Donem la benvinguda a divuit noves empreses membres a Respon.cat

 • Durant el 2020 i el que portem de 2021 s’han incorporat divuit noves empreses com a membres de Respon.cat: Associació Centre Higiene Mental Nou Barris, ASPID, Cambra de Comerç de Barcelona, Caritas  Diocesana de Barcelona, Casa Dalmases, Economia sensible, Fincas Anzizu, Fundació Eulàlia Torras de Beà, Fundació Ires, Fundació Viver de Bell-lloc, Gaavoc Residència geriàtrica Montsacopa, Grup CBS Quality, Incognos, Lauda Ultracool, Montepío, N2A Express, Organic Cotton, Peixe Software,
 • Respon.cat acull empreses d’àmbits i dimensions molt diverses, totes caracteritzades pel compromís en la responsabilitat social.

 

 

Associació Centre Higiene Mental Nou Barris

Som un servei d’assistència primària especialitzat en Salut Mental i integrat a la xarxa pública de salut del Servei Català de la Salut. Atén de forma sectoritzada la població del districte 8 de Barcelona (Nou Barris) que presenta o pot presentar problemàtica psicològica i psiquiàtrica.

Missió

 • Treballar pel desenvolupament d’un model públic propi d’atenció a la Salut Mental i promoure el creixement de la nostra entitat dins la Xarxa de Salut Mental comunitària.
 • Construir un espai de reflexió i elaboració de propostes, participant activament en la formulació i realització de noves orientacions assistencials en el marc d’un servei sanitari públic.
 • Posar l’èmfasi del nostre “Model Nou Barris” en els aspectes bio-psico-socials, en la continuïtat assistencial, en la pluridisciplinarietat i en la territorialitat de la Salut Mental, dirigint la nostra tasca a desenvolupar un sistema sanitari i social que permeti la inserció social de les persones amb trastorns de Salut Mental.
 • Comptar amb professionals experts en el camp de la Salut Mental i altament especialitzats, implicats en la innovació i el treball en xarxa amb els diferents agents socials.
 • Procurar la qualitat i la recerca de la millora contínua.
 • Assegurar que tots els nostres professionals tenen una atenció ètica i humanista així com una visió global de la persona, la família i la comunitat.

Els valors que ens regeixen i que compartim són:

 • Vocació de servei públic: l’atenció a la salut mental ha de ser concebuda com un servei de provisió pública, d’accés universal i finançat per el pressupost públic amb l’aportació suficient per a garantir que cap persona afectada per malalties de Salut Mental quedi desatesa.
 • Integració a la comunitat: el model d’atenció a la salut mental ha de ser comunitari i proper al ciutadà, al temps que ha de tenir com a finalitat la integració de les persones amb problemes de Salut Mental.
 • Transversalitat i cooperació: per aconseguir un model d’atenció comunitari, hem de treballar transversalment i en col·laboració amb la resta de serveis i institucions.
 • Ètica i excel·lència tècnica i professional: un bon sistema d’atenció a la salut mental ha vetllar per una qualitat tècnica. En aquest sentit tenim una preocupació permanent per la professionalització i la innovació tècnica, al temps que mantenim el nostre compromís ètic i de responsabilitat en l’exercici de la nostra activitat.
 • Eficàcia i eficiència: volem utilitzar de la millor manera el recursos dels contribuents aplicats a la salut mental i tenir els millors resultats en termes de salut , de recuperació i d’inclusió social de les persones ateses.
 • Compromís: per a desplegar totes les nostres capacitats per tirar endavant allò que se’ns ha confiat tant amb els pacients, com amb l’Administració com amb la societat.
 • Innovació: innovació professional permanent en la implantació de noves accions d’inclusió que donin resposta a necessitats no cobertes, en col·laboració amb organitzacions i administracions amb objectius comuns.

ASPID

ASPID va néixer des de l’aposta col·lectiva de les persones amb discapacitat física lleidatanes per afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles en situació de discapacitat i/o vulnerabilitat. Som, per tant, una iniciativa des de les persones i per a les persones.

