#ODS Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i el sanejament per a tothom

ODS“Garantir la disponibilitat d’aigua i el sanejament per a tothom” és el sisè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT-01-06L’aigua lliure d’impureses i accessible per a tothom és part essencial del món en què volem viure. Hi ha prou aigua dolça al planeta per aconseguir aquest somni.
L’escassetat de recursos hídrics, la mala qualitat de l’aigua i el sanejament inadequat influeixen negativament en la seguretat alimentària, les opcions de mitjans de subsistència i les oportunitats d’educació per a les famílies pobres en tot el món. La sequera afecta alguns dels països més pobres del món, intensifica la fam i la desnutrició. Per al 2050, almenys una de cada quatre persones probablement visqui en un país afectat per escassetat crònica i reiterada d’aigua dolça.

Dades i xifres

  • 2.6 milions de persones han obtingut accés a fonts d’aigua de boca millorades des de 1990, però 663 milions de persones segueixen sense
  • Com a mínim 1,8 milions de persones al món utilitzen una font d’aigua de boca que està contaminada amb matèria fecal
  • Entre 1990 i 2015, la proporció de la població mundial que fa servir una font d’aigua de boca millorada ha augmentat del 76% al 91%
  • Però l’escassetat d’aigua afecta més del 40% de la població mundial i es preveu que augmenti. Més de 1.700 milions de persones viuen actualment en conques fluvials on el consum d’aigua supera la capacitat de recàrrega
  • 2.400 milions de persones no tenen accés a serveis bàsics de sanejament, com banys o latrines
  • Més del 80 per cent de les aigües residuals resultants de les activitats humanes s’aboquen als rius o al mar sense l’eliminació de la contaminació
  • Cada dia, prop de 1.000 infants moren causa de malalties diarreiques que es poden prevenir relacionades amb l’aigua i el sanejament
  • L’energia hidroelèctrica és la font renovable més important i àmpliament utilitzat de l’energia i a partir del 2011, va representar el 16 per cent de la producció total d’electricitat a tot el món
  • Aproximadament el 70 per cent de tota l’aigua extreta dels rius, llacs i aqüífers s’utilitza per al reg
  • Les inundacions i altres desastres relacionats amb l’aigua representen el 70 per cent de totes les morts relacionades amb desastres naturals

Metes de l’objectiu 6

6.1 Per al 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a tothom

6.2 Per al 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a tothom i posar fi a la defecació a l’aire lliure, prestant especial atenció a les necessitats de les dones i les nenes i les persones en situacions vulnerables

6.3 Per al 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació de l’abocament i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar i un augment substancial del reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat a nivell mundial

6.4 Per al 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i el proveïment d’aigua dolça per fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua

6.5 Per al 2030, posar en pràctica la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, segons escaigui

6.6 Per al 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs

6.a Per al 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, inclosos la recollida i emmagatzematge d’aigua, la dessalinització, l’aprofitament eficient dels recursos hídrics , el tractament d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització

6.b Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament

Enllaços