#ODS Objectiu 14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins

ODS“Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins” és el catorzè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT-01-14Els oceans del món – la seva temperatura, química, corrents i vida – mouen sistemes mundials que fan que la Terra sigui habitable per a la humanitat.

Les nostres precipitacions, l’aigua potable, el clima, el temps, les costes, gran part dels nostres aliments i fins i tot l’oxigen de l’aire que respirem provenen, en última instància del mar i són regulats per aquest. Històricament, els oceans i els mars han estat lleres vitals del comerç i el transport.
La gestió prudent d’aquest recurs mundial essencial és una característica clau del futur sostenible.
Dades i xifres

  • Els oceans ocupen tres quartes parts de la superfície de la Terra, contenen 97% de l’aigua de la Terra i representen el 99% de l’espai vital del planeta per volum.
  • Més de tres mil milions de persones depenen de la diversitat biològica marina i costanera per als seus mitjans de vida.
  • A nivell mundial, el valor de mercat dels recursos marins i costaners i les indústries corresponents es calcula en 3 mil bilions anuals o prop del 5% del PIB mundial.
  • Els oceans contenen prop de 200.000 espècies identificades, però les xifres reals poden ser de l’ordre de milions.
  • Els oceans absorbeixen aproximadament el 30 per cent del diòxid de carboni produït pels éssers humans, reduint així l’impacte de l’escalfament global
  • Els oceans constitueixen la major font de proteïnes del món, ja que més de 2.600 milions de persones depenen dels oceans com a font primària de proteïna.
  • La pesca marina directament o indirectament dóna feina a més de 200 milions de persones.
  • Els subsidis per a la pesca contribueixen a la ràpida desaparició de moltes espècies de peixos i minen els esforços per salvar la pesca mundial, i per aquest motiu la indústria deixa d’ingressar uns 50 mil milions anuals.
  • Un 40% dels oceans del món es veu severament afectat per les activitats humanes, la qual cosa inclou la contaminació, l’esgotament dels recursos pesquers, la pèrdua d’hàbitats costaners.

Metes de l’objectiu 14

14.1 Per al 2025, prevenir i reduir de manera significativa la contaminació marina de tota mena, en particular la contaminació produïda per activitats realitzades en terra ferma, inclosos els detritus marins i la contaminació per nutrients

14.2 Per al 2020, gestionar i protegir de manera sostenible dels ecosistemes marins i costaners amb vista a evitar efectes nocius importants, fins i tot mitjançant l’enfortiment de la seva resiliència, i adoptar mesures de restauració a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans

14.3 Reduir al mínim els efectes de l’acidificació dels oceans i fer-hi front, incloent la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells

14.4 Per al 2020, reglamentar eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la sobrepesca, la pesca il·legal, la pesca no declarada i no reglamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb fonament científic per tal de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, almenys a nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les seves característiques biològiques

14.5 Per al 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible

14.6 Per al 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a la capacitat de sobrepesca i a la sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i abstenir d’introduir noves subvencions d’aquesta índole, reconeixent que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització Mundial del Comerç ha d’incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats

14.7 Per al 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats reben de l’ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme

14.a Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir la tecnologia marina, tenint en compte els criteris i directrius per a la transferència de tecnologia marina de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental, a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats

14.b Facilitar l’accés dels pescadors artesanals en petita escala als recursos marins i als mercats

14.c Millorar la conservació i l’ús sostenible dels oceans i els seus recursos aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar, que proporciona el marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans i els seus recursos, com es recorda en el paràgraf 158 del document «El futur que volem»

Enllaços