RSE.Pime, un pla d’acció d’RSE a mida per a cada empresa

RSE.Pime, un pla d’acció d’RSE a mida per a cada empresa

Text de la presentació de l'RSE.Pime a la publicació Bones Pràctiques de Responsabilitat Social RSE.Pime 2015

LogoRSE.PimeAquesta publicació recull les fitxes de bones pràctiques de les setze empreses participants en el Programa RSE.Pime 2015. Tot seguit s'explica en què ha consistit aquesta iniciativa, que té la voluntat de tenir caràcter anual i estar obert a empreses de dimensions petites o mitjanes que vulguin fer un salt en la gestió de la seva responsabilitat social.

 • RSE.Pime és un programa pràctic d’implantació de la Responsabilitat Social a les Pimes catalanes
 • Les empreses participants disposen d'un Pla d'acció a mida per mitjà d'un procés de 5 tallers grupals i dues consultories a l'empresa
 • Està promogut per Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç i la Generalitat de Catalunya.

El programa RSE.Pime s'estructura com una xarxa d'aprenentatge de Responsabilitat Social que pretén la integració de la sostenibilitat en les pimes seleccionades com a participants.
Durant mig any, directius de pimes es reuneixen un cop al mes en un grup amb totes les organitzacions participants per aprofundir en el sentit empresarial de l'RSE i desenvolupar el propi Pla d'acció. Facilita eines i procediments de millora en la gestió econòmica, social i ambiental  a partir  de  la  implantació  dels valors d’RSE a la cultura empresarial de l'organització.
La força d'RSE.Pime és que ofereix a les empreses de manera àgil un programa complet d'aprenentatge sobre l'RSE amb 5 tallers en grups reduïts de nivell directiu, més dues sessió de consultoria a l'empresa, i una darrera trobada general per avaluar, tot orientat a l'acció.
Després d'una introducció al marc conceptual i una autoavaluació, una anàlisi de la sostenibilitat segueix en què cada empresa reflexiona sobre l'impacte social de la seva activitat principal i busca solucions que poden tenir un efecte positiu en les persones, el medi ambient i la comunitat. El resultat és un pla d'acció que es discuteix amb altres gestors que participen a la xarxa d'aprenentatge. Al final del programa, els participants han comprès què significa la sostenibilitat per als seus negocis, han tingut l'oportunitat d'experimentar i han conformat un pla d'acció.
Organització

Sessió d’avaluació que va acabar amb una calçotada a l’Alt Camp, per gentilesa d’una de les empreses participants a l’RSE.Pime.

Sessió d’avaluació que va acabar amb una calçotada a l’Alt Camp, per gentilesa d’una de les empreses participants a l’RSE.Pime.

Aquesta és la segona edició de l'RSE.Pime, que s'ha fet amb un nou format que recupera del programa que tingué lloc el 2008/09 amb la mateixa marca i una programació molt més extensa. La reformulació ha suposat una simplificació respecte a la primera edició, cosa que la farà accessible a més empreses, alhora que permetrà la sostenibilitat per a convertir-la en un programa de periodicitat anual.
Aquesta edició ha estat organitzada pel Consell de Cambres amb el finançament de la Generalitat de Catalunya, igual que en l'edició del 2008/09, però en aquesta ocasió sense els fons europeus i amb un altre canvi organitzatiu: la presència de l'associació empresarial Respon.cat, que ha assumit per delegació del Consell de Cambres l'organització del programa.
Respon.cat és l'organisme empresarial de referència en RSE a Catalunya i pretén implicar les empreses i les organitzacions empresarials més compromeses amb la Responsabilitat Social, amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de l’RSE a Catalunya.
A més de les accions dirigides a les empreses membres, Respon.cat porta a terme moltes iniciatives obertes al teixit empresarial, amb l'objectiu d'implicar un nombre creixent d'empreses a la gestió ètica i sostenible. En concret, en la seva Línia 3: Foment de l'RSE, pretén promoure l’RSE entre el conjunt del teixit empresarial, amb especial focus en les pimes i
Sessió d’avaluació que va acabar amb una calçotada a l’Alt Camp, per gentilesa d’una de les empreses participants a l’RSE.Pime.
les microempreses. El programa RSE.Pime és l'acció més important que porta a terme en aquest sentit, juntament amb accions de reconeixement de bones pràctiques, premis, o espais de sensibilització, debat i treball en xarxa.