La nostra tasca és afavorir el desenvolupament personal i professional de les persones, aportant les eines i els suports necessaris perquè cada persona pugui aconseguir el seu propi projecte de vida en la seva màxima plenitud, en àmbits com: treball, autonomia personal, esport, accessibilitat, etc…

Aquesta vocació social la traslladem en la relació amb tots els grups d’interès de l’organització, treballant des del compromís ètic en totes les seves dimensions. Som una organització amb passat i present en la que apostem per la sostenibilitat i la responsabilitat social, incorporant-la de manera transversal, passant a formar part de la cultura de l’organització. Una cultura que es defineix pels valors de l’empatia, la comunicació, el respecte i la confiança.

ASPID som transformació. Som transformació, interna i externa, per a la construcció d’un món millor per a les persones i la comunitat.

Cambra de Comerç de Barcelona

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona és una corporació de dret públic que presta serveis a les empreses, contribuint a la regeneració del teixit econòmic i a la creació d’ocupació, i consagrant la seva funció de representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

Caritas Diocesana de Barcelona

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica.

La nostra missió és “acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi alliberament, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia social”.

La nostra missió, doncs, és ajudar aquestes persones a sortir de la situació de patiment en la qual estan atrapades i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i segures i puguin liderar per si mateixes el seu projecte de vida. Creiem en les capacitats de tothom.

Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció socialsensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Casa Dalmases

La Fundació Casa Dalmases impulsa el projecte d’elaboració i comercialització de cervesa artesana amb la intenció de crear ocupació, tot integrant les “diferents capacitats” de les persones que en formem part, i donar resposta a la fragilitat social que malauradament persisteix actualment en tants col·lectius.

Amb aquest projecte es posa en valor un producte de proximitat molt propi del territori la Segarra com és el cereal, contribuint a la dinamització econòmica i comercial de la ciutat de Cervera i del seu entorn, ja que l’activitat es dur a terme en un obrador habilitat en els baixos de la mateixa Casa Dalmases, on també es poden degustar les cerveses.

Economia sensible

Som un equip d’economistes, advocats i altres professionals amb una àmplia experiència en l’assessorament a empreses i entitats.
Creiem en una economia diferent, funcional, integral i més intel·ligent, capaç d’assolir els reptes actuals i de futur.
Un assessorament compromès amb els reptes i les noves necessitats de la realitat empresarial, la igualtat de gènere en l’àmbit laboral i la transformació digital de les empreses.
El nostre propòsit, acompanyar-te en la gestió eficient i professional de la teva empresa o entitat, formant-nos i evolucionant d’acord amb les necessitats detectades.

Fincas Anzizu

Finques Anzizu es una empresa de serveis immobiliaris que opera a la ciutat de Barcelona des de l’any 1904. Actualment es propietat d’un dels nets del fundador juntament amb el Director General i altres directius i col.laboradors.

Es una empresa centenària i alhora moderna que ha sabut adaptar-se als temps. La seva estructura accionarial, l’experiència i formació del seu equip humà, la seva organització i la seva tecnologia d’última generació posicionen a fincas Anzizu entre les primeres empreses del sector a la ciutat de Barcelona.

Partint d’una orientació enfocada totalment a les necessitats del client, l’objectiu de fincas Anzizu es oferir una resposta ràpida, eficient i adaptada a cada cas.

I tot això respectant els valors històrics de l’empresa

 • Serietat
 • Professionalitat
 • Bona organització
 • Interès per les persones que es relacionen amb l’empresa

Fundació Eulàlia Torras de Beà

La Fundació Eulàlia Torras de Beà va néixer l’any 1969 amb una claríssima vocació de servei públic de cara a millorar la vida dels infants i adolescents i les seves famílies en situació de posibles trastorns de Salut Mental i Desenvolupament. Des dels seus inicis va participar en múltiples activitats i projectes de cara a la formació i consolidació dels diferents Plans de Salut Mental realitzats per la Generalitat de Catalunya també des dels inicis del govern autònom.

En aquest sentit la FETB va proposar plans d’atenció a les diferents franges d’edat en infants i joves, va desenvolupar una classificació propia en trastorns de Salut Mental (FNET) que es va utiliza en el sector durant dècades, ha format a una bona part dels professionals en Salut Mental i ha acompanyat a l’administració en tot tipus de noves aproximacions terapèutiques o epidemiològiques en Salut Mental.

Com a entitat del Tercer Sector, ha participat també en tot tipus de Fòrums, col·lectius  o associacions que ajudin a millorar la qualitat global de l’Atenció en Salut Mental.

