Enquesta de valoració sobre el programa RSE.Pime 2023-2024

Enquesta de valoració sobre el programa RSE.Pime 2023-2024

  Enquesta de valoració sobre sessions de l'RSE.Pime 2023-24, les valoracions són de 1 a 5, sent 5 molt bona.

  Seleccioneu la sessió que voleu valorar

  Contingut de la sessió
  12345

  Conducció de la sessió
  12345

  Aspectes organitzatius
  12345

  Estructuració de la sessió
  12345

  Adequació de la plataforma/espai
  12345

  Utilització d'eines digitals (si aplica)
  12345

  Podeu destacar aspectes positius i negatius, i fer propostes de millora: