Pretén fer evolucionar la Cultura Empresarial a Catalunya integrant noves inquietuds socials, promovent un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquesta línia s’adreça sobretot al nivell directiu de les empreses membres, ja que les empreses que gestionen l’RSE o que s’hi incorporen necessiten un espai d’intercanvi directiu on poder compartir el sentit empresarial de l’RSE, enfortir el sentit de lideratge responsable, ajudar a construir l’estratègia corporativa i territorial de l’RSE.
  • Fòrum directiu (Responsabilitat fiscal, Reforma horària…)
 • Capacitació i desenvolupament. Pretén posar el focus en el desenvolupament tècnic de coneixement i metodologia d’RSE, i desenvolupar el model estratègic per a una aplicació integral a l’empresa. Aquesta línia s’adreça sobretot al nivell tècnic de les empreses membres, perquè les empreses necessiten accedir a un espai de capacitació i coneixement proper i orientat a construir un model de gestió de l’RSE.
  • Seminari d’Innovació en RSE; seminari de Voluntariat d’Empresa…
  • Iniciativa Focus RSE.Cat per a identificar les matèries més rellevants de l’RSE a Catalunya
 • Foment de l’RSE. Pretén promoure l’RSE entre el conjunt del teixit empresarial. Aquesta línia té caràcter obert ja que moltes més empreses grans, mitjanes o petites podrien incorporar-se al compromís en la gestió de l’RSE, si se’ls facilita la comprensió, el marc adequat, i el reconeixement. Es compta amb l’experiència de programes pioners liderats pel Consell de Cambres de Comerç i la Generalitat de Catalunya com RSE.Pime o tRanSparÈncia.
  • Jornades i conferències
  • Noves edicions del programa RSE.Pime a partir del 2015
 • RSE i Territori. Desenvolupar territoris socialment responsables, on tota mena d’organitzacions gestionin l’RS, la posin al servei dels reptes de la societat, i fem que l’RS esdevingui un atribut del propi territori.

Com puc obtenir més informació o estar en contacte?

 • www.respon.cat
 • Twitter @respon_cat
 • Linkedin
 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest
 • Newsletter en català, castellà i anglès per a qualsevol persona interessada a estar informada de les accions que porta a terme Respon.cat. Us hi podeu donar d’alta des del web. No té caràcter periòdic sinó que s’emet quan hi ha notícies o esdeveniments rellevants.
 • A banda, els membres reben un butlletí intern, amb una major assiduïtat.
 • Correu: info@respon.cat

×