RSE.Pime

RSE.Pime, el programa anual de referència en Responsabilitat Social per a les pimes catalanes 

Millora la gestió de la responsabilitat social de la teva organització.

  • RSE.Pime és un programa pràctic d’implantació de la Responsabilitat Social a les Pimes catalanes
  • Les empreses participants disposen d’un Pla d’acció a mida per mitjà d’un procés de 10 tallers grupals i dues consultories a l’empresa. 
  • Es treballa el propòsit empresarial vinculat a l'estratègia d'Responsabilitat Social de les pimes.
  • Amb l'RSE.Pime obtindràs una fitxa de Bones Pràctiques realitzada per persones expertes on es reflecteix el vostre compromís en Responsabilitat Social.

El programa RSE.Pime s’estructura com una xarxa d’aprenentatge de Responsabilitat Social que pretén la integració de la sostenibilitat en les pimes seleccionades com a participants. Durant mig any, directius de pimes es reuneixen un cop al mes en un grup amb totes les organitzacions participants per aprofundir en el sentit empresarial de l’RSE i desenvolupar el propi Pla d’acció.

Amb l’RSE.Pime es faciliten eines i procediments de millora en la gestió econòmica, social i ambiental  a partir  de  la  implantació  dels valors d’RSE a la cultura empresarial de l’organització. La força d’RSE.Pime és que ofereix a les empreses de manera àgil un programa complet d’aprenentatge sobre l’RSE amb 9 tallers en grups reduïts de nivell directiu, una darrera trobada general per avaluar i dues sessió de consultoria a l’empresa, tot orientat a l’acció.

L'RSE.Pime està promogut per Respon.cat amb la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç, la Cambra de Barcelona i el suport de la Generalitat de Catalunya.

Contacta’ns!