Presentació RSE.Pime

Presentació

RSE.Pime és un programa pràctic d’implantació de l’RSE a les pimes catalanes organitzat per Respon.cat que compta amb el suport del Departament de Treball i Empresa la col·laboració del Consell de Cambres de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona.

RSE.Pime ha de servir per a què les empreses participants acabin disposant d’un Pla d’acció d’RSE que hagi estat elaborat per elles mateixes, seguint la metodologia proposada i comptant amb l’acompanyament expert i espais de trobada amb les altres empreses participants.

A QUI S´ADREÇA?


 

El programa s’adreça a persones del nivell directiu de pimes i microempreses que durant mig any (i sempre la mateixa persona de cada empresa) es reuniran un cop al mes per aprofundir en el sentit empresarial de l’RSE i desenvolupar el propi Pla d’acció. Rebran eines i procediments de millora en la gestió econòmica, social i ambiental  a partir de la implantació dels valors d’RSE a la cultura empresarial de l’organització.

La força d’RSE.Pime és que ofereix a les empreses de manera àgil un programa complet d’aprenentatge sobre l’RSE amb 10 tallers directius en grups reduïts, més dues sessió de consultoria a l’empresa, i una darrera trobada general per avaluar, tot orientat a l’acció.

COM S´ESTRUCTURA


 

RSE.Pime s’estructura com una xarxa d’aprenentatge de Responsabilitat Social que pretén la integració de la sostenibilitat en les 15 pimes seleccionades com a participants.

Després d’una introducció al marc conceptual i una autoavaluació, una anàlisi de la sostenibilitat segueix en què cada empresa reflexiona sobre l’impacte social de la seva activitat principal i busca solucions que poden tenir un efecte positiu en les persones, el medi ambient i la comunitat. El resultat és un pla d’acció que es discuteix amb altres gestors que participen a la xarxa d’aprenentatge. Al final del programa, els participants han comprès què significa la sostenibilitat per als seus negocis, han tingut l’oportunitat d’experimentar i han conformat un pla d’acció.