Daniel Ortiz i Llargués

Daniel Ortiz i Llargués: Trajectòria professional

Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE, és també llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona. S’incorpora a l’Institut Cerdà el 2013. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en els sectors públic, privat i no lucratiu, sempre amb una visió col·laborativa, orientada a la innovació social i la governança. Va ser director general de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. A més, ha treballat com a consultor en matèria de responsabilitat social corporativa (RSC) per “la Caixa” entre d’altres empreses i ha estat director d’RSC del grup químic-farmacèutic ESTEVE. També és professor associat del Departament de Ciències Socials d’ESADE.