#ODS Objectiu 11: Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_quadrat_CAT“Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles” és l'onzè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT-01-11Les ciutats són formiguers d'idees, comerç, cultura, ciència, productivitat, desenvolupament social i molt més. En el millor dels casos, les ciutats han permès a les persones progressar socialment i econòmicament.

Ara bé, són molts els problemes que hi ha per mantenir ciutats de manera que se segueixin creant llocs de treball i prosperitat sense exercir pressió sobre la terra i els recursos. Els problemes comuns de les ciutats són la congestió, la falta de fons per a prestar serveis bàsics, l'escassetat d'habitatge adequat i el deteriorament de la infraestructura.
Els desafiaments a què les ciutats han de fer front es poden superar de manera que els permeti seguir prosperant i creixent, i al mateix temps aprofitar millor els recursos i reduir la contaminació i la pobresa. El futur que volem inclou ciutats d'oportunitats per a tothom, amb accés a serveis bàsics, energia, habitatge, transport, entre d'altres
Dades i xifres

  • La meitat de la humanitat  -3,500 milions de persones- viu avui dia a les ciutats
  • Per al 2030, gairebé el 60% de la població mundial viurà en zones urbanes
  • Un 95% de l'expansió urbana en els propers decennis es produirà en el món en desenvolupament
  • 828 milions de persones viuen en barris marginals i el nombre segueix augmentant
  • Les ciutats del món ocupen tot just el 3% del planeta, però representen entre 60 i 80% del consum d'energia i el 75% de les emissions de carboni
  • La ràpida urbanització està exercint pressió sobre el proveïment d'aigua dolça, les aigües residuals, els mitjans de vida i la salut pública
  • Però l'alta densitat de les ciutats pot aconseguir un augment de l'eficiència i la innovació tecnològica i al mateix temps reduir el consum de recursos i d'energia

Metes de l'objectiu 11

11.1 Per al 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles i millorar els barris marginals

11.2 Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran

11.3 Per al 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a una planificació i gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans en tots els països

11.4 Enfortir els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món

11.5 Per al 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts i de persones afectades pels desastres, inclosos els relacionats amb l'aigua, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes vinculades al producte interior brut mundial causades pels desastres, fent especial èmfasi en la protecció dels pobres i les persones en situacions vulnerables

11.6 Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles

11.7 Per al 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, la gent gran i les persones amb discapacitat

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals mitjançant l'enfortiment de la planificació del desenvolupament nacional i regional

11.b Per al 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i posen en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l'ús eficient dels recursos, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la resiliència davant els desastres, i desenvolupar i posar en pràctica, d'acord amb el Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de Desastres 2015-2030, la gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells

11.c Proporcionar suport als països menys avançats, fins i tot mitjançant l'assistència financera i tècnica, perquè puguin construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals

Enllaços

Us podria interessar també

[Vídeo] Què aporta a Apunts ser membre de Respon.cat?

Micro entrevistes realitzades a empreses membres de Respon.cat. Apunts mostra el sentit de l’RSE per a la seva organització i què els aporta ser membre de Respon.cat

Aliances per enfortir la cohesió social en territoris socialment responsables

S’ha dut a terme la Càpsula de coneixement en RSE sobre “Territoris socialment responsables i cohesió social”. Les aliances entre entitats i pimes del territori poden suposar un impuls clau

Les empreses del Grup Clade volen anar un pas més enllà en RSE

Grup Clade és membre de Respon.cat des de l’orígen de l’organisme i ocupa una de les vicepresidències des de que es va constituir en associació. Respon.cat felicita i aplaudeix la