[Article] Empresa saludable i prevenció de riscos laborals, per la Dra. Elena Juanola

 

  • Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, Respon.cat ha elaborat un monogràfic amb continguts relacionats amb la salut i les empreses.
  • La Dra. Elena Juanola, directora de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, afirma que "la conversió de l’empresa en un entorn saludable és clau per a la diferenciació".

 

Article

L’entorn laboral saludable, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), és un entorn de treball en què els treballadors i els respectius caps col·laboren en un procés de millora contínua per promoure i protegir la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors i la sostenibilitat de l’ambient de treball, d’acord amb els indicadors següents:

  • La salut i la seguretat concernents a l’ambient físic de treball.
  • La salut, la seguretat i el benestar concernents al medi psicosocial del treball, incloent-hi l’organització d’aquest i la cultura de l’ambient de treball.
  • Els recursos de salut personal en l’ambient de treball, les persones.
  • Les formes en què la comunitat busca millorar la salut dels treballadors, les seves famílies i altres membres de la comunitat.

L’objectiu de tota empresa saludable és oferir opcions perquè les persones que en formen part gaudeixin d’una millor qualitat de vida, no només en l’àmbit laboral, sinó també en els espais que s’estenguin més enllà d’aquest àmbit.

En la situació econòmica actual i en mercats com el nostre, d’alta competitivitat, és vital per a les empreses trobar noves oportunitats de diferenciació i de millora que permetin, no tan sols la continuïtat, sinó el desenvolupament empresarial. La conversió de l’empresa en un entorn saludable és clau per a la diferenciació.

Més enllà de complir totes les mesures de seguretat i prevenció, l’empresa del segle xxi ha canviat i ho ha fet en resposta a nombroses variacions del mercat actual, tan competitiu i complex que exigeix noves mirades i formes d’organització.

L’empresa saludable és una nova oportunitat de millora i de diferenciació, tant per a la gestió interna de les companyies com per a la seva imatge i projecció en el mercat i davant de la competència.

L’aplicació del model d’empresa saludable és una nova estratègia de lideratge centrada en el benestar dels professionals i en l’optimització de tots els recursos i processos. Suposa una evolució important en la cultura empresarial, que cal incorporar en la missió, la visió i els valors empresarials.

Una empresa saludable inclou una sèrie de valors que apunten a complir certs objectius:

  • La salut i la seguretat com a valors i parts integrants de la companyia.
  • L’adquisició i la millora contínua de comportaments saludables.
  • La participació activa dels treballadors i treballadores en aquests processos.

Tota empresa que treballi amb qualitat integrada a tots nivells ha de promoure la qualitat i la prevenció, i això inclou tres pilars bàsics per a una empresa, que són: la qualitat, la responsabilitat social empresarial i la prevenció.

Quan es parla, però, de qualitat integrada, significa no només disposar d’un segell de qualitat del producte, sinó també d’un procés, d’un procediment de treball, de tots i cadascun dels treballadors i treballadores, i del mateix empresari o empresària. Si no és així, aquesta qualitat no suposarà un increment de la prevenció.

Malgrat que cal diferenciar entre la promoció de la salut i la prevenció de riscos laborals, han d’anar estretament lligades, ja que moltes de les actuacions preventives que es duen a terme a les empreses ja són mesures de promoció de la salut en el lloc de treball.

Així doncs, l’eix fonamental en la millora de la salut dels treballadors és entendre la prevenció de riscos laborals com les intervencions necessàries per aconseguir una seguretat i una salut òptimes, i evitar danys a la salut amb intervencions individuals i col·lectives, per tal d’eliminar i reduir els riscos dels llocs de treball i adoptar les mesures necessàries des del punt de vista ergonòmic, ambiental i psicosocial. És en aquest sentit que, si s’adopten aquestes mesures, promocionem la salut dels treballadors i treballadores i aconseguim uns entorns més saludables. En aquest vessant, l’empresa que fa bé la prevenció de riscos laborals i evita el dany als seus treballadors, amb intervencions preventives adequades i incorporant a les intervencions individuals la promoció de la salut, contribueix a una millora de la salut dels seus treballadors integrada a la prevenció de riscos laborals.

Cal tenir present que la promoció de la salut no substitueix la prevenció de riscos laborals i, per tant, les empreses han d’estar assessorades correctament. Aplicar un programa de promoció de la salut en el lloc de treball, ha d’oferir al mateix temps llocs de treball segurs i saludables. La promoció de la salut en el lloc de treball es basa en una cultura saludable que, en primer lloc, requereix una gestió adequada de la prevenció de riscos laborals i, en segon lloc, només pot tenir èxit si s’integra com un component permanent en tots els processos empresarials.

D’altra banda, cal tenir en compte que les persones s’han de situar al centre del projecte d’empresa saludable. Estem en un entorn on les empreses són competitives i, per tant, s’han de fer canvis i innovar. Hem vist que molts d’aquests canvis han fracassat perquè no es tenen en compte les persones.

Finalment, no perdem de vista la missió d’establir un marc de polítiques públiques que fomentin la millora de les condicions de treball, la salut dels treballadors i treballadores i la competitivitat de les empreses, per potenciar un entorn saludable que permeti vetllar per la salut de la societat catalana dins l’entorn laboral.

 

 

About author

Us podria interessar també

Sense categoria

Donem la benvinguda a les quatre noves empreses membres

En les darreres setmanes s’han incorporat quatre noves empreses com a membres de Respon.cat: Auren, Grup Àuria, EAP Vic i Martiderm. Respon.cat ja acull setanta-una empreses d’àmbits i dimensions molt diverses, totes

Sense categoria

Presentació d’un manual d’auditoria social. Càtedra Mango

  L’objectiu de redactar el manual d’auditoria social és el de disposar d’un procediment que reculli les diferents fases del procés en les instal·lacions dels proveïdors d’una organització. En aquest

Sense categoria

Respon.cat aquest vespre a El Punt Avui TV per parlar de persones, innovació, productivitat i RSE

Una de les dimensions més important de la Responsabilitat Social de les Empreses és la que fa referència a les persones, i de fet, per a moltes pimes, és l’àrea