Justificació del programa

Narcís Bosch, gerent del Consell de Cambres de Comerç, Joan Piñol, secretari de Respon.cat, i Xavier López, director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en la sessió d’inici del programa.

Narcís Bosch, gerent del Consell de Cambres de Comerç, Joan Piñol, secretari de Respon.cat, i Xavier López, director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en la sessió d’inici del programa.

El teixit empresarial català està conformat per una gran quantitat de pimes, que operen en tots els sectors d'activitat i suposen un gran vector de creació de llocs de treball, d'innovació, de creació de valor.
Per a moltes empreses petites i mitjanes, la responsabilitat social (RSE) ja forma part de la seva manera de treballar tradicional amb un seguit de bones pràctiques diverses tant en relació amb les persones, amb clients i proveïdors, o amb l'entorn, si bé sovint no han fet el pas a gestionar-ho activament com una política de responsabilitat social, establint uns compromisos, identificant correctament les matèries, dialogant amb els grups d'interès, rendint comptes i posant en valor les accions portades a terme.
Estructurar la política d'RSE és fonamental per gestionar-la de manera conscient, que pugui generar uns bons impactes i aporti un retorn per a la pròpia organització, en forma de generació de confiança i de sostenibilitat empresarial. Per això parlem d'empresa sostenible, competitivitat responsable.
A moltes empreses no els cal accedir a un nivell de consultoria d'RSE especialitzada o intensiva perquè en primer terme allò que els cal és endreçar el que ja fan. Tanmateix, en el dia a dia, pot succeir que mai es trobi el moment de fer el pas. Per això, Respon.cat, la iniciativa empresarial per al desenvolupament de l'RSE a Catalunya, vol posar un marc de trobada entre persones de nivell directiu de pimes per a facilitar que puguin fer aquest pas, amb un acompanyament expert, en un entorn de confidencialitat i amb una metodologia molt pràctica i uns resultats immediats.
El fet que aquest programa RSE.Pime rebi el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Consell de Cambres fa possible que pugui arribar a oferir-se amb un cost assumible.
Objectius

 • Silvia Ayuso i Xavier Carbonell, de la Càtedra Mango, presentant estudi sobre la integració del desenvolupament sostenible a les pimes catalanes, en l’acte de llançament del programa RSE.Pime que va tenir lloc el 13 de maig del 2015.Augmentar el nombre d’empreses compromeses i alineades amb els reptes de la societat, facilitant que moltes més pimes incorporin la gestió de l’RSE (+quantitat, +qualitat).
 • Es pretén que les empreses participants acabin disposant d’un Pla d’acció d’RSE elaborat per elles mateixes, seguint la metodologia proposada i gaudint de l’acompanyament expert i espais de trobada amb les altres empreses participants.
Silvia Ayuso i Xavier Carbonell, de la Càtedra Mango, presentant estudi sobre la integració del desenvolupament sostenible a les pimes catalanes, en l’acte de llançament del programa RSE.Pime que va tenir lloc el 13 de maig del 2015.

Silvia Ayuso i Xavier Carbonell, de la Càtedra Mango, presentant estudi sobre la integració del desenvolupament sostenible a les pimes catalanes, en l’acte de llançament del programa RSE.Pime que va tenir lloc el 13 de maig del 2015.

