DKV i el seu compromís amb els ODS “hem de ser agent de canvi, és la nostra responsabilitat amb les persones”

  • DVK Assegurances, empresa membre de Respon.cat, explica com van revisar l'estratègia d'RSE per alinear-la amb els ODS i posar el focus en la matèria que els interlel·la.
  • Respon.cat promou els Focus de l'RSE a Catalunya, l'agenda local que es treballarà de manera interrelacionada amb l’agenda global, representada principalment pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Entrevista a Miguel García Lamigueiro, director de Comunicación y Negoci Responsable de DKV.

Què signifiquen per a DKV l'Agenda 2030 i els ODS?

És una oportunitat per posar focus en tota l'estratègia de responsabilitat empresarial i per comunicar millor a tots els grups d'interès els compromisos ètics, socials i mediambientals de DKV. Ens hem proposat el compliment en 2020 de nou compromisos que resumeixen el nostre propòsit corporatiu ( 'Ens esforcem per un món més saludable'). Per assolir aquesta fita, DKV contribueix a diversos dels Objectius, però per la seva pròpia naturalesa i activitat, ho fa especialment en tres d'ells: la promoció de la salut i el benestar de les persones (ODS 3), la lluita contra el canvi climàtic (ODS 13) i la creació d'aliances per dur a terme els objectius (ODS 17)

DKV forma part de l'Pacte Mundial des dels seus inicis el 2002, és una de les empreses fundadores

Sí, formem part de l'Pacte Mundial i vam participar activament en els seus esdeveniments, cursos, etc., i hem estat ponents en les seves sessions en diverses ocasions. I tenim col·laboració estratègica amb ECODES, Corporate Excellence, SERES, DIRSE, RESPON.CAT per participar activament en la societat.

Pot una asseguradora millorar el medi ambient?

Per descomptat. No només reduint o eliminant el nostre impacte directe negatiu, sinó facilitant o influint perquè altres ho facin, a través de les nostres compres, inversions, models de negoci i productes. La nostra contribució és mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi a el medi ambient, es reflecteix en l'aposta de DKV per la millora contínua de la gestió eficient dels recursos naturals i la lluita contra el canvi climàtic. Com a principal fita cal destacar que som una empresa Zero CO2 des de l'any 2007 i fem servir electricitat que prové al 100% de fonts renovables. Així mateix, hem publicat aquest any la desena edició de l'Observatori de Salut i Medi Ambient DKV ECODES, amb el títol 'Contaminació per plàstics. Un dels majors reptes ambientals de segle XXI '. Amb la nostra política mediambiental i energètica, i mitjançant el sistema de gestió mediambiental treballem cada any per reduir els nostres consums d'electricitat, aigua i altres recursos. Ara volem fer un pas més en el nostre compromís i tenir una posició pública més clara i directa, un paper activista que animi a les organitzacions a sumar-se a ser el canvi que el planeta i la societat necessiten.

Quin és el vostre actual sistema de gestió ambiental?

DKV assumeix com a objectiu el compliment dels compromisos en matèria de medi ambient adquirits pel Comitè de Direcció en la seva política ambiental, sent pro actiu i contribuint a la prevenció i minimització dels impactes ambientals de la nostra activitat.

Per aconseguir-ho, fonamentem la nostra actuació a través de:

- Analitzar les dades d'actuació ambiental, identificar i valorar els aspectes mediambientals significatius.
- Identificar els requeriments legals que apliquen a DKV.
- Establir els objectius, metes i línies d'actuació estructurats en un Programa Mediambiental (EKOplan).
- Documentar el sistema.
- Establir un programa que desenvolupi els objectius i metes ambientals que assegurin el control dels aspectes ambientals significatius, i la millora contínua de el sistema.
- Conscienciar i formar els empleats i col·laboradors de DKV, a través de diferents plataformes, pàgines web i Intranet corporativa.
- Definir les responsabilitats de sistema.
- Sistematitzar bones pràctiques de control operacional.
- Establir plans d'emergència.
- Definir les pautes d'actuació per al seguiment i mesurament de les activitats planificades.
- Establir els procediments d'actuació davant desviacions en el sistema, així com la implantació d'accions correctores i / o preventives definides.
- Registrar el compliment de les activitats de el sistema de gestió.
- Realitzar comprovacions de el sistema a través d'auditories.
- Realitzar revisions per la direcció.
- Acreditar-nos amb certificacions mediambientals com la ISO 14001, etc.

