Per què participar al programa RSE.Pime

Per què participar al programa RSE.Pime

Si sou una pime interessada en la Responsabilitat Social, ara teniu l’oportunitat de prendre part en el programa RSE.Pime.

Disposar d’un Pla d’acció elaborat per la pròpia empresa per mitjà d’un procés àgil i pràctic.

Començar immediatament a gestionar la pròpia RSE mitjançant un programa adaptat a les característiques de les pimes.

Disposar d’un acompanyament expert i la possibilitat de compartir els progressos amb altres directius de pimes, creant sinergies.

Participar d’una xarxa de coneixement més enllà del període inicial.

Gaudir de visibilitat del compromís i del reconeixement d’haver participat en el programa (logo acreditatiu)

Beneficis de l'RSE


 

• Competitivitat empresarial

• Posicionament i diferenciació de marca

• Millora del clima laboral i la productivitat

• Desenvolupament professional i personal

• Garantir la igualtat d’oportunitats dins l’organització

• Conciliació de vida personal i laboral

• Fidelització i motivació de les persones treballadores

• Atreure i retenir talent

• Millora de la comunicació interna

• Fidelització de la clientela

• Millora de la relació amb l’entorn

• Millor gestió actius intangibles

• Contribuir al desenvolupament sostenible