Lluís Inglada

Lluis Inglada - Respon.cat

Trajectòria professional: Lluís Inglada

Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona, tècnic urbanista per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, màster en Gestió Urbanística per la Universitat Politècnica de Catalunya i Màster en Estudis Territorials i Urbanístics per la UPC, UPF i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

S’incorpora a l’Institut Cerdà el 2001. Té una amplia experiència en logística, infraestructures, mobilitat i ordenació del territori. Anteriorment havia treballat a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, a la Universitat de Barcelona i a l’empresa Barcelona Tecnologia S.A., especialitzada en tecnologia per a la mobilitat (Intelligent Transport Systems – ITS).