"L'èxit dependrà de la capacitat d'actuar conjuntament"

Més que contextualitzar a Espanya crec que els objectius ODS són molt ambiciosos i requereixen actuació conjunta a nivell global. El consum responsable i la inversió socialment responsable han de seguir creixent.

Coneixeu com mesurar aquests canvis econòmicament per a la societat, treballadors, gerència i proveïdors?

El canvi climàtic té un impacte directe sobre les democràcies i també sobre les empreses. Un exemple és l'efecte multiplicador de la crisi climàtica sobre problemàtiques prèvies, és a dir, les seves conseqüències arriben a totes les societats però especialment, agreuja la desigualtat en els països més pobres, amb menys recursos per fer-hi front.

Totes les empreses hauran de fer front a aquest tipus de situacions de desigualtat social i econòmica. S'hauran d'adaptar a una nova realitat climàtica i mitigar en la mesura del possible els efectes de l'canvi climàtic, el que implica canvis en els models econòmics i en la forma d'operar de les organitzacions.

El sector assegurador està començant a analitzar els riscos que suposa el canvi climàtic per al seu negoci i haurà de proposar noves solucions que responguin a les necessitats de les persones i el planeta. Per exemple, el 2019 les catàstrofes naturals van generar pèrdues econòmiques de més de 200.000 milions de dòlars, dels quals el sector assegurador únicament va cobrir al voltant de 70.000 milions, queda un llarg camí per recórrer en aquest sentit.

A DKV, monitoritzem les percepcions de la població amb estudis de reputació i al costat d'altres estudis veiem que hi ha un interès creixent de la població en els ODS i els aspectes ASG en general, a poc a poc hi ha més consciència.

Quin paper creus que juguen les empreses en aquesta nova Agenda 2030?

La solució ha de ser global a nivell països i molt col·laborativa entre sector públic, privat, organitzacions ... i les empreses tenen un paper clau, ja que tenen una gran responsabilitat.

Hem de ser agents de canvi. Tenim la capacitat i els recursos per actuar davant del canvi climàtic i contribuir a l'adaptació i mitigació dels seus efectes. És la nostra responsabilitat amb les persones i serà clau per a la rendibilitat de l'negoci a llarg termini, especialment en el sector assegurador.

"A DKV ja estem treballant per seguir desenvolupant nous productes i serveis amb criteris de sostenibilitat"

La societat valora cada vegada més les iniciatives socials de les empreses i, a poc a poc, s'està convertint en un factor clau a l'hora de comprar, de triar empresa on treballar, etc ...

La lluita contra el canvi climàtic és una necessitat urgent però també una exigència de la ciutadania, amb líders com Greta Thunberg donant veu als joves, i això es veu reflectit cap a les empreses. La societat considera que el sector empresarial té una gran capacitat per resoldre els reptes globals i cal que des del sector privat responguem a aquestes expectatives i ens convertim en un agent de canvi.

Una empresa no pot tenir èxit a mig i llarg termini ignorant els problemes ètics, socials o mediambientals del seu entorn i la seva comunitat.

Això vol dir que sostenibilitat i rendibilitat són compatibles?

No només això, la manca de sostenibilitat provoca pèrdues econòmiques, potser no en el curt termini, però sí en el mitjà i llarg termini. Si volem que un negoci sigui sostenible, i durador, cal pensar en el llarg termini.

Des DKV hem demostrat que és possible desenvolupar una empresa rendible i sostenible que tingui una mirada més compromesa amb el planeta i la societat. Des de la nostra experiència, convertir la responsabilitat en part de l'essència de la companyia i ser referents en aquest sentit, ens permet posicionar-nos, diferenciar-nos i assegurar el creixement rendible i a llarg termini de l'negoci.

Els ODS són molt ambiciosos i depenen com deia de tots els agents i la capacitat per col·laborar junts, no està fàcil, com mostren la manca d'acords en temes globals com canvi climàtic, salut en la crisi de la COVID-19 ...

Per exemple, ara durant la crisi de l'coronavirus, des DKV estem duent a terme diverses iniciatives i projectes. Amb l'objectiu de descongestionar el sistema sanitari durant la crisi del coronavirus, volem oferir la nostra plataforma de telemedicina de forma gratuïta per a realitzar consultes mèdiques online.

Ara toca ajudar

Consideren possible un canvi real en el model de consum?

