#ODS Objectiu 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives

ODS“Promoure societats justes, pacífiques i inclusives” és el setzè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT-01-16L’objectiu 16 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats se centra en la promoció de societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, la provisió d’accés a la justícia per a tots i la construcció d’institucions responsables i eficaces a tots els nivells.

Dades i xifres

  • El poder judicial i la Policia estan entre les institucions més afectades per la corrupció
  • La corrupció, el suborn, el robatori i el frau fiscal costen al voltant de 1.260 bilions de dòlars per als països en desenvolupament a l’any; aquesta quantitat de diners podria ser utilitzada per aixecar a les persones que viuen amb menys de 1.25 dòlars diaris per sobre dels 1.25 per a un mínim de sis anys
  • La taxa de nens que abandonen l’escola primària en els països afectats pels conflictes va arribar al 50 per cent en 2011, que representa 28,5 milions de nens, mostrant l’impacte de les societats inestables en un dels principals objectius de l’agenda després de 2015: l’educació
  • L’estat de dret i el desenvolupament tenen una interrelació significativa i es reforcen mútuament, de manera que és essencial per al desenvolupament sostenible a nivell nacional i internacional

Metes de l’objectiu 16

16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món

16.2 Posar fi al maltractament, l’explotació, la tracta, la tortura i totes les formes de violència contra els nens

16.3 Promoure l’estat de dret en els àmbits nacional i internacional i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a tots

16.4 Per al 2030, reduir de manera significativa els corrents financers i d’armes il·lícites, enfortir la recuperació i devolució de béns robats i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada

16.5 Reduir substancialment la corrupció i el suborn en totes les seves formes

16.6 Crear institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells

16.8 Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança mundial

16.9 Per al 2030, proporcionar accés a una identitat jurídica per a tots, en particular mitjançant el registre de naixements

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals

16.a Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, amb vista a crear capacitat a tots els nivells, en particular en els països en desenvolupament, per prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència

16.b Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible

Enllaços