Entre totes aquestes iniciatives, i pensant en la realitat actual l’any 2020 a Catalunya, voldríem destacar el següents projectes de Responsabilitat Social:

 • Beques assistencials: pensant en els infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social per motius socials, sanitaris o econòmics, la Fundació proporciona beques assistencials cada any per tots aquells casos en que el servei d’atenció pública es revela insuficient. En aquest sentit, el centre kOMENTS de la Fundació, especialitzat en atenció integral a adolescents i joves, atorga aquest tipus de beques que es tradueixen en atenció inicial, tractaments o seguiments als pacients i a les seves famílies.
 • Acompanyament a les famílies que canvien de servei des del CDIAP al CSMIJ: els infants són atesos fins als 6 anys al CDIAP en una modalitat d’atenció més freqüent i continuada tal com requereixen els trastorns de desenvolupament que s’atenen fins a aquesta edat. A partir dels 6 anys, els infants són atesos al CSMIJ on les característiques de l’atenció canvien, especialment dilatant la freqüència en visites i seguiments. Des de la Fundació es fa l’esforç de fer una transició entre un i altre servei de forma que l’infant no se sentí desatès pel canvi d’atenció. Però, sovint, això no és suficient i cal continuar amb un pla més intents que realitzem també en forma d’un servei d’Acompanyament Especialitzat a les Famílies (SAFE) que realitzem amb col·laboració del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Consulta online: des de fa més de 10 anys, la FETB proporciona un servei de consulta Online anònima i gratuïta destinada a una atenció precoç i preventiu a possibles trastorns en Salut Mental. Tenim un compromís de resposta en 24hores màxim i, en cas que es detecti una problemàtica ben definida i que pot esdevenir greu, es proposa una derivació a un servei específic de Servei Mental o Social.
 • Servei especial per trastorns de Salut mental associats a la pandèmia de la COVID19: en ocasió de la pandèmia del SARS COV2 que ens afecta des d’inicis de l’any 2020, la Fundació ha creat una plana específica en que publiquem recursos específics, propis o de tercers, per atendre a la Salut Mental d’infants i joves durant tot aquest procés difícil i complex. Aquesta plana COVID19 de la FETB inclou també una Consulta oberta que, de forma gratuïta, es compromet també a una resposta rápida als usuaris, en menys de 24h.

https://www.fetb.org/ca/covid-19/

 • Sessions Clíniques obertes: des de fa 10 anys, la Fundació realitza Sessions Clíniques Obertes en que professionals propis o convidats d’altres entitats, desenvolupen temes d’interès en l’àmbit de Salut Mental Infantil i Juvenil o Atenció Precoç i que obrim a tots els professionals del sector de forma presencial (abans de la COVID19) i també online (abans i després de la COVID19). Aquestes sessions obertes constitueixen ocasions interessants de formació en nous àmbits, de debat i inclús poden generar Fòrums d’opinió que es poden mantenir en el temps de forma autónoma. Aquestes sessions involucren una Xarxa d’interessats de fins a 900 persones o entitats de l’àmbit de la Psicologia, Educació, Treball Social, Dret, etc.

Fundació Ires

Som una fundació compromesa amb les famílies en situació de vulnerabilitat, que ofereix acompanyament en l’àmbit social, psicològic i educatiu.

Perquè darrere de cada situació de vulnerabilitat hi ha una nova oportunitat.

 • PERQUÈ? Perquè atenent persones, atenem famílies
 • COM? Promovem l’autonomia enfortint vincles i recursos.
 • QUÈ? Un ecosistema dissenyat per a l’atenció integral a les famílies.

Els nostres valors:

 • Empatia
 • Professionalitat
 • Optimisme
 • Valors

Fundació Viver de Bell-lloc

El Grup Viver de Bell-lloc està format per dues fundacions que tenen objectius diferents però que van adreçats al mateix col·lectiu.

Som un grup d’entitats sense ànim de lucre que col·laborem amb les administracions i les institucions públiques i privades, i que, partint dels nostres valors de solidaritat, compromís i professionalitat, duem a terme la nostra missió: Promoure el creixement personal i la inclusió social i laboral de persones en risc d’exclusió, especialment aquelles amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever, desenvolupant i participant en projectes empresarials i socials sostenibles.

Gaavoc Residència geriàtrica Montsacopa

Empresa d’àmbit comarcal, constituïda l’any 1994, especialitzada en la gestió de serveis d’atenció a la gent gran i atenció a la dependència (residències, centres de dia i atenció domiciliària), amb seu a Olot.