En la mesura que sigui cada vegada més fàcil per al comprador prendre decisions més informades, gràcies a les noves tecnologies, sí, som optimistes, encara que impacients.

És important el paper de el sector privat en la sensibilització als consumidors i bones pràctiques en vendes, publicitat, etc.

Quin creus que és l'aportació més important que la indústria de fabricació i comercialització pot fer a el desenvolupament sostenible?

Tot el que sigui revisar la cadena de valor i veure com es pot contribuir des de les capacitats és el que més impacte generarà és el més important per al desenvolupament sostenible.

El sector empresarial està començant a ser conscient d'aquesta situació i des d'alguns àmbits s'està incorporant progressivament la sostenibilitat tant en els processos interns com en l'oferta de productes i serveis. En alguns casos, amb voluntat real de canvi, en altres d'una manera més cosmètica. L'oportunitat vindrà per a aquelles empreses que apostin d'una manera real per la gestió i lluita contra el canvi climàtic. I aquí és clau prendre decisions pensant sempre en el llarg termini.

Teniu en ment alguna iniciativa innovadora enfocada a la sostenibilitat per al futur?

Estem comercialitzant des de fa anys productes ecològics com Ecofuneral i Ecohogar i volem seguir fent innovació d'impacte. D'altra banda, anem a renovar els nostres compromisos per a un món més saludable.

A més de el projecte DKV Impacta, per donar suport a projectes innovadors relacionats amb la salut, especialment de col·lectius en risc d'exclusió. Està relacionat amb l'ODS 3 Salut i Benestar, 13 acció pel clima, 17 Aliances per assolir els objectius i 8 Treball decent i creixement econòmic.

"Menys barreres, més inclusió"

La Fundació Integralia DKV, centrada en la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat, està vinculada als ODS 8 i 10.

Fundació Integralia DKV

Molts ciutadans es pregunten si serviran per alguna cosa els nous objectius de desenvolupament, què els respondria vostè a aquestes veus escèptiques?
Que val la pena fer tot el possible per aconseguir-ho, aprendre pel camí i si algú té una proposta millor, endavant, tot suma. L'actual crisi de l'COVID-19 ens mostra clarament l'impacte de l'activitat humana en el medi ambient: en poques setmanes l'aire que respirem s'ha tornat molt més net.

Òbviament no podem aturar l'economia però sí que hem de fer les coses d'una altra manera. La clau és fer-ho bé, no caure en oportunismes ni de bon tros utilitzar el compromís social com un rentat de cara, com s'ha fet en el passat. La clau és incloure en la presa de decisions la reflexió sobre l'impacte d'aquestes en tots els grups d'interès i pensant en el llarg termini.

Aquest un repte que hem de tractar entre tots els agents, encara hi ha força desconeixement.

Els 17 ODS sens dubte poden ajudar a millorar la conscienciació i transmetre la urgència perquè entre tots mirem de deixar aquest món millor que com ho vam trobar ... Ara, si no fem res, el deixarem tan malament que fins i tot podem posar en risc la mateixa supervivència dels éssers humans.

"A DKV som activistes de la salut"
Volem viure millor, més sans. És ara! Si no ho fem per nosaltres, qui ho farà?

Som activistes de la salut. Sou dels nostres?

Font: www.gndiario.com

About author

Us podria interessar també

Novetats

Ara fa vuit anys que Nacions Unides va proclamar els ODS i va fixar l’Agenda 2030

Aquest 25 de setembre ha fet vuit anys des que UN va proclamar els ODS en el marc temporal de l’Agenda 2030. Des de Respon.cat celebrem aquest vuitè aniversari i

Sense categoria

Només les empreses que adoptin un rol conscient de transformació social sobreviuran, afirma Ferran Rodés davant les empreses membres de Respon.cat

Ferran Rodés ha defensat que l’empresariat s’ha de preocupar molt per les desigualtats creixents, tant per raons ètiques com per a la sostenibilitat econòmica i social. Ha participat en un

Sense categoria

[Entrevista] Lurdes Biosca: vam començar a treballar amb les normes ISO 9001, 14001 i 18001, no pas per separat, sinó d’una manera integrada i que tenia un nom, l’RSE

Recull d’entrevistes realitzades a empreses membres de Respon.cat en el el marc de col·laboració amb Corresponsables, media partner especialitzat en RSE i empresa membre de l’Associació. Aquestes entrevistes mostren algunes bones pràctiques en