Reconeixement especial a una persona pel seu compromís amb la responsabilitat social a Catalunya

Reconeixement especial a una persona pel seu compromís amb la responsabilitat social a Catalunya

2023 - Miquel A. Torres Riera

Miquel A. Torres Riera

 

Miquel A. Torres Riera, president de Família Torres, continua destacant-se com a referent en el món empresarial gràcies al seu profund compromís ambiental i amb la societat. A través dels anys, la seva dedicació incansable ha transcendit les fronteres del sector del vi, convertint-se en un exemple inspirador per a tothom que anhela un futur més sostenible i equitatiu. Cal ressaltar el seu paper pioner en la implementació de pràctiques sostenibles a l'interior de Família Torres.

2022 - Maravillas Rojo Torrecilla

Mavi Rojo

 

Maravillas Rojo Torrecilla, llicenciada en Ciències Econòmiques i senior executive per Esade, ha treballat de manera incansable per transformar el model d’empresa i contribuir així a construir una societat més igualitària, inclusiva i justa, tant des de l’àmbit públic com actualment des d'Abacus Cooperativa. Dona amb caràcter, mirada oberta, gran comunicadora i compromesa amb els valors del cooperativisme, Maravillas Rojo és una referent a l’hora de liderar projectes que tenen un impacte real en el món empresarial, en les ciutats i en la ciudadania.

 

2021 - Núria Basi

Fotografia de Núria Basi

 

Núria Basi és una activista en la seva lluita per consolidar el paper de la dona al món empresarial i una gran defensora dels valors familiars que s'ha traduït en la implicació en un gran nombre d'organitzacions i iniciatives socials.