Respon.cat aprova el Pla d’acció per al 2016

  • L'assemblea integrada per les empreses membres de l'associació va aprovar les línies d'acció del 2016
  • També es va crear el Consell social integrat per diferents organitzacions

Aquest dilluns passat va tenir lloc a les 10h, abans dels Premis Respon.cat, l'assemblea general de l'associació, en la qual es va aprovar el Pla d'acció que recull els objectius i la previsió d'activitat que es portarà a terme durant el proper exercici.

Josep Santacreu va mostrar la satisfacció per la feina feta des de la creació de Respon.cat aquest febrer passat, creant les bases pel desenvolupament futur de l’organització, i la posada en marxa d'iniciatives com els Premis o el programa RSE.Pime per a fomentar la gestió de l'RSE per part de petites i mitjanes empreses. Així mateix, també va donar la benvinguda a les 14 incorporacions de nous membres produïdes en aquest darrer mig any, alhora que es va acceptar la incorporació d'una nova empresa, Mútua de Terrassa, que passa a ser la número 52. [informacions sobre incorporació 12 i 2 nous membres]

Respon.cat vol ser el hub de l'RSE a Catalunya

El Pla d'actuacions previst per al 2016 té vocació de continuïtat de les línies iniciades durant 2015 però s'ha enriquit i prioritzat de manera destacada a partir de la sessió de Diàleg que va tenir lloc a l'octubre. Es pretén portar a terme anualment aquesta sessió com a manera d'elaborar les línies d'acció de manera participativa i alhora obrir les portes a les noves empreses membres a sentir-se coresponsables de la planificació.

En aquest sentit, el Pla recull la voluntat mostrada d'esdevenir el hub de l'RSE a Catalunya. Aquest objectiu aprofundeix en la finalitat fundacional de Respon.cat de ser l'organisme empresarial de referència a Catalunya en RSE, i el concreta en el sentit de desenvolupar xarxes de treball que puguin integrar també empreses que no necessàriament siguin membres, com es podria desprendre, per exemple, de la intenció mostrada de liderar els Objectius de Desenvolupament Sostenible a Catalunya, en col·laboració amb altres organismes.

Altres elements recollits en el Pla de treball serien l'estructuració d'espais de trobada, interrelació i diàleg entre empreses i societat, o l'elaboració d'un codi ètic propi per mitjà d'un grup de treball. El Pla, que es va aprovar per assentiment, també incloïa una previsió pressupostària, ja que, tal com preveuen els Estatuts, el pressupost de l'exercici s'ha d'aprovar en l'assemblea ordinària que ha de tenir lloc al primer semestre del 2016 juntament amb els comptes de l'exercici anterior.

L'assemblea també va aprovar la creació i composició del Consell social, òrgan previst en els Estatuts, i va ser aprovat per l’assemblea amb la indicació de convocar la primera reunió el primer trimestre de 2016.

Abans d'abordar el 2016, el coordinador de l'associació va mostrar una memòria de les activitats portades a terme durant el present any i va presentar davant l'assemblea l'Ideari Respon.cat de la Responsabilitat Social, que s'havia de proclamar públicament tot seguit en l'acte de lliurament dels Premis. La creació de l'Ideari i el seu contingut és fruit de la comissió de comunicació de Respon.cat, on participen representants de comunicació de les empreses membres.

Van participar a l'assemblea 32 empreses membres, de les 51 que integren l'associació, si bé moltes van excusar l'assistència per raó de les dates. La trobada també va servir per a ratificar el nomenament de Mercè Mullor, presidenta de Mullor, SA, com a vicepresidenta de l'associació, en substitució del representant d'Aigües de Barcelona, Ignasi Fainé. [vegeu composició actual de la Junta directiva]

Us podria interessar també

Presentació a càrrec de Josep Santacreu

Text de la presentació del Dr. Josep Santacreu, del grup motor de Respon.cat i conseller delegat de DKV Assegurances, a la publicació Bones Pràctiques de Responsabilitat Social Aquests mesos han

[Article #TSR] Economia del Bé Comú: una Responsabilitat Social avançada?

Adela Suñer Coordinació equip de difusió, formació i educació de l’Associació catalana per al foment de l’Economia del Bé Comú   Us agraïm en nom de l’associació catalana pel foment

Fundació Joia presenta la seva Memòria de Sostenibilitat 2017

Fundació Joia, empresa membre de Respon.cat, presenta la seva Memòria de Sostenibilitat 2017. Més de 300 persones han finalitzat el procés d’inserció laboral ambun contracte de treball.     Durant