CARACTERÍSTIQUES

Característiques

Si sou una pime interessada en la Responsabilitat Social, ara teniu l’oportunitat de prendre part en el programa RSE.Pime. Aquí podeu veure les característiques del programa:

Es pretén que les empreses participants acabin disposant d’un Pla d’acció d’RSE que hagi estat elaborat per elles mateixes, seguint la metodologia proposada i gaudint de l’acompanyament expert i espais de trobada amb les altres empreses participants.

També se n'obtindrà una fitxa de Bones Pràctiques en RSE realitzada per una persona experta en aquesta matèria.

La metodologia inclou un seguiment dels participants, amb contacte periòdic per a assegurar el progrés, si bé la càrrega de feina correspon a cada empresa participant. Aquest seguiment implica llançar els avisos d’agenda, anar aportant materials, possibilitat de contacte telefònic o telemàtic per a solucionar temes puntuals…

Es preveuen 15 empreses participants. El públic objectiu són empreses petites, també obert a pimes mitjanes i a microempreses.

Les sessions seran dinamitzades per dues persones expertes, a les quals s’afegiran dos consultors/res més per a disposar d’un equip que es puguin repartir les empreses per al seguiment i consultoria.

Les persones representants hauran de ser de nivell directiu, especialment el màxim directiu. Se n’espera un alt nivell de compromís per a seguir el programa i finalitzar-lo amb èxit.

Es convidarà a ser part de la comunitat RSE.Pime, que es crearà per a mantenir la xarxa de relacions, intercanviar experiències, fer preguntes i donar consells i mantenir-se informat dels esdeveniments interessants, iniciatives i esdeveniments sobre l’RSE…

Seguint les mesures recomanades a causa de la pandèmia les sessions es faran en format virtual. Es cas que la situació ho permeti, la primera i la darrera sessió seran presencials.

La participació de les empreses és gratuïta, atès el finançament de la Generalitat de Catalunya i de l’associació Respon.cat.