Resultats concrets

 • Disposar d’un Pla d’acció elaborat per la pròpia empresa per mitjà d’un procés àgil i pràctic.
 • Començar immediatament a gestionar la pròpia RSE mitjançant un programa adaptat a les característiques de les pimes.
 • Disposar d’un acompanyament expert i la possibilitat de compartir els progressos amb altres directius de pimes, creant sinergies.
 • Participar d’una xarxa de coneixement més enllà del període inicial.
 • Gaudir de visibilitat del compromís i del reconeixement d’haver participat en el programa

Beneficis de l’RSE

 • Competitivitat empresarial
 • Gestió actius intangibles
 • Posicionament i diferenciació de marca
 • Millora del clima laboral i la productivitat
 • Desenvolupament professional i personal
 • Garantir la igualtat d’oportunitats dins l’organització
 • Conciliació de vida personal i laboral
 • Fidelització i motivació de les persones treballadores
 • Atreure i retenir talent
 • Millora de la comunicació interna
 • Fidelització de la clientela
 • Millora de la relació amb l’entorn
 • Contribuir al desenvolupament sostenible

Funcionament

Selecció de participants
Una comissió tècnica integrada per Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç i la Generalitat de Catalunya van seleccionar les empreses participants a partir de les que havien presentat la sol·licitud.
Els destinataris són les pimes, amb el focus posat en les empreses petites, i empreses amb sensibilitat en temes ambientals, socials, laborals, bon govern… que no han fet el pas a estructurar la gestió de la Responsabilitat Social i que estiguin interessades a iniciar un procés en aquest sentit. En els criteris de selecció també s'han tingut en compte la diversitat territorial i de sectors d'activitat.
Desenvolupament

S'han realitzat 5 tallers conjunts a un ritme mensual, en cincs dimarts al matí de juny, juliol, setembre, octubre i novembre de 2015. Aquestes sessions han tingut lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Barcelona i s'han abordat els aspectes més importants de la gestió de l'RSE per a fer possible que cada empresa desenvolupés el seu propi Pla d'acció.
A la tarda de dies de sessió, s'han programat unes càpsules de coneixement, amb caràcter complementari i d'assistència voluntària, que eren obertes a altres empreses. En aquestes sessions s'hi han tractat continguts concrets d'RSE, que no formaven part de l'enfocament més metodològic de les sessions troncals del matí. S'hi han abordat temes com les normes de gestió, la relació amb la comunitat, o la rendició de comptes.
Acabat aquest període, cada empresa ha rebut la visita d'un consultor, que en dues visites ha permès elaborar una identificació de les bones pràctiques -publicades en aquest llibre-, les àrees de millora, i el Pla d'acció de cada empresa.
Finalment va tenir lloc una darrera sessió conjunta per a fer l'avaluació del programa, compartir els aprenentatges, i aportar unes darreres reflexions sobre com posar en valor els compromisos i bones pràctiques. Aquesta sessió, convidats per una de les empreses participants, es va fer prop de Valls, i va concloure amb una calçotada, un final festiu per a un gran procés d'aprenentatge compartit.

Agrupats_RSE.Pime.Respon,cat

About author

Us podria interessar també

Últimes notícies

Hem elaborat la RSEpta de la Responsabilitat Social!

En el marc de la jornada de Networking amb pimes participants del les diferents edicions de l’RSE.Pime s’ha elaborat la RSEpta de la Responsabilitat Social. L’RSE.Pime és una oportunitat per a

Sense categoria

[Vídeo] Què aporta a EBA Vallcarca ser membre de Respon.cat?

Micro entrevistes realitzades a empreses membres de Respon.cat. EBA Vallcarca mostra el sentit de l’RSE per a la seva organització i què els aporta ser membre de Respon.cat

Sense categoria

Ja estan disponibles les fitxes de bones pràctiques de les empreses participants al programa RSE.Pime 2016

Ja estan disponibles les fitxes de Bones pràctiques en RSE de les empreses participants en l’RSE.Pime 2016. El passat 30 de juny es va lliurar la publicació conjunta durant l’acte