Fer-se membre

Fer-se membre

Fer-se membres de Respon.cat us aportarà un valor com a empreses i contribueix a construir un teixit empresarial compromès amb l'entorn i els grups d'interès.

Teniu interès en fer-vos membres de Respon.cat i ens voleu conèixer millor?
Us proposem un esmorzar presencial o una trobada virtual per presentar-nos on un membre de la Junta directiva o de l'equip tècnic us explicarà el sentit de Respon.cat.

Podeu sol·licitar informació per
associar-se a Respon.cat.

Podeu accedir
al llistat de quotes