Línies de treball

Línies de treball i actuacions

RSE i lideratge


Amb intencions concretes

Pretén fer evolucionar la Cultura Empresarial
a Catalunya integrant noves inquietuds socials,
promovent un creixement intel·ligent, sostenible
i integrador


I que responen a necessitats identificades

Les empreses que gestionen l'RSE o que s'hi incorporen
necessiten un espai d'intercanvi directiu on
poder compartir el sentit empresarial del business
case
, enfortir el sentit de lideratge, ajudar a construir
l'estratègia corporativa de l'RSE


Adreçades a públics

Nivell directiu d'empreses membres


Amb activitats concretes

Dinar-col·loqui de
primers executius

Foment de l’RSE


Amb intencions concretes

Pretén promoure l’RSE entre el conjunt del teixit
empresarial, amb especial èmfasi en les pimes


I que responen a necessitats identificades

Moltes més empreses grans, mitjanes o petites
podrien incorporar-se al compromís en la
gestió de l'RSE
, si se'ls facilita la comprensió,
el marc adequat, i el reconeixement


Adreçades a públics

Programes oberts


Amb activitats concretes

RSE.Pime
Premis Respon.cat
Programa de formació en RSE per a empreses membres

 

Capacitació i desenvolupament


Amb intencions concretes

Pretén posar el focus en el desenvolupament
tècnic de coneixement i metodologia d’RSE,
i desenvolupar el model estratègic per a una
aplicació integral a l’empresa


I que responen a necessitats identificades

Les empreses necessiten accedir a un espai
de capacitació i coneixement 
proper i
orientat a construir un model de gestió de l'RSE


Adreçades a públics

DiRSE i altres responsables corporatius


Amb activitats concretes

Grups de treball
Cursos i seminaris

RSE i Territori


Amb intencions concretes

Pretén donar resposta a reptes
des d’una òptica de desenvolupament
de Territoris Socialment Responsables


I que responen a necessitats identificades

La societat espera de les empreses i organitzacions una capacitat de donar resposta als reptes per mitjà de la innovació social, la creació de sinergies, les apostes per articular en els territoris respostes locals i guanyar un futur més sostenible


Adreçades a públics

Empreses i organitzacions dels territoris de referència


Amb activitats concretes

Foment de Territoris Socialment