COM PARTICIPAR

Com participar

Si sou una pime interessada en la Responsabilitat Social, ara teniu l’oportunitat de prendre part en el programa RSE.Pime. Per a participar-hi, cal comunicar l’interès (formulari) i una comissió tècnica integrada per Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç i la Generalitat de Catalunya seleccionaran les empreses 15 participants.

  Més informació sobre l'RSE.Pime   Sol·licitud d'inscripció a l'RSE.Pime

Els destinataris són les pimes, amb el focus posat en les empreses petites (entre 10 i 49). S’escolliran 15 empreses participants.

Empreses amb sensibilitat en temes ambientals, socials, laborals, bon govern… que no han fet el pas a estructurar la gestió de la Responsabilitat Social i que estiguin interessades a iniciar un procés en aquest sentit.

Per cada empresa hi participarà una persona, sempre de nivell directiu, especialment el màxim directiu. Altres persones de l’empresa podran participar en les accions complementàries (càpsules de coneixement).

Se n’espera un alt nivell de compromís per a seguir el programa i finalitzar-lo amb èxit.

CRITERIS DE SELECCIÓ 


 

Organitzacions amb les següents condicions:

Pimes o microempreses amb la seu social a Catalunya (0 a 250 treballadors)

Amb compromís de participació aprovat per la direcció

Amb garanties d’interlocució amb la direcció de l’empresa

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ 


 

Pimes petites (10 a 49 treballadors)

Cultura organitzativa i de gestió desenvolupades

Sensibilitat i compromís

Es valorarà la diversitat sectorial i territorial, i de dimensió

Existència de bones pràctiques prèvies