[Entrevista] Josep Maria Miranda i Susana Pascual: s’ha primat facilitar la conciliació al màxim i reduir els desplaçaments al mínim per a tota la plantilla, fins que la situació escolar es regularitzi

[Entrevista] Josep Maria Miranda i Susana Pascual: s’ha primat facilitar la conciliació al màxim i reduir els desplaçaments al mínim per a tota la plantilla, fins que la situació escolar es regularitzi

Recull d'entrevistes realitzades a empreses membres de Respon.cat en el el marc de col·laboració amb Corresponsables, media partner especialitzat en RSE i empresa membre de l’Associació.
Aquestes entrevistes mostren algunes bones pràctiques en matèria de Responsabilitat Social d’empreses compromeses amb la gestió responsable com a element competitiu i amb visió de futur.
Tot el material ha estat publicat en un especial de Corresponsables on es posa el focus en l’objectiu comú d’aquestes organitzacions de contribuir a fer un món millor i promoure la consciència ciutadana i organitzacional des d’un plantejament empresarial.

JOSEP MARIA MIRANDA I GARUZ, director gerent i  SUSANA PASCUAL GARCÍA, responsable de Millora Contínua i Sostenibilitat d'ACEFAT AIE

Com està apostant per la gestió socialment responsable la vostra organització? Ens podeu explicar breument la seva evolució fins a l’actualitat?

La creació d'ACEFAT, l'any 1990, podria definir-se com un acte de responsabilitat social per part dels seus promotors i socis: crear una empresa l'objectiu de la qual era, ja aleshores, contribuir a la sostenibilitat de Barcelona, desenvolupant una gestió de les obres de serveis en l'espai públic, que minimitzés el seu impacte sobre les persones, el medi ambient i l'activitat de la ciutat. En si mateixa, va constituir una declaració de principis i fixar els fonaments de la cultura que ha vingut impregnant la nostra organització des dels seus orígens. En aquest sentit, els criteris de responsabilitat social han estat, des del principi, integrats de forma transversal en tota l'activitat de l'empresa. La certificació, el 2008, del nostre sistema integrat de gestió, que inclou l'aspecte de la gestió ètica de la mà de la SGE21, va contribuir a sistematitzar, protocol·litzar i donar visibilitat a tot allò que ja es venia fent.
La nostra evolució ha consistit, i consistirà, a millorar la nostra gestió, integrant nous objectius i polítiques basant-se l'anàlisi de les necessitats i inquietuds que detectem en el nostre diàleg amb tots els nostres grups d'interès, així com aquells que sorgeixen dels acords que subscrivim amb les organitzacions o plataformes relacionades amb la responsabilitat social (esmentar p.e. Pacte Mundial, Barcelona més sostenible, Acords voluntaris, Forética i Respon.cat, entre d'altres), de les bones pràctiques observades en altres empreses o de les situacions sobrevingudes. D'això últim, un clar exemple seria l'actual crisi de la Covid-19, en què hem activat i revisat tots els nostres mecanismes i protocols, per protegir la salut de tot el nostre personal i grups amb què interactuem, i facilitar la conciliació, assegurant, en la mesura del possible, la continuïtat del nostre servei de suport a la nostra clientela, considerat servei essencial pel Reial decret llei 10/2020, de 29 de març. Si bé el risc d'epidèmia ja estava identificat en la nostra matriu de riscos, amb les conseqüents mesures preventives, l'anàlisi de l'experiència atresorada durant el període que estem vivint, ens permetrà millorar múltiples aspectes relacionats amb la conciliació, el teletreball i la gestió de persones.

Podeu especificar algunes bones pràctiques o iniciatives concretes que estigueu desenvolupant i quins són els seus objectius?

Des de setembre de 2016 vam implementar una compactació de l'horari laboral, assemblant a l'europeu, amb l'objectiu de facilitar la conciliació i la integració de la vida personal i laboral.

També podem destacar la disminució del consum elèctric a les oficines durant els últims 5 anys, gràcies al canvi de les lluminàries per tecnologia LED així com per la millora dels hàbits de consum, i la compensació de les emissions de l'energia elèctrica en origen garantit amb el certificat GdO (garanties d'origen renovable).
Finalment, una iniciativa de màxima actualitat, relacionada amb la situació sanitària actual i la circumstància, d'una banda, que el 56%, de la plantilla d'ACEFAT, té persones al seu càrrec en edat d'escolarització i, per altra, que el el 58% viu fora de Barcelona. Davant d'aquest fet, s'ha primat facilitar la conciliació al màxim i reduir els desplaçaments al mínim, per evitar el risc de contagis, retardant la reincorporació a les oficines, per a tota la plantilla, fins que la situació escolar es regularitzi. Així mateix, de cara al futur, es revisaran les pautes de teletreball, basant-nos en criteris de direcció per valors i competències, amb l'objectiu de contribuir a la reducció d'emissions i el temps destinat a desplaçaments, en benefici de les persones, disminuint l'estrès i combatent els hàbits negatius associats al presencialisme.

Quina és la situació actual de la gestió responsable i el govern corporatiu i les seves principals barreres i obstacles?

En base al que observem en el nostre entorn, majoritàriament, la gestió responsable i el govern corporatiu, gaudeix de bona salut en aquelles entitats que ho tenen implantat, tot i que encara hi ha molt camí per recórrer, atès que són minoria respecte a tot el teixit empresarial i institucional. Les principals barreres radiquen, d'una banda, en la manca de convenciment i interiorització dels equips directius de les empreses, ja que la gestió responsable i el bon govern corporatiu no és una moda sinó una necessitat i una manera de millorar la gestió de la empresa, perquè sigui més sostenible i resilient. D'altra banda, també cal fer un treball didàctic amb les PIMES, per eradicar la falsa imatge que és només un tema que fa a les grans corporacions. És un tema que afecta a totes les empreses, i que, contràriament al que poguessin pensar, no representa un sobrecost, sinó que redunda en benefici de l'empresa i el seu personal. Finalment, la necessitat d'un lideratge que sàpiga transmetre i interioritzar la cultura de gestió responsable a tots els nivells de l'empresa. Fer partícips a les persones, que formen part de l'organització, de la presa de decisions és una bona manera de començar una gestió responsable, i d'augmentar el compromís en relació als objectius de l'empresa.

La pandèmia de Covid-19 ha representat una gran ocasió perquè moltes empreses descobrissin i s'iniciessin en la gestió responsable, tot i les greus conseqüències econòmiques i socials que ha provocat aquesta crisi.

Quins són els altres reptes i desafiaments de la vostra organització en matèria d’RSE, sostenibilitat i ODS?

Com hem dit anteriorment, el nostre sistema de gestió integral està en revisió permanent, i posem especial èmfasi en l'anàlisi i satisfacció de les necessitats i inquietuds de tots els nostres grups d'interès. El nostre principal repte és perseverar en aquesta línia, sent un desafiament el mantenir i superar el nostre estàndard actual, treballant tots aquells aspectes que puguin admetre millora.

En aquest sentit, per exemple, les condicions extraordinàries, que ha comportat la pandèmia de COVID-19, han fet més patents aspectes relacionats amb qüestions de gènere i la cura obligat de persones dependents. Si bé aquest és un aspecte que afecta a l'àmbit de l'organització familiar, des de l'empresa creiem que hem de contribuir a reduir les seves repercussions negatives sobre la persona, especialment l'estrès que pugui ocasionar quan s'ha de compaginar amb l'activitat laboral.

Quina importància té per a vosaltres formar part de Respon.cat?

La millor manera d'il·lustrar és recordar que ACEFAT va formar part del grup inicial de les 32 empreses entusiastes que van constituir Respon.cat, participant activament en tots els fòrums i grups de treball que convoca. Considerem que és el vehicle més adequat per introduir l'RSE en el teixit empresarial de Catalunya, per la seva proximitat al territori i el gran coneixement en el tema que aporten els seus integrants, sent un punt de trobada ric en experiències i debats, que ens permet participar i créixer conjuntament, amplificant així la repercussió de les mesures que adoptem.

About author

Us podria interessar també

Sense categoria

[Jornada] Inversions d’impacte, organitzada per Caixa d’Enginyers

Caixa d’Enginyers, empresa membre de Respon.cat, organitza la taula rodona “Inversions d’impacte” juntament amb Spainsif i Amundi. La sessió tindrà lloc el 4 d’octubre a les 19.00 a la Borsa

Sense categoria

Sis empreses catalanes, un territori i una persona reconeguts en la quarta edició dels Premis de la Responsabilitat social de Catalunya

• Comexi i Coral transports guanyen els Premis Respon.cat 2018 a la trajectòria del compromís en responsabilitat social empresarial. • Família Torres, Andilana, Zurich i Playbrand organitzacions reconegudes per bones

Últimes notícies

Amat. adapta l’atenció a la clientela a la situació actual per responsabilitat social i professional

Amb el lema “Ara que no estem tan junts, estem més a prop que mai” Amat. alinea les seves polítiques i accions a la situació actual d’acord amb les recomanacions