Es constitueix un grup de treball d’empreses per incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides en la gestió empresarial

Es constitueix un grup de treball d’empreses per incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides en la gestió empresarial


  • L’associació empresarial Respon.cat acull el grup, caracteritzat per la seva composició d’empreses tant grans com pimes.
  • El grup pretén treballar perquè els ODS s’integrin en la gestió de l’RSE contribuint a l’Agenda 2030 i fomentant un desenvolupament del negoci més competitiu.

Per donar resposta als reptes del desenvolupament sostenible des d’una visió empresarial compromesa, un grup d’empreses molt diverses han creat un grup de treball en el marc de l’associació empresarial Respon.cat. Es pretén abordar el repte d’integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que són l’aposta que Nacions Unides va aprovar en el marc de l’Agenda 2030 i que suposen un repte per a tota la Humanitat a partir del compromís de totes les parts, siguin governs o empreses.

Amb la proclamació dels ODS a finals de 2015, les empreses esdevenen un actor clau en l’assoliment d’un Planeta més just, equitatiu i sostenible. Per primera vegada, les Nacions Unides van assignar al sector privat una responsabilitat directa en la consecució d’una agenda global, l’Agenda 2030.

Dotze empreses membre de Respon.cat, grans, mitjanes, petites i micro, han constituït un grup de treball per a reflexionar, compartir bones pràctiques i treballar conjuntament al voltant dels ODS amb aquests objectius per al primer any:

  • Aterrar els ODS a la realitat empresarial local i vincular-los al desenvolupament del negoci.
  • Analitzar com abordar els ODS segons els diferents sistemes de gestió de l’RSE.
  • Definir pautes per a comunicar la contribució als ODS de manera sòlida i evitant el risc de poc rigor.

Per a Respon.cat, que és l’organisme empresarial de referència en responsabilitat social a Catalunya, els ODS suposen un repte que interpel·la a tots els actors, públics i privats. En el cas de les empreses, per evitar fer un enfocament filantròpic, cal que integrin aquests objectius globals en la gestió de la seva responsabilitat social, és a dir, com un compromís integrat en la gestió i no com una suma d’accions col·laterals.

Un dels riscos que el grup ha abordat és el conegut com cherry picking, que fa referència al fet de guarnir amb les icones dels ODS les accions que una empresa ja porta a terme en aquells casos en què no es fa cap esforç per prendre consciència de les responsabilitats que una empresa hauria d’assumir en virtut dels seus impactes.

Un altre risc relacionat és el de aplicar els ODS a mode de checklist sense portar a terme els processos de diàleg amb grups d’interès i identificació i priorització de les matèries rellevants per a cada empresa, i que constitueix la metodologia fonamental de l’RSE. El grup considera que la reflexió sobre com aplicar els ODS ha de provenir de l’experiència i la pràctica, de les prioritats i les necessitats de les mateixes empreses, i del diàleg i la priorització del que és rellevant a cada empresa, tenint a més en compte que la realitat de cada país és diferent de manera que la contribució als ODS ha d’ésser coherent amb la realitat de Catalunya i donar resposta a les necessitats, prioritats i oportunitats del territori.

Les empreses que han iniciat el Grup de Treball són: TERSA, Auren, Suara, Airpharm, CreaRSA, Lavola, La Unió Catalana d’Hospitals, EAP Poble Sec, Vector5 | excel·lència i sostenibilitat, Consell de Cambres de Catalunya, TSR Territori Socialment Responsable, i Tarannà Viatges. El grup està obert a noves incorporacions i s’ha adquirit el compromís de reunir-se regularment per a avançar en aquests tres objectius i enfortir la contribució de les empreses catalanes a l’Agenda 2030.

Respon.cat ja va ser pionera consensuant una agenda local de la responsabilitat social, els Focus de l’RSE a Catalunya, que posteriorment, amb l’aprovació dels ODS, va alinear establint un lligam entre agenda local i global. Per altra banda, Respon.cat va ser la primera organització a traduir els ODS al català i oferir-los a la comunitat empresarial. Actualment, amb la creació d’aquest grup de treball, vol seguir mostrant i facilitant la implicació de tota mena d’empreses, de tots els sectors i dimensions, i aportant solucions tècniques en la gestió d’una RSE emmarcada en el model de negoci.

 

Us podria interessar també

[Entrevista] Rafaela Carnerero: cada vegada hi ha més consciència en les empreses dels beneficis d’una gestió responsable del negoci

Recull d’entrevistes realitzades a empreses membres de Respon.cat en el el marc de col·laboració amb Corresponsables, media partner especialitzat en RSE i empresa membre de l’Associació. Aquestes entrevistes mostren algunes

Jornada de transferència de bones pràctiques. Després dels Premis, passem a la rerebotiga

El proper 31 de març us proposem una jornada per conéixer la sala de màquines de la gestió de la responsabilitat social amb empreses referents en aquest àmbit. Les guanyadores

L’Observatori Dona, Empresa i Economia organitza la VIII Jornada anual ODEE

L’ODEE organitza la VIII Jornada anual sobre els “Reptes i compromisos per la Igualtat de Gènere” Aquesta acció es planteja en el marc de l’agenda 2030 aprovada per Nacions Unides fent