Enquesta de valoració sobre el patrocini dels ODS d’Art Inclusiu  Enquesta de valoració sobre el patrocini dels ODS d'Art Inclusiu de la Fundació Ampans, les valoracions són de l'1 al 10, sent 10 molt bona.


  Patrocini ODS d’Art Inclusiu

  Valoració general del patrocini d’un ODS
  12345678910

  Satisfacció amb la presència de marca a la Gala
  12345678910

  Satisfacció amb l’impacte comunicatiu (exposició itinerant, jornades de transferència)
  12345678910

  Satisfacció amb el material rebut (original i pòster)
  12345678910

  Valoració de la relació import econòmic – contraprestacions
  12345678910  Experiència general com a patrocinadors

  Recomanaríeu a altres empreses un patrocini com aquest?
  No

  Us agradaria repetir en el futur algun patrocini similar?
  No

  Podeu destacar aspectes positius i negatius, i fer propostes de millora: