Formulari enquesta valoració Programa formació RSE de Respon.cat 2023-24

Formulari enquesta valoració Programa formació RSE de Respon.cat 2023-24

  Sisplau, tria la sessió que estàs valorant*, les valoracions són de 1 a 5, sent 5 molt bona.

  SOBRE LES PONÈNCIES

  PONENT 1

  Pertinència del tema tractat.*
  12345

  Coneixement de la persona ponent del tema.*
  12345

  Adequació de la documentació mostrada/lliurada.*
  12345

  Comentaris o suggeriments de millora.

  PONENT 2 (no omplir si només hi ha hagut una ponència)

  Pertinència del tema tractat.
  12345

  Coneixement de la persona ponent del tema.
  12345

  Adequació de la documentació mostrada/lliurada.
  12345

  Comentaris o suggeriments de millora.

  PONENT 3 (no omplir si només hi ha hagut dues ponències)

  Pertinència del tema que ha tractat.
  12345

  Coneixement de la persona ponent del tema.
  12345

  Adequació de la documentació mostrada/lliurada.
  12345

  Comentaris o suggeriments de millora.

  -------------------------------------------------------------------------

  SOBRE TOTA LA SESSIÓ

  Suport de la coordinadora de programa.*
  12345

  Valoració global de la sessió.*
  12345

  Estructura de la sessió.*
  12345

  Què t'ha agradat més de la sessió?

  Comentaris o suggeriments de millora.

  SOBRE EL FORMAT

  Plataforma utilitzada per a la sessió (zoom).*
  12345
  Horari de la sessió.*
  12345
  Durada de la sessió.*
  12345
  Comentaris sobre l'organització de la jornada (plataforma, horari, estructura...).