Respon.cat i la Fundació Catalunya Cultura es marquen objectius per fomentar el sentit de propòsit empresarial envers la cultura

Conveni Federació Catalunya Cultura

El conveni l’han signat Maite Esteve i Torró, per la Fundacio Catalunya Cultura, i Josep Maria Canyelles, per Respon.cat.

  • El conveni firmat ahir preveu diferents mesures de col·laboració entre totes dues organitzacions referents.
  • L’acord vol promoure la gestió socialment responsable en el sector i la implicació de les empreses en la cultura a Catalunya.

Ahir, 22 de maig de 2023, Respon.cat i La Fundació Catalunya Cultura han signat un conveni de col·laboració per sumar esforços, promoure la cultura entre les empreses i fomentar una gestió socialment responsable en les empreses més sensibles en el món de la cultura que operen a Catalunya i sensibilitzar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El conveni l’han signat la Sra. Maite Esteve i Torró, en qualitat de directora de la Fundació Catalunya Cultura, i el Sr. Josep Maria Canyelles i Pastó, en respresentació de Respon.cat.

Maite Esteve  i Torró i Josep Maria Canyelles i Pastó han manifestat en el moment de la signatura que la relació entre les dues organitzacions té un gran potencial d’impacte i de desenvolupament de la Responsabilitat Social en l’àmbit de la cultura entre les empreses catalanes, ja que Respon.cat i Catalunya Cultura són els dos organismes de referència a Catalunya en els seus respectius camps..

L’acord inclou donar difusió dels respectius programes empresarials. Així, esperen que més empreses relacionades amb la cultura puguin participar al programa RSE.Pime o ser candidates als Premis Respon.cat, o que més empreses compromeses amb l’RSC puguin fer ús del segell IMPULSA CULTURA.

La col·laboració vol fer un pas més, explorant el treball conjunt, com el que es pugui derivar de la participació en grup de treball interns. Respon.cat està promovent el sentit de propòsit organitzacional entre les empreses, amb una orientació a la creació de valor compartit.

En aquest sentit, es comparteix una voluntat per fomentar que les empreses que trien un propòsit no es limitin a matèries ambientals o de salut, sinó que també en món de la cultura pugui ser un espai de focalització de grans reptes empresarials, i més en el cas de la cultura catalana.

Us podria interessar també

“L’estratègia empresarial ha de ser l’element determinant per dissenyar el pla d’acció en RSE”, a la 1a sessió de la formació en RSE amb Ramon Novell

Ramon Novell, gerent de Cafès Novell, a la primera sessió del curs de Formació en RSE per comprendre el sentit empresarial de la responsabilitat social.  El Programa de formació en

Els curs de Responsabilitat Social organitzat per Respon.cat es desenvolupa amb gran èxit

Els curs de Responsabilitat Social organitzat per Respon.cat es desenvolupa amb gran èxit d’assistència i amb unes valoracions molt positives. Les session son dinamitzades per empreses membres que comparteixen el

Sant Joan de Déu i les empreses, juntes cap un lideratge social i compromès

L’Obra Social de Sant Joan de Déu, organització membre de Respon.cat,  va celebrar la segona trobada sobre responsabilitat social corporativa.  Les gairebé 100 entitats representats van posar en valor la