Coresponsabilitat i reforma horària

Corresponsabilitat i Reforma horària

L’economia occidental, creixentment basada en el coneixement, requereix d’una força laboral altament qualificada. Cada cop hi ha més competència a nivell global per a captar i retenir talent.

La competitivitat de l’economia inclou aspectes diversos, però la gestió del temps és un factor sistèmic que es troba a la base de moltes disfuncions que patim, amb greus conseqüències d’ordre laboral, econòmic, familiar, social, educatiu…

 • El 90% dels directius creuen que un bon equilibri entre vida personal i professional millora el rendiment en el treball.
 • El 45% considera que el nivell d’estrès a la seva feina afecta la seva salut, i si són dones, el percentatge puja al 55%.

Si Catalunya vol optar per un model de competitivitat responsable, cal superar els contextos de competència per costos laborals i cercar l’excel·lència competitiva. Aquest model ha de permetre una major qualitat laboral, empreses amb una cultura més avançada, i un major desenvolupament professional i humà dels equips.

A més, la gestió del temps i la coresponsabilitat son factors bàsics de salut, equilibri personal i cohesió social, de manera que a Catalunya es vol optar per una reforma horària com a projecte compartit per institucions i els agents econòmics i socials, ja que el model horari suposa una infraestructura bàsica per a fer un país amb qualitat de vida i més productiu, base per a un competitivitat responsable i sostenible.

Aquest treball de cerca i selecció de referències s’ha portat a terme amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Amb el suport de:

 

 

 

Empreses amb bones pràctiques de referència:

Fundació Joia

Organització guanyadora del Reconeixement Respon.cat 2017 a les bones pràctiques empresarials de reforma horària per la seva implantació exemplar, amb actuacions clau com l’adopció de l’horari europeu, flexibilitat horària, hores d’assumptes propis, borsa d’hores per infant a càrrec i per a pares i mares majors de 75 anys per cura mèdica, tarda o matí lliure a la semana, setmana de 38 hores i màxim 8 hores diàries de feina, entre d’altres.

Vegeu el vídeo i la fitxa de l’experiència.

Parlament de Catalunya

Institució guanyadora del Reconeixement Respon.cat 2017 a les bones pràctiques empresarials de reforma horària, per l’aplicació interna de mesures de coresponsabilitat en el dia a dia de l’activitat parlamentària, així com a per al seu paper promotor i legislador per a la implementació de la reforma horària al país.

Vegeu el vídeo i la fitxa de l’experiència.

Playbrand

Empresa guanyadora del Reconeixement Respon.cat 2018 a les bones pràctiques empresarials de reforma horària, per l’aposta per la flexibilitat, la coresponsabilitat i l’adaptació en un sector de difícil aplicació.

Vegeu el vídeo i la fitxa de l’experiència.

EAP Dreta de l’Eixample

Centre d’Atenció Primària amb un elevat compromís amb la coresponsabilitat i la conciliació familiar. S’ha treballat un pla de conciliació personal i laboral que, davant la feminització de la professió mèdica, ha portat a repensar el model, i la implementació de mesures de conciliació familiar com una de les primeres línies de treball.

L’empresa destaca que només poden assenyalar resultats positius, tant per part de l’equip de treball com per part de les persones usuàries del CAP. Les mesures de coresponsabilitat han portat motivació, satisfacció i un major compromís amb l’empresa.

Vegeu el vídeo de l’experiència.

Amat Immobiliaris

Empresa amb una composició femenina que ha transformat els handicaps que es podrien derivar d’aquesta realitat en oportunitat a través de la innovació, cercant fórmules per aplicar baixes de “maternitat a la carta” i sent empresa pionera en el teletreball per evitar l’exclusió femenina en el mercat laboral.

Vegeu el vídeo de l’experiència.

Vegeu entrevista.

Fundació Claror

Organització que ha fet una aposta per avançar cap a una “empresa feliç”, incorporant diverses eines i pràctiques en diferents dimensions: creació d’espais adients, relacions adients, lideratge, transparència, capacitació, apoderament, reconeixement, igualtat…

Entre aquestes es troben les mesures de coresponsabilitat, recollides al Conveni laboral de la Fundació Claror:

 • Organització del treball: jornada laboral organitzada per torns (equip dels clubs esportius); elaboració d’horaris segons còmput anual d’hores i possibilitat de bossa d’hores; possibilitat de teletreball en departaments que no tenen tracte directe amb el client; jornada laboral de 1.709 hores/any…
 • Vacances: mínim de 23 dies laborables de vacances en període estival + 3/4 dies de període curt a triar entre Nadal i Setmana Santa. Preferència d’elecció per a treballadors/es amb fills/es en edat d’ensenyament obligatori.
 • Economia de les cures: possibilitat d’acumulació d’hores de lactància; dret a un període d’excedència no superior a 3 anys per tenir cura de cada fill/a, i fins a dos anys per cura d’un familiar en segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Ús dels clubs esportius: ús gratuït dels clubs esportius per part dels treballadors/es i familiars directes; gratuïtat de les activitats esportives extraescolars per als fills/es dels treballadors/es.
 • Complements: complement econòmic anual en concepte de material escolar per als treballadors/es amb fills/es menors de 15 anys…

Ribas Alvarez Assessors i Consultors

RIBAS·ÀLVAREZ és un grup d’empreses formada per societats especialitzades en gestionar i assessorar a empreses, entitats i particulars en aspectes Fiscals, Jurídics, Econòmic-financers, Laborals, Comptables i Assegurances.