Actualment gestiona la residència geriàtrica Montsacopa d’Olot (amb 101 places) i el seu centre de dia (amb 75 places), els centres de dia rurals de Sant Feliu de Pallerols i de Tortellà.

És titular del seu propi servei d’atenció domiciliària des de l’any 2007.

El nostre model de gestió posa per davant la qualitat del servei, l’atenció a les persones i la seva implicació en el projecte. Així, al llarg d’aquests anys s’ha anat forjant un model assistencial propi, flexible i adaptable a les necessitats de les persones, basat en la millora continuada de la qualitat assistencial, que ha comptat amb la participació, implicació i complicitat de l’equip de professionals que integren l’empresa.

Al mateix temps hem de dir que som una empresa arrelada i compromesa amb el territori, que coneixem de soca-rel el sector en el que treballem i el terreny que trepitgem. Coneixem el tarannà dels pobles, les seves associacions i la seva gent. I tot això ho sabem canalitzar en la prestació del servei per crear més valor social a la nostra intervenció.

Aquesta manera de fer les coses ens ha portat a obtenir l’acreditació de qualitat assistencial pels estàndards de continuïtat de l’atenció de la Joint Commision International l’any 2005 i que hem anat revalidant cada tres anys fins a l’actualitat.

Grup CBS Quality

Som un conjunt d’empreses que pertanyen a l’àmbit de la formació (tant presencial com online), de l’edició de llibres, i de la consultoria empresarial, que porta a terme un gran ventall de serveis de qualitat i que cerca la satisfacció dels seus clients amb atenció personalitzada, passió en tot el que fa, excel·lència i cura pels petits detalls.

 • Som una empresa responsable amb el nostre entorn. Som una empresa que treballar per millorar cada dia.
 • Som una empresa que es preocupa pels seus stakeholders. 
 • Totes les nostres activitats són respectuoses amb el medi ambient: #savetheplanet #salvemelplaneta #salvemoselplaneta

Incognos

Contribuïm a millorar els resultats de les empreses a partir de l’anàlisi estratègica del seu principal valor: els clients. Aportem recomanacions operatives que permeten a les empreses minimitzar els riscos i alhora maximitzar les seves oportunitats de creixement.
Perquè una empresa creixi és crucial que sàpiga connectar amb els seus clients, i per a això és necessari saber com són, com es comporten o quines necessitats tenen. A partir de la investigació de mercats i/o de l’anàlisi de les dades que generen les pròpies empreses amb les quals treballem, analitzem la informació necessària per ajudar a adaptar la seva estratègia de negoci a les necessitats dels seus clients, tant actuals com potencials.
La nostra extensa experiència en investigació de mercats, adquirida en algunes de les principals empreses del sector, ens ha permès treballar per a una àmplia varietat d’empreses i sectors, tant B2B com B2C. En aquesta apassionant època VUCA que estem vivint, aquesta experiència ens permet disposar dels recursos necessaris per  analitzar i assessorar sobre el posicionament dels negocis amb la màxima solvència.
Metòdics i rigorosos a l’hora de recopilar la informació dels clients i del mercat, procurem una visió holística i “out of the box” en l’anàlisi i les recomanacions, intentant anar un pas per davant de les necessitats dels nostres clients. D’altra banda, apliquem els protocols que regeixen en el sector de la investigació de mercats, i som membres de l’associació Insights & Analytics, que uneix als professionals del sector i vetlla pel seu bon fer.
També ajudem a emprenedors i petites empreses a posicionar els seus negocis amb diferents iniciatives sense ànim de lucre, com una manera de potenciar el teixit productiu local i col·laborar així amb l’entorn.

Lauda Ultracool
Som un proveïdor líder mundial de control exacte de la temperatura.

1) Com moderna empresa familiar, a Lauda estem compromesos a la nostra tradició.

 • Prenem decisions a llarg termini per al futur.
 • Els empleats se senten part de l’empresa i es comporten de manera responsable.
 • La gran proximitat amb els accionistes porta a una major identificació amb Lauda.
 • L’empresa està dirigida per un membre de la família i les accions estan en mans de la família a llarg termini.

2) En Lauda continuem sent líders de mercat mundial i establim estàndards.

 • Comercialitzem i venem una àmplia gamma de productes innovadors i oferim la cartera de productes més completa.
 • Comptem amb una eficient xarxa de distribució i servei a tot el món i oferim el millor assessorament.

