Respon.cat constitueix el seu Consell social per donar més visibilitat a la Responsabilitat Social en el teixit empresarial català

El Consell social està integrat per organismes empresarials, socials i públics.

L’acte de constitució del Consell social de Respon.cat va tenir loc a la seu de Gas Natural Fenosa, empresa membre de l’entitat.

Barcelona, 2 de febrer 2016 – Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya, ha constituït el seu Consell social, que integren organismes empresarials, socials i públics. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la de crear un nou espai de relació per a empreses i institucions que permeti impulsar iniciatives d’ampli abast i facilitar-ne la visibilitat dels compromisos d’RSE.

La iniciativa busca, a més, enriquir la qualitat de les accions portades a terme des de Respon.cat i dotar-les de major legitimitat, alhora que captar i compartir les percepcions, accions i visions per part d’una selecció àmplia de grups d’interès amb les empreses membres i a l’empresariat en general.

L’existència del Consell social també permetrà potenciar la creació de sinergies, com ara fer d’altaveu de les propostes, afavorir les col·laboracions mútues o les accions conjuntes entre diferents organismes.

El president de l’associació, Josep Santacreu, ha explicat que Respon.cat es va crear amb la voluntat de disposar d’un referent compartit de l’RSE per a totes les empreses i tots els agents empresarials, socials i públics, davant la rellevància que la gestió ètica, sostenible i responsable va adquirint i la necessitat de fer més sòlid el seu arrelament a tota mena d’empreses i sectors. Així mateix, Santacreu, també conseller delegat de DKV Assegurances, ha expressat el desig de fer passos perquè es vagi incorporant a la cultura empresarial del país.

D’altra banda, els diferents membres del Consell social han expressat el seu compromís amb els objectius plantejats, per tal de construir aliances i establir col·laboracions que enforteixin la capacitat d’influir en la cultura empresarial a Catalunya i fer-la més sensible en l’RSE, així com apostar per la innovació en gestió empresarial responsable.

La creació del Consell social arriba un any després del naixement de Respon.cat i respon a la decisió de l’Assamblea general de l’entitat, que el passat 14 de desembre va aprovar la creació i composició d’aquest nou òrgan de govern.

En aquesta fase inicial, s’ha apostat per una composició reduïda del Consell, per tal de facilitar la posterior ampliació fruit de l’augment de relacions que es vagin generant. Formaran part del Consell amb caràcter permanent aquells organismes que Respon.cat convidi a formar-ne part, tot i que també es podrà convidar puntualment a organismes i persones de rellevància en un moment determinat.

Membres del Consell social de Respon.cat

ACRA Cinta Pascual, presidenta
ADEPG Jordi Solé, president
AEDIPE Catalunya Ricard Alfaro, president
AIJEC – Joves Empresaris Cat. Marc Bonavia, president
Cecot Antoni Abad, president
Col·legi Censors Jurats Comptes Daniel Faura, president
Col·legi d’Ambientòlegs Susana Pascual, presidenta
Confederació Cooperatives Cat Perfecto Alonso, president
Consell de Cambres de Comerç Narcís Bosch, director gerent
Generalitat de Catalunya Josep Vidal, director general
DiRSE Antoni Ballabriga, president
Federació Voluntariat Social Cat. Francina Alsina, presidenta
Femcat Ramon Carbonell, president
Foment del Treball Joaquim Gay de Montellà, president
Forética Tomás Sercovich, director de Comun. i Rel.Institucion.
Fundació Empresa i Clima Elvira Carles, directora
Fundació Factor Humà Anna Fornés, directora
PIMEC Josep González, president
Taula d’Entitats del Tercer Sector Oriol Illa, president
Xarxa espanyola Pacte Mundial Àngel Pes, president
Respon.cat Josep Santacreu, president de Respon.cat i conseller delegat de DKV Assegurances

També hi han participat Cristian Rovira, membre de la Junta directiva i conseller delegat del Grup SIFU; Daniel Ortiz, membre Junta directiva i director de Relacions Institucionals de l’Institut Cerdà; Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat; i Nekane Navarro gestora de projectes de Respon.cat.

Sobre Respon.cat

Respon.cat és un organisme que vol implicar les empreses i les organitzacions empresarials més compromeses amb la Responsabilitat Social, amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de l’RSE a Catalunya. És un projecte de país vinculat a la competitivitat sostenible de les empreses, que focalitza l’RSE com a factor estratègic i cultural de les empreses.

Es pretén oferir l’espai de trobada i col·laboració entre empreses de sectors, territoris i dimensions diverses, per tal de construir una iniciativa que sigui de servei per a una gran diversitat d’empreses sabent captar el sentit diferencial que l’RSE pot tenir en cadascuna.