 • RIBAS ALVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS SL
 • RIBAS ALVAREZ GESTIÓ LABORAL SL
 • RIBAS ALVAREZ SECCIÓ CONCURSAL SL
 • RIBAS ALVAREZ CORRDORIA D’ASSEGURANCES SL

Disposen d’oficines a Girona, Olot, Ripoll, Salt, Roses i Santa Cristina d’Aro.

Durant el 2017 es fa un estudi per valorar el canvi d’horari laboral i comercial.

Es valora amb tota la plantilla i la direcció de l’empresa.

Finalment es fa la presentació al mes de gener a tot el personal i s’aplica als clients.

Es fa una campanya comunicativa a tots els clients (vídeo) i als mitjans.

https://youtu.be/mkUCLtWK4s8

Comexi Group

Comexi, fundada l’any 1954 per la família Xifra, compta amb una llarga experiència en el disseny, la producció i la comercialització de béns d’equips per al sector de l’envàs flexible sobre films de plàstic, paper, cartró, alumini i els seus compostos. Amb seus a Riudellots de la Selva (Girona), al Brasil i Itàlia, la companyia líder mundial del seu sector compta amb prop de 500 treballadors/es, així com una extensa xarxa comercial a més de 100 països.

Actuacions per promoure la coresponsabilitat:

 • Horari flexible d’entrada i sortida. L’horari flexible d’entrada és de 07:30 a 09:00. La presencia obligatòria es de 09:00-13:00 i de 14:30 a 16:00. L’hora de sortida és a partir de les 16:00 tarda.
 • Flexibilitat horària diària mínima 7h diàries i màxima 9h diàries pel personal d’oficines.
 • Cada treballador/a pot escollir l’horari que més li convingui sempre respectant l’horari de presència obligatòria i té la possibilitat de dinar en 30’ (mínim) i 1 hora 30’ (màxim).
 • Cada treballador/a té a la seva disposició un programa pel seu control horari, on pot controlar les hores realitzades.
 • Disponibilitat de gaudir de les vacances durant tot l’any d’una manera flexible podent escollir (dies sencers o mitges jornades).
 • Possibilitat d’acollir-se a una reducció de jornada en horari continu on el descans corre a càrrec de l’empresa (si es treballa més de 6 hores seguides).
 • El personal que treballa a torns, el temps de descans que estableix per llei (15 min) va a càrrec de l’empresa.
 • Permisos retribuïts per assistència mèdica especialista (el temps necessari).
 • Vacances i dies lliures (possibilitat de gaudir-los durant tot l’any, en dies sencers o en mitges jornades).
 • Possibilitat d’acumular les vacances després de la maternitat o paternitat.
 • Permís de lactància compactat.
 • Possibilitat de concentració de totes les vacances en casos especials.
 • Preferència per escollir torn o modificar l’horari de treball de manera temporal, per motius personals o familiars especials.
 • Abandonament del lloc de treball per emergències personals o familiars.
 • Possibilitat d’agafar excedència de curta durada.
 • Servei de càtering dins l’empresa que permet reduir el temps de dinar i al mateix temps millorar en temes de conciliació familiar-laboral ja que es redueix temps entre setmana per cuinar, anar a comprar, netejar….
 • Servei d’ATS dins la mateixa empresa que permet facilitar i agilitzar les consultes mèdiques més senzilles.
 • Programació de classes de pilates, ioga, stheching dins les mateixes instal·lacions.
 • Possibilitat de neteja del cotxe particular (sota demanda, et recullen el cotxe dins les instal·lacions de Comexi, se l’emporten a rentar i te’l retornen a les mateixes instal·lacions).
 • Servei de taxi porta a porta (pel personal que viatja, Comexi disposa d’un servei de taxi, recollint als treballadors/es a la porta de casa seva i els porta a l’aeroport). Igualment a la tornada (de l’aeroport a casa).
 • Servei de càtering (per esmorzars, berenars) sota encàrrec previ.
 • Possibilitat d’emportar-se menjar del càtering per sopar (poden preparar el menjar per emportar).
 • Possibilitat de recollida de paqueteria particular a les instal·lacions de Comexi.
 • Possibilitat de treballar des de casa (millorant les condicions laborals en molts casos).
 • Servei de missatgeria diària (Comexi-Girona), (Girona-Comexi).

EBA Vallcarca

Empresa social que aposta per la coresponsabilitat, la conciliació i el desenvolupament del capital humà en el marc d’un concepte d’empresa saludable: organització que promou i protegeix la salut, la seguretat i el benestar de les persones amb qui interactua, amb un compromís explícit i d’una manera estructurada i continuada: els equips interns i els proveïdors, així com les seves famílies, la clientela i l’entorn proper.

Vegeu el vídeo de l’experiència.

 

Eines i recursos d’interès:

Eines i recursos per a l’elaboració de Plans d’igualtat, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

Metodologia per a implantar noves formes d’organització del temps de treball, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Inventari Reforma Horària: eina d’autoavaluació per a organitzacions.

Baròmetre del Factor Humà: eina d’autodiagnosis per a la millora organitzativa.

Indicador d’Igualtat de Gènere de Catalunya: Informe de resultats 2015 i 2005

 

Organismes de referència:

 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

http://treball.gencat.cat/

 • Iniciativa per a la Reforma Horària

https://www.reformahoraria.cat/

 • Fundació Factor Humà

https://factorhuma.org

 • Observatori Dona, Empresa i Economia

http://www.donaempresaeconomia.org/

 • AEDIPE Catalunya

https://www.aedipecatalunya.com/

 • FIDEM

http://www.fidem.info/

L’agenda local definida pel Projecte Focus es treballa de manera interrelacionada amb l’agenda global, representada principalment pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.