#ODS Objectiu 13: Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

ODS“Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes” és el tretzè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT-01-13El canvi climàtic afecta tots els països en tots els continents. Té un impacte negatiu en l’economia nacional i en la vida de les persones, de les comunitats i dels països. En un futur les conseqüències seran encara pitjors.

Les persones viuen en la seva pròpia pell les conseqüències del canvi climàtic, que inclouen canvis en els patrons climàtics, l’augment del nivell del mar i els fenòmens meteorològics més extrems. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle causades per les activitats humanes fan que aquesta amenaça augmenti. De fet, les emissions mai havien estat tan altes. Si no actuem, la temperatura mitjana de la superfície del món podria augmentar uns 3 graus centígrads aquest segle i en algunes zones del planeta podria ser encara pitjor. Les persones més pobres i vulnerables seran els més perjudicats.
Tenim al nostre abast solucions viables perquè els països puguin tenir una activitat econòmica més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient. El canvi d’actituds s’accelera a mesura que més persones estan recorrent a l’energia renovable i a un seguit d’altres solucions que reduiran les emissions i incrementaran els esforços d’adaptació.
Però el canvi climàtic és un repte global que no respecta les fronteres nacionals. Es produeixin on sigui les emissions acaben afectant les persones arreu. És un problema que requereix que la comunitat internacional treballi de forma coordinada i precisa de la cooperació internacional perquè els països en desenvolupament avancin cap a una economia baixa en carboni. Els països estan treballant per adoptar un acord global a París aquest mes de desembre amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic.
Dades i xifres
Gràcies al Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic sabem el següent:

  • Entre 1880 i 2012, la temperatura mitjana mundial va augmentar 0,85 graus centígrads. Per posar la dada en perspectiva, per cada grau que augmenta la temperatura, la producció de cereals es redueix un 5% aproximadament. S’ha produït una reducció significativa en la producció de blat de moro, blat i altres cultius importants, de 40 megatones anuals a nivell mundial entre 1981 i 2002 a causa d’un clima més càlid.
  • Els oceans s’han escalfat, la quantitat de neu i de gel ha disminuït, i ha pujat el nivell del mar. Entre 1901 i 2010, el nivell mitjà del mar al món va augmentar 19 cm, ja que els oceans es van expandir causa de l’escalfament i al desglaç. L’extensió del gel marí de l’Àrtic s’ha reduït en els últims decennis des de 1979, amb una pèrdua de gel d’1,07 milions de km2 cada decenni.
  • Donada l’actual concentració i les contínues emissions de gasos d’efecte hivernacle, és probable que a finals de segle l’increment de la temperatura mundial superi els 1,5 graus centígrads en comparació amb el període comprès entre 1850 i 1900 en tots els escenaris menys en un. Els oceans del món seguiran escalfant i continuarà el desglaç. Es preveu una elevació mitjana del nivell del mar d’entre 24 i 30 cm per al 2065 i entre 40 i 63 cm per al 2100. La major part de les qüestions relacionades amb el canvi climàtic persistiran durant molts segles, encara que es frenin les emissions.
  • Les emissions mundials de diòxid de carboni (CO2) han augmentat gairebé un 50% des de 1990.
  • Entre 2000 i 2010 es va produir un increment de les emissions més gran que en les tres dècades anteriors.
  • Si s’adopta una àmplia gamma de mesures tecnològiques i canvis en el comportament, encara és possible limitar l’augment de la temperatura mitjana mundial a 2 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials.
  • Gràcies als grans canvis institucionals i tecnològics es disposarà d’una oportunitat més gran que mai perquè l’escalfament del planeta no superi aquest llindar.

Metes de l’objectiu 13

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals en tots els països

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals

13.3 Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca

13.a Complir el compromís contret pels països desenvolupats que són part en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic amb l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals per a l’any 2020, procedents de totes les fonts, per tal de atendre les necessitats dels països en desenvolupament, en el context d’una tasca significativa de mitigació i d’una aplicació transparent, i posar en ple funcionament el Fons Verd per al Clima capitalitzant-lo el més aviat possible

13.b Promoure mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic en els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, centrant-se en particular en les dones, els joves i les comunitats locals i marginades

* Reconeixent que la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic és el principal fòrum intergovernamental internacional per negociar la resposta mundial al canvi climàtic.
Enllaços