3) En Lauda ens esforcem per la innovació.

 • Integrem activament les idees dels nostres empleats i clients.
 • Creem espais per a solucions creatives i promovem la innovació tècnica.
 • Utilitzem sistemàticament estímuls externs i noves tecnologies.
 • Ens dediquem específicament a el desenvolupament de nous mercats i segments de clients.

4) En Lauda apostem per la sostenibilitat i una elevada consciència ecològica.

 • Protegim el nostre medi ambient i utilitzem els recursos amb moderació.
 • Compensem els vols i els evitem de la millor manera possible.
 • Els nostres productes són duradors i estalvien recursos valuosos, com ara l’aigua potable i el corrent elèctric.

5) En Lauda considerem que l’alta qualitat és la base fonamental de tot el que fem, tant per als nostres productes com també per a les nostres relacions amb clients i proveïdors.

 • Els nostres productes compleixen amb les propietats promeses i les expectatives dels clients.
 • Els nostres productes compleixen amb les regulacions legals, els últims avenços de la tècnica i els més alts requisits de seguretat i amb fi abilitat.
 • Els nostres processos s’orienten segons els sistemes certificats de gestió de qualitat.
 • Tots els empleats estan molt ben formats i posseeixen excel·lent coneixement de la qualitat.
 • Valorem l’alta fidelitat de lliurament i treballem amb els millors proveïdors.

6) En Lauda combinem la solidaritat regional amb una obertura a l’mercat.

 • No tolerem la discriminació i ens esforcem activament per aconseguir la diversitat a la plantilla.
 • Invertim considerables recursos en tots els establiments mundials.
 • Ens comprometem a la nostra regió des de l’aspecte social, formatiu i cultural.
 • Facilitem als nostres empleats treballar a l’estranger i oferim cursos d’idiomes.

7) En Lauda respectem les virtuts comercials tradicionals.

 • Complim amb la nostra paraula i tractem als nostres distribuïdors de manera justa.
 • Donem suport als nostres distribuïdors de confiança també en situacions difícils.
 • Vetllem per la rendibilitat i preservem la nostra independència financera.

8) En Lauda oferim un ambient de treball inspirador amb múltiples possibilitats de desenvolupament.

 • Paguem salaris atractius i oferim treballs variats d’alt nivell.
 • Formem i promovem el talent de manera específica ca.
 • Facilitem pràctiques interessants, oportunitats de treball internacionals, trajectòria professional i possibilitats de perfeccionament.

9) En Lauda convencem als nostres clients amb el nostre propi personal i distribuïdors qualificats.

 • Assessorem als nostres clients de manera competent i els oferim solucions òptimes tant des del punt de vista tècnic com econòmic.
 • Ajudem als nostres clients en la posada en marxa i oferim suport postvenda a tot el món.

Montepio

El Montepio és una entitat de caràcter mutual, sense afany de lucre, fundada el 14 de març 1930 que té com a prestació bàsica l’assistència jurídica, la reclamació de danys i la defensa jurídica en cas d’accident de circulació. Té la seva seu central a Manresa i disposa de delegacions a molts municipis de la Catalunya Central.

Amb la vocació de servei que històricament l’ha caracteritzat, disposa d’una corredoria d’assegurances (Segursoci) que treballa amb les principals companyies nacionals i internacionals.

Un dels signes d’identitat del Montepio de Conductors és la seva implicació en la seguretat viària del territori, la mobilitat i les accions pròpies de responsabilitat social.

Des del principi, s’ha distingit històricament per la implicació social amb iniciatives de tot tipus, algunes de caràcter solidari. L’àmplia implantació, sobretot al Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès i l’Anoia ens converteixen en el referent directe per als milers d’associats i per al conjunt de la població. El concepte de proximitat, sempre arrelat al Montepio, fa que disposem de delegacions a molts municipis de la Catalunya Central.

