8 de març, dia Internacional de les Dones: recursos i bones pràctiques en relació a la perspectiva gènere

Desenvolupament_Capital_huma_Focus_Respon.cat

 • Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, Respon.cat ha elaborat un monogràfic amb recursos sobre la perspectiva de gènere i de bones pràctiques que promouen la igualtat de gènere.
 • L'agenda local definida pel  Projecte Focus amb el Focus "Desenvolupament del capital humà" treballa de manera interrelacionada amb l'agenda global, representada principalment per l'ODS5 dels  Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

 

 

A continuació es presenten un seguit de recursos sobre la relació entre perspectiva de gènere, compromís en RSE i impacte en els resultats financers:

 1. Las empresas con más mujeres en puestos directivos son más rentables”. Centro de Estudios EY.

La principal conclusió de l’estudi és que un major nombre de dones en càrrecs directius pot comportar un augment significatiu de la rendibilitat de l’empresa. Més concretament, l’estudi demostra que, una empresa rentable amb un 30% de dones en càrrecs de lideratge, pot augmentar fins a un punt percentual el seu marge net en comparació amb una empresa de les mateixes característiques sense presència femenina. Així mateix, per al conjunt d’empreses analitzades, la presència femenina en l’alta direcció pot implicar un augment de fins a sis punts en el benefici net.

Tanmateix, Espanya està lluny d’assolir la quota de gènere del 40%. De fet, només el 14% de les empreses enquestades en el marc de l’estudi tenen presència femenina als consells d’administració; i només el 13% compta amb dones per als càrrecs executius. Els països europeus més avançats en la representació femenina als consells d’administració són Noruega, Islàndia, Itàlia, Finlàndia i França.

 1. Mujeres en la Alta Dirección en España”. Investigaciones y publicaciones del Centro de Gobierno Corporativo (2014).

Aquest informe aprofundeix en la tesi treballada per dos estudis de referència anteriors. En primer lloc, al document “Women in the executive suite correlate to high profits” (2001), Adler evidencia que les empreses amb un major nombre de dones en càrrecs de direcció obtenen millors resultats que la Mitjana, d’acord amb tres mesures de rendibilitat diferents: beneficis com a percentatge dels ingressos, actius i capitalització bursàtil. En segon lloc, al seu estudi del 2004 “The bottom line: connecting corporate performance and gender diversity”, Catalyst mostra una connexió entre la diversitat de gènere als càrrecs de dirección i resultats financers positius.

 1. Segons el Gender Gap report de 2014, publicat pel World Economic Forum, existeix una forta correlació entre els països amb menors diferències de gènere i els més competitius econòmicament. També indica que les empreses amb un major percentatge de dones en els consells d’administració, tenen un 34% de millora en els retorns financers. Una possible explicació podria ser que les empreses amb major representació femenina entre l’equip directiu tendeixen a promocionar les persones en funció dels seus mèrits i capacitats, independentment del sexe. Altres factors determinants podrien ser la capacitat d’innovació d’aquestes empreses o el nivell de satisfacció dels empleats.

DID

 1. D’acord amb la recerca de la Universitat Rovira i Virgili “The Relationship between Women Directors and Corporate Social Responsibility” (Setó, D., 2015), les empreses amb més dones directives tenen un comportament socialment més responsable. La presència femenina fa que les mesures d’RSE augmentin i, a mitjà o llarg termini, això repercuteix positivament en els resultats de l’empresa.
 1. L’article “Relación entre la diversidad de género y la rentabilidad económica de las empresas del IBEX 35”, publicat a la Revista d’Estudis de Gènere, analitza com influeix la presència de dones als consells d’administració de les empreses de l’IBEX-35 en la seva rendibilitat econòmica. Contràriament al que defensen els estudis anteriors, aquest emfatitza que la presència de dones als consells d’administració no està estadísticament correlacionada amb la rendibilitat econòmica.

A continuació es presenten un conjunt d’empreses amb bones pràctiques en l’àmbit de la promoció de la igualtat de gènere i, per tant, de l’ODS5. Més concretament, es tracta d’un recull d’accions, estratègies, pràctiques i mesures relacionades amb la reforma horària i la coresponsabilitat.

