Memòries

Respon.cat es va constituir com a associació al 2015, després de començar a funcionar uns mesos abans provisionalment. Durant aquests anys la iniciativa s'ha materialitzat, ha posat en marxa els primers programes i ja disposa de més de 100 empreses membres.

Com a exercici de transparència s’elabora una memòria anual que mostra l’activitat de l’associació i posa de manifest que no solament es tracta d’un espai de treball en xarxa per a les empreses associades sinó que també té la vocació de projectar el seu missatge i fer-lo arribar al conjunt del teixit empresarial i la societat catalana.

2023

2020

2017

2014

2022

2019

2016

2021

2018

2015

Pacte global