Reconeixement Respon.cat als territoris socialment responsables

Reconeixement Respon.cat als territoris socialment responsables:

2023 - Ripollès, Vall del Ges, Orís i Bisaura

Ripollès, Vall del Ges, Orís i Bisaura

Aquest territori lidera un projecte anomenat ENFOCC (Energia, Forest i Canvi Climàtic), que treballa per promoure una gestió forestal sostenible per tal de contribuir a la conservació dels ecosistemes naturals i fer-los més resilients a pertorbacions com els incendis forestals. Alhora, promou l’aprofitament dels recursos que ofereixen els boscos a partir de la promoció de l’ús de la biomassa amb finalitats energètiques, la revalorització de l’ús de la fusta i les fórmules de gestió silvopastorals. D’aquesta manera s’assoleix una estratègia transversal que promou l’ocupació per la creació d’economies a escala i la revalorització de les activitats forestals i ramaderes, les quals també ajuden a mantenir el paisatge, un altre dels elements patrimonials dels territoris rurals. Recull el reconeixement l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

 

Associació Leader Logo

 

2022 - Ciutat de Mataró

Ciutat de Mataró

Mataró és una ciutat pionera en treballar per la Responsabilitat Social a les Organitzacions i com a Territori Socialment Responsable. En els darrers vint anys, l’Ajuntament ha anat integrant en els seus plans d’acció, iniciatives que contribueixen a incrementar l’impacte en l’àmbit de la Responsabilitat Social, esdevenint un eix transversal present en l’execució de la política pública local.

Una d’elles és l’aposta pel creixement i consolidació de l’Economia Social i Solidària, amb fort arrelament històric a la ciutat. A la pràctica suposa la consolidació de noves formes d’entendre l’empresa i l’economia impulsant nous models socioeconòmics de construcció d’una ciutat de drets i oportunitats. L’economia ha d’estar al servei de les persones i contribuir al desenvolupament integral del territori, partint de criteris de sostenibilitat individual, col·lectiva i mediambiental.

Recull el reconeixement el Consel Econòmic i Social de Mataró.  CESM

 

 

2021 - Comarca del Pallars Jussà

Comarca del Pallars Jussà

 

El Pallars Jussà disposa d’un pla de desenvolupament socioeconòmic que ha influït en l’aposta per un desenvolupament socialment responsable, posant al centre del creixement econòmic la qualitat de vida de les pallareses i dels pallaresos.

D’aquesta manera tant, s’ha entès el creixement econòmic tenint en compte les oportunitats que generaven els recursos endògens comarcals representats pels sectors agroalimentari, comercial i turístic, apostant per l’acompanyament en la creació de noves empreses, cooperatives incloses, i vetllant per la formació i l’ocupabilitat de la població. Igualment, ha estat molt present, l’aposta per uns serveis socials i de benestar de qualitat, que garantissin drets de ciutadania a la vegada que suposaven oportunitats de desenvolupament econòmic, de generació de llocs de treball i fixació de població.

Durant aquest 2021, s’ha realitzat un procés d’actualització de l’estratègia econòmica i de reactivació que ha mantingut l’essència de l’anterior pla, treballant per fer una comarca més habitable, més sostenible i amb més oportunitats de desenvolupament personal, social i comunitari per a tothom.

Recull el reconeixement el Consell Comarcal del Pallars Jussà