Proposta de càpsules per persones directores d’àrees financeres

    Proposta de càpsules, puntueu de 5 a 1 segons l'interès que us generi cada contingut, sent 5 molt interès i 1 poc:

    1-Càpsula sobre els estats de comptes no financers: què són les memòries de responsabilitat social i quines tendències s’estan produint.

    2-Càpsula sobre la Inversió Socialment Responsable: com podem alinear la gestió financera amb els pressupòsits de la responsabilitat social.

    3-Càpsula sobre Quadres de Comandament Integral: com una empresa pot alinear les diferents perspectives: financera, comercial, processos interns, capital humà i organitzacional.