Respon.cat considera molt rellevant l’R+D i les aliances per a fomentar un desenvolupament econòmic responsable

 

  • L'R+D i les aliances són bàsiques per a un desenvolupament econòmic responsable
  • Aquestes prioritats estan incloses en Els Focus de la Responsabilitat Social a Catalunya 

Els Focus de l'RSE a Catalunya inclouen la innovació responsable

Desenvolupament_Economic_Focus_Respon.catEl sentit de l'RSE està en la creació simultània de valor social i econòmic i, per tant, en desenvolupar models empresarials aptes per a aquest repte, que siguin competitius i que alhora es basin en un model avançat quant a cultura interna amb uns valors respectuosos amb les persones i l'entorn, quant a processos amb una capacitat de ser excel·lents i minimitzar els impactes negatius.
La inversió en innovació forma part de l'RSE i no és una matèria menor ja que el seu impacte és molt rellevant en diversos vectors. Una empresa que no inverteixi en innovació no està garantint la capacitat de seguir creant riquesa a mig i llarg termini, la qual hauria de revertir en el territori i en els diferents grups d'interès, no podrà garantir els llocs de treball o crear-ne més. La inversió en innovació té un gran impacte en la sostenibilitat a llarg termini de les empreses i sectors, especialment en certs àmbits.
A més dels impactes econòmics més evidents, la innovació genera impactes laborals quant a nivell de professionalització, sol anar vinculada a aliances i partenariats, i cada cop genera més impactes en el terreny ambiental, amb l'ecoinnovació, sense oblidar l'àmbit de la innovació social. Les aliances i els partenariats formen part important de la gestió de l'RSE, així com tots els processos de diàleg amb grups d'interès. Les dinàmiques col·laboratives que es basen o integren l'RSE permeten fer rellevant aquests valors i convertir-los en un marc d'aprenentatge, de desenvolupament i en una oportunitat de negoci.
Per això, un dels Focus de l'RSE a Catalunya és el desenvolupament econòmic responsable, dins el qual s'inclou la innovació responsable.

Aquests són els vuit focus seleccionats de l'RSE a Catalunya, amb el detall d'aspectes que incorporen.

Aquests són els vuit focus seleccionats de l'RSE a Catalunya, amb el detall d'aspectes que incorporen.

La R+D forma part de l'estratègia de desenvolupament econòmic de Catalunya 

Un dels eixos estratègics de l’Estratègia Catalunya 2020 és l’entorn d’innovació, que pretén millorar el sistema innovador català i reforçar la competitivitat de les empreses. El CAREC també considera un objectiu situar la innovació al cor de totes les activitats productives, per tal de progressar en la cadena de creació de valor, també en els sector més productius. El nivell d'R+D és més alt que la mitjana espanyola però lluny encara de la mitjana europea. En el cas català, però, es dóna una altra circumstància, que és el baix nivell d'inversió privada en R+D+i.
Per altra banda, la societat catalana i la vida econòmica a Catalunya han tingut al llarg de la història un caràcter molt propici al pacte, al diàleg, a la concertació, a les associacions. A més, el teixit empresarial català, integrat per tantes pimes, necessita guanyar volum sigui per creixement propi o sigui per aliances estratègiques. El fet de desenvolupar atributs d'RSE (ètica, transparència...) en les aliances pot millorar la confiabilitat i la generació de confiança.
Els reptes plantejats per l'estratègia catalana, que posen el focus en la innovació i la internacionalització, haurien d'integrar aquest model de competitivitat responsable sense el qual totes dues línies perdran capacitat d'excel·lència, de marcar la diferència, de satisfer millor els requeriments creixents del mercat, de estar més preparats per al futur.
Cal un esforç per millorar la seva inversió en R+D+i, i en el cas de les pimes, han de guanyar capacitat operativa per mitjà d'aliances que permetin, sense por i amb confiança, compatir el coneixement. Integrar un estil socialment responsable i fer-ne un atribut rellevant en les aliances, els clústers, les associacions, els partenariats públic-privat, les col·laboracions amb la societat... ha de formar part de l'estil de fer empresa, de manera de fer emprenedoria, de la manera d'internacionalitzar-se, per tal que es creï capital social, capital confiança.

Les últimes dades

En un article de Xavier Ferràs se'n mostren dades extretes de dos informes importants acabats de publicar sobre l'estat de l'R+D: el 2016 Global R&D Funding Forecast de la revista R&D Magazine, i l'Estadística d'Activitats d'R+D que cada any publica l'Institut Nacional d'Estadística, i ens aporta una dada positiva: A Catalunya, la inversió en R+D repunta, de 2.937 M € (2014) a 3.106 M € (2015), un significatiu 5,8% d'increment. Amb aquestes dades, Cataluya lidera el comportament del conjunt de l'Estat, que en aquest cas és l'únic país del nucli europeu que segueix retrocedint en R+D relatiu, fins a un paupèrrim 1'22% d'inversió en R+D/PIB, fet que no permetrà fugir del model low cost.
Dades_R+D 04 R&D PIB 2016
A més, la prestigiosa revista Nature, segons un article publicat a l'ARA, destaca en un reportatge sobre Catalunya el creixement en recerca, la promoció exterior i les ofertes de feina a investigadors d'elit de tot el món, i analitza per què la ciència catalana resisteix i manté el seu nivell d’excel·lència malgrat les retallades a Espanya. A pesar de la retallada d'un 39% en recerca l'Estat com a conseqüència de la crisi, Catalunya comptava, segons detalla la revista, amb un sistema preparat per resistir davant la crisi. "Des del 2000 fins al 2008 hi va haver un increment del finançament públic (per part de la Generalitat) del 10% anual", i quan la tempesta va arribar, Catalunya ja comptava amb un bon coixí. Així, malgrat el context, Catalunya es troba en les primeres posicions dels rànquings internacionals d’universitats i centres de recerca. Com a exemple, entre el 2007 i el 2015, es van obtenir 180 beques del European Research Council -les més quantioses i prestigioses d’Europa- més que totes les comunitats espanyoles juntes.
Finalment, Nature assenyala com assignatura pendent la manca de més acords públic-privats. Precisament aquest mateix Focus de l'RSE a Catalunya, inclou el repte de la millora de la cooperació empresarial, la creació d'aliances i marcs de col·laboració, desenvolupament de clústers... i, és que les aliances apareixen de manera transversal en tots els Focus.
ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT-01-09ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT-01-12Aquest Focus està relacionat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 9 i 12, que podeu consultar a la pàgina www.respon.cat/ODS:

Us podria interessar també

VII Jornada Anual de l’Observatori Dona, Empresa i Economia: Com distribuïm la riquesa?

Jornada anual de l’ODEE “Com distribuïm la riquesa?”Avui ens proposem reflexionar sobre com repartim aquesta riquesa que és de tothom i com repartim la riquesa que generem entre totes les

[Article] Dia Mundial de la Salut Mental: aconseguir benestar emocional a la feina, per Beatriz Castillo

Amb motiu del Dia mundial de la Salut Mental Respon.cat ha elaborat un monogràfic amb contingut relacionat amb aquest tema i com les organitzacions l’estan abordant des d’una lògica empresarial. Beatriz Castillo,

[Vídeo] Assemblea general Respon.cat desembre 2015

  Vídeo notícia sobre l’assemblea general de Respon.cat que va tenir lloc el 14 de desembre de 2015 amb la participació de les empreses membres d’aquesta iniciativa empresarial per al