Enquesta de valoració global programa formació en RSE 2023-2024

Enquesta de valoració global programa formació en RSE 2023-2024

 

  Fes una valoració global del programa de formació de l'1 a 5, sent 5 la màxima puntuació.*
  12345

  Quines són les tres sessions que t'han semblat de més utilitat o que valoraries millor?
  -En 1r lloc*

  -En 2n lloc*

  -En 3r lloc*

  Sobre el contingut:

  Quin contingut no t'ha semblat prou interessant?

  Quins temes o continguts creus que li falten al curs?

  Sobre l'estructura:

  Canviaries alguna cosa sobre l'estructura del curs? (durada 2.50h,horari de 9.00h a 11.50h,quantitat de 14 sessions...)

  Sobre la utilitat:

  De l'1 al 5, sent 1 la puntuació més baixa i 5 la màxima, us ha resultat útil i pràctic el contingut de la formació?
  12345

  De l'1 al 5, sent 1 la puntuació més baixa i 5 la màxima, us han resultat útils els materials aportats després de cada sessió?
  12345

  Sobre la metodologia:

  Creus que hi ha suficient participació durant les sessions?
  No

  En cas d'haver respost "No" a l'anterior pregunta, ens podries donar alguna idea per tal de fomentar la participació?