Fundació Joia

Organització guanyadora del Reconeixement Respon.cat 2017 a les bones pràctiques empresarials de reforma horària per la seva implantació exemplar, amb actuacions clau com l’adopció de l’horari europeu, flexibilitat horària, hores d’assumptes propis, borsa d’hores per infant a càrrec i per a pares i mares majors de 75 anys per cura mèdica, tarda o matí lliure a la semana, setmana de 38 hores i màxim 8 hores diàries de feina, entre d’altres.

Vegeu el vídeo i la fitxa de l’experiència.

Parlament de Catalunya

Institució guanyadora del Reconeixement Respon.cat 2017 a les bones pràctiques empresarials de reforma horària, per l’aplicació interna de mesures de coresponsabilitat en el dia a dia de l’activitat parlamentària, així com a per al seu paper promotor i legislador per a la implementació de la reforma horària al país.

Vegeu el vídeo i la fitxa de l’experiència.

EAP Dreta de l’Eixample

Centre d’Atenció Primària amb un elevat compromís amb la coresponsabilitat i la conciliació familiar. S’ha treballat un pla de conciliació personal i laboral que, davant la feminització de la professió mèdica, ha portat a repensar el model, i la implementació de mesures de conciliació familiar com una de les primeres línies de treball.

L’empresa destaca que només poden assenyalar resultats positius, tant per part de l’equip de treball com per part de les persones usuàries del CAP. Les mesures de coresponsabilitat han portat motivació, satisfacció i un major compromís amb l’empresa.

Vegeu el vídeo de l’experiència.

Amat Immobiliaris

Empresa amb una composició femenina que ha transformat els handicaps que es podrien derivar d’aquesta realitat en oportunitat a través de la innovació, cercant fórmules per aplicar baixes de “maternitat a la carta” i sent empresa pionera en el teletreball per evitar l’exclusió femenina en el mercat laboral.

Vegeu el vídeo de l’experiència.

Fundació Claror

Organització que ha fet una aposta per avançar cap a una “empresa feliç”, incorporant diverses eines i pràctiques en diferents dimensions: creació d’espais adients, relacions adients, lideratge, transparència, capacitació, empoderament, reconeixement, igualtat…

Entre aquestes es troben les mesures de coresponsabilitat, recollides al Conveni laboral de la Fundació Claror:

 • Organització del treball: jornada laboral organitzada per torns (equip dels clubs esportius); elaboració d’horaris segons còmput anual d’hores i possibilitat de bossa d’hores; possibilitat de teletreball en departaments que no tenen tracte directe amb el client; jornada laboral de 1.709 hores/any…
 • Vacances: mínim de 23 dies laborables de vacances en període estival + 3/4 dies de període curt a triar entre Nadal i Setmana Santa. Preferència d’elecció per a treballadors/es amb fills/es en edat d’ensenyament obligatori.
 • Economia de les cures: possibilitat d’acumulació d’hores de lactancia; dret a un període d’excedència no superior a 3 anys per tenir cura de cada fill/a, i fins a dos anys per cura d’un familiar en segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Ús dels clubs esportius: ús gratuït dels clubs esportius per part dels treballadors/es i familiars directes; gratuïtat de les activitats esportives extraescolars per als fills/es dels treballadors/es.
 • Complements: complement econòmic anual en concepte de material escolar per als treballadors/es amb fills/es menors de 15 anys…

About author

Us podria interessar també

Sense categoria

Vine a la Gala dels Premis de la Responsabilitat Social de Catalunya!

INSCRIPCIONS EXHAURIDES PER AFORAMENT COMPLET! Important: no es permetrà l’entrada a ningú que no hagi formalitzat la seva inscripció prèvia. El  24 de gener de 2024 a les 18.00h tindrà lloc la

Sense categoria

Presentanció de Respon.cat i els ODS davant organismes de salut i socials

Es va presentar Respon.cat a representants del món sanitari i social en el marc d’una sessió del cicle Open Communications Talks CSC, que busca ser un punt de trobada d’experts i

Sense categoria

L’economia circular: el meu residu és el teu recurs

Avui ha tingut lloc la reunió de treball del Focus de l’RSE sobre economia circular al Palau Macaya de Barcelona. Les empreses assistents han pogut manifestar com es planteja l’economia