Buscar en la Biblioteca Respon.cat
< Tots els temes
Imprimiu

Eines de Bon govern

Certificacions

  • SGE 21 de Forética. És una norma d’un sistema de gestió certificable que abasta tots els àmbits de l’RSE. El text de la norma està disponible al seu lloc web (versions en castellà, català i anglès). A través de cursos específics d’unes 16 hores que ofereix Forética s’aconsegueix l’especialització en ‘auditoria interna’, alhora que s’hi lliura el document de criteris o llista de verificació que permet fer una implantació correcta. La certificació externa corre a càrrec de la majoria d’empreses auditores espanyoles (excepte AENOR). Hi ha empreses certificades a Espanya, Portugal i diversos països de Llatinoamèrica.
  • IQNet SR10 d’AENOR. Són unes especificacions certificables per a un sistema de gestió certificable basat en la norma ISO 26000 desenvolupades per AENOR, que abasta tots els àmbits de l’RSE. IQNet ofereix diferents cursos per conèixer la norma. El document de la norma es pot obtenir al mateix web. La certificació a Espanya només la pot fer AENOR.

Sistemes de rating i auditories de segona part

    • Ecovadis. Sistema de rating o avaluació que serveix sobretot per obtenir una valoració de la maduresa de la implantació formal de pràctiques d’RSE en l’organització, basat en la norma no certificable ISO 26000. És un servei de pagament tant per empreses que desitgen fer una autodiagnosi i una millora continuada posterior com, especialment, per grans empreses que desitgen mantenir un seguiment de les seves empreses proveïdores (en substitució de les auditories de segona part). Es basa en un qüestionari, que pot variar segons el sector i, fins i tot, empresa que demani la valoració a les seves proveïdores, amb preguntes que permeten d’adjuntar la documentació justificativa en les respostes. Al final se n’obté una qualificació basada en un segell de bronze (aprovat, a partir normalment d’una puntuació de 40 o 50 sobre 100), de plata, d’or (percentil 5) i platí (percentil 1). Ecovadis es reserva sempre el dret a realitzar una auditoria presencial o documental més a fons (+ informació).

×