#ODS Objectiu 8: Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball digne per a tothom

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_quadrat_CAT“Fomentar el creixement econòmic i l'ocupació inclusius i sostenibles, i el treball digne per a tothom” és el vuitè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030

 

Aproximadament la meitat de la població mundial encara viu amb l'equivalent a uns 2 dòlars dels Estats Units diaris, i en molts llocs el fet de tenir una feina no garanteix la capacitat per escapar de la pobresa. Aquest progrés lent i desigual ens obliga a repensar i redissenyar les nostres polítiques econòmiques i socials destinades a l'eradicació de la pobresa.

La contínua falta d'oportunitats de treball decent, la insuficient inversió i el baix consum produeixen una erosió del contracte social bàsic subjacent en les societats democràtiques: el dret de tothom a compartir el progrés. La creació de llocs de treball de qualitat seguirà constituint un gran desafiament per a gairebé totes les economies més enllà del 2015.

Per aconseguir el desenvolupament econòmic sostenible, les societats hauran de crear les condicions necessàries perquè les persones accedeixin a llocs de treball de qualitat, estimulant l'economia sense fer malbé el medi ambient. També hi haurà d'haver oportunitats laborals per a tota la població en edat de treballar, amb condicions de treball decents.

Dades i xifres

  • La desocupació mundial va augmentar de 170 milions el 2007 a gairebé 202 milions el 2012, dels quals al voltant de 75 milions són dones i homes joves.
  • A prop de 2,2 mil milions de persones viuen per sota del llindar de la pobresa amb menys de 2$ dels EUA i només serà possible eradicar la pobresa a través de llocs de treball estables i ben remunerats.
  • Es necessiten 470 milions de llocs de treball a nivell mundial per a les persones que s'incorporaran al mercat laboral entre 2016 i 2030.

Metes de l'objectiu 8

8.1 Mantenir el creixement econòmic per càpita de conformitat amb les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte intern brut d'almenys un 7% anual en els països menys avançats

8.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses centrant l'atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d'obra

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d'ocupació decent, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar l'oficialització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, entre altres coses mitjançant l'accés a serveis financers

8.4 Millorar progressivament, per al 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats

8.5 Per al 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i garantir un treball decent per a tots els homes i dones, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, i la igualtat de remuneració per treball d'igual valor

8.6 Per al 2020, reduir substancialment la proporció de joves que no estan empleats i no cursen estudis ni reben capacitació

8.7 Adoptar mesures immediates i eficaces per eradicar el treball forçós, posar fi a les formes modernes d'esclavitud i el tràfic d'éssers humans i assegurar la prohibició i eliminació de les pitjors formes de treball infantil, inclosos el reclutament i la utilització de nens soldats, i , com a molt tard el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a tots els treballadors, inclosos els treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries

8.9 Per al 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals

8.10 Enfortir la capacitat de les institucions financeres nacionals per encoratjar i ampliar l'accés als serveis bancaris, financers i d'assegurances per a tothom

8.a Augmentar el suport a l'Ajuda per al Comerç per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, fins i tot en el context del Marc Integrat Millorat d'Assistència Tècnica Relacionada amb el Comerç per als Països Menys Avançats

8.b Per al 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l'ocupació dels joves i aplicar el Pacte Mundial per a l'Ocupació de l'Organització Internacional del Treball

Enllaços

About author

Us podria interessar també

Sense categoria

Cent empreses i organitzacions es comprometen a fer de Catalunya un país socialment responsable

  Durant tot el dia, cent persones s’han reunit en un esdeveniment singular al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú amb la voluntat de rellançar la responsabilitat d’empreses

Sense categoria

Caprabo i AMPANS obriran el primer supermercat de Catalunya gestionat íntegrament per persones amb discapacitat

AMPANS, empresa membre de Respon.cat, obrirà un Caprabo a Manresa. Aquest serà el primer supermercat a Catalunya gestionat íntegrament per persones amb discapacitat. Barcelona, 18 de juliol de 2017.- Caprabo i

Sense categoria

Respon.cat reunirà les empreses compromeses de Lleida

L’associació empresarial Respon.cat ha anunciat la propera convocatòria d’una trobada de les empreses sensibles amb la responsabilitat social de les comarques lleidatanes La trobada té per objectiu generar un espai