En el marc de la nostra estratègia de Responsabilitat Social, disposem de:

 • Comissió Ètica: El Montepio de Conductors també disposa d’una Comissió ètica, formada pel President i la Secretària de la Junta, i el Director del Montepio, la qual vetlla pel compliment del Codi Ètic.
 • Defensor del mutualista i servei d’atenció: També complint amb la normativa, es disposa d’una defensora del mutualista, la senyora Maria Eugenia Cuenca Valero, i un servei d’atenció al mutualista, la Sra. Lourdes Donaire Pérez (ldonaire@montepio.cat), que atenen i donen resposta a qualsevol queixa o reclamació presentada pels associats
 • Codi ètic: Descarrega PDF

N2A Express

Green Màrqueting és per a nosaltres molt més que un eslògan de màrqueting, és una filosofia de vida i una manera de viure. Volem aportar el nostre granet de sorra, i els convidem a que posin el seu. La nostra agència ha integrat el Màrqueting Online per la seva gran importància i rellevància en el màrqueting actual.

El Màrqueting Online i Offline es retroalimenten per donar cobertura a tot tipus d’accions i projectes que les empreses necessiten per aconseguir captar mercat i arribar al seu client final.
L’inbound màrqueting és una metodologia que fa ús i combina tècniques de màrqueting i publicitat (màrqueting de continguts, SEO, social mitjana màrqueting, publicitat en cercadors, analítica web, email màrqueting, entre d’altres) dirigint l’usuari d’una forma no intrusiva i aportant-li valor.

Organic Cotton

El nostre procés de producció és totalment sostenible, ecològic i transparent.

Això és el que trobaràs si estires el fil dels nostres teixits de cotó 100% orgànic:

 • Sense intermediaris ni explotació.N450 agricultors i les seves famílies formen part del projecte tant com nosaltres.
 • Cada agricultor és propietari del terreny que treballa (de mitjana 1hectàrea).
 • Cultiu biodinàmic. També es cultiven diversos aliments ecològics per a la seva venda o per a autoabastament com el mill, fesols, cacauets, sèsam, palma, ricí, cogombre, etc.
 • Llavors lliure de transgènics. 100% de fiabilitat: els nostres agricultors separen ells mateixos les llavors.
 • Obtenim sempre bales de cotó en ploma, és a dir, els agricultors es queden amb totes les llavors del cultiu, per replantar o per alimentar els animals. El nostre procés de producció és totalment sostenible, ecològic i transparent.
 • Cada associació d’agricultors disposa de la seva pròpia desmotadora i s’encarreguen del procés ells mateixos.
 • No utilitzem irrigació (només aigua de la pluja)
 • Camps treballats amb tracció animal. Lliures de maquinària agrícola contaminant.
 • Agricultura ecològica: respectuosos amb la vida i la biodiversitat animal (no utilitzem insecticides).
 • Només cotó amb els colors naturals de la Terra.
 • Control total de tot el cicle: cultiu, filatura, teixit i manufactura.
 • No apliquem processos humits als nostres productes. Només el rentat.
 • Un teixit completament pur i biodegradable.

Peixe Software
Des del nostre naixement ens hem caracteritzat per fer del nostre treball una vocació sustentada en els nostres pilars.

 • Proximitat: Ens esforcem cada dia per seguir estant propers als nostres clients, encara que ens separin milers de quilòmetres.
 • Tecnologia: Som Tecnòlegs, ens encanta ser-ho i no només no volem dissimular-ho, sinó que ens enorgulleix que ens reconeguin per això.
 • Entesa: Sempre trobarà en nosaltres una fórmula per fer possible l’entesa. Pensem que el nostre èxit es basa en això.
 • Millor talent: És clarament el nostre factor diferencial. Ens esforcem no només en detectar el millor talent, sinó també en conservar-lo.
 • Determinació: Creiem que la determinació és clau per encarar un projecte o un servei amb plenes garanties, i apostem per això.
 • Sinceritat: Ni ho sabem tot, ni podem fer-ho tot. La relació amb els nostres clients la construïm sempre sobre una relació de confiança i sinceritat.

 

 

About author

Us podria interessar també

Sense categoria

Es presenta respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya

La iniciativa s’ha presentat com un projecte de país en un moment en què cal repensar com fer empresa en el segle XXI. Es pretén esdevenir el centre de referència

Sense categoria

Primera sessió RSE.Pime 2018

Dia: Dimarts 18 setembre de 9.00 a 13.00h Lloc: Consell de Cambres de Catalunya. Planta 5, sala 7. Avinguda Diagonal, 452, Barcelona

Sense categoria

Respon.cat avança en el seu compromís amb la reforma horària

L’Anuari 2016 del Consell Assessor per a la Reforma Horària destaca el paper clau de Respon.cat en el projecte de proves pilot per avançar en el camí de la Reforma