En el Dia mundial de l’Aigua: Sabies que…

En el Dia mundial de l’Aigua: Sabies que…

 • Amb motiu del Dia mundial de l'Aigua Respon.cat recull un seguit de dades per tal de sensibilitzar en la necessitat de tractar l'aigua com un element esencial del desenvolupament sostenible.
 • Els recursos hídrics i la gamma de serveis que presten juguen un  paper clau en la reducció d ela pobresa, el creixement econòmic i la sostenibilitat ambiental.

Sabies que...

 • Segons dades de l’OMS, l’any 2008 poc més de la meitat de la població mundial (57%) tenia accés a l’aigua potable canalitzada. Aquest percentatge, a més, es distribueix de manera molt desigual: per als països més desenvolupats, la cobertura d’aigua potable canalitzada és del 94%, mentre que a l’Àfrica subsahariana ronda el 16%.
 • Segons dades de la Generalitat, aproximadament el 14% de l’aigua que es consumeix a Catalunya és per a usos domèstics (usos de l’aigua dins la llar i al jardí). En els darrers anys la tendència ha estat la reducció del consum domèstic d’aigua per càpita.
 • Mentre un 8% dels municipis de Catalunya amb gestió pública de l’aigua realitzen talls d’aigua, la xifra s’eleva al 74% quan la gestió és privada (dades d’Aigua és Vida).
 • El consum mitjà d’aigua a Barcelona és de 103,6 litres per persona al dia. Sembla una barbaritat però és un dels consums més responsables entre les grans ciutats del món. La mitjana de Madrid, per exemple, és de 131 litres per persona/dia o la de Londres de 159 litres per persona/dia

I en el món

 • Uns 2,1 milions de persones viuen sense aigua potable a casa seva.
 • Una de cada quatre escoles primàries a tot el món no té proveïment d'aigua potable, i els alumnes consumeixen aigua de fonts no protegides o passen set.
 • Més de 700 nens menors de cinc anys moren cada dia de diarrea, a causa de l'aigua insalubre o el sanejament deficient.
 • El 80 per cent de les persones del món que han de fer servir fonts d'aigua no segures o no protegides viu a les zones rurals.
 • En vuit de cada deu llars dels que no tenen aigua, les dones i nenes són les encarregades de recollir l'aigua.
 • Més de 800 dones moren cada dia a causa de complicacions en l'embaràs o en el part.
 • 68,5 milions de persones que s'han vist obligades a fugir de les seves llars tenen problemes per accedir a l'abastament d'aigua potable.
 • Aproximadament 159 milions de persones recullen l'aigua potable de fonts d'aigua superficial, com els estanys i rierols.
 • Uns 4000 milions de persones -gairebé dos terços de la població mundial pateixen escassetat greu d'aigua durant almenys un mes a l'any.
 • 700 milions de persones al món podrien veure forçades a desplaçar-se a causa de l'escassetat d'aigua d'aquí a 2030.
 • Els més rics solen rebre serveis d'aigua, sanejament i higiene de qualitat a un cost baix o molt baix, mentre que els més pobres paguen un preu molt més alt per un servei d'igual o menor qualitat.

Dades a recordar:

 • Dutxant-te gastes la mateixa quantitat d’aigua que posant una rentadora: aproximadament 60 litres.
 • Mentre produir una poma requereix aproximadament 70 litres d’aigua, produir un kilogram de carn de vaca en requereix 15.000.
 • La llei protegeix les persones i unitats familiars davant els talls del subministrament d’aigua. Això implica que les empreses subministradores no poden interrompre el subministrament quan es produeix un impagament (sempre que la persona o la família es trobi en risc d’exclusió residencial).

Le podría interesar también

Respon.cat al bizbarcelona: Líders empresarials de pimes amb models de negoci socialment responsables

El proper 1 de juliol Respon.cat presentarà quatre casos d’èxit d’empreses responsables en el marc del bizbarcelona. Aquestes quatre intervencions s’enregistraran per a elaborar materials divulagatius d’RSE en una acció organitzada amb

Impulsamos la Dirección por Propósito con el Seminario directivo para construir el propósito empresarial

La gestión empresarial vinculada a un propósito es tendencia . Muchas organizaciones con responsabilidad social corporativa sitúan este enfoque en una dimensión cada vez más estratégica. Llevar a cabo una

[Microvídeo] Gracias a Cafés Novell por hacer posible Respon.cat

Gracias a Cafés Novell por hacer posible Respon.cat, junto con las otras 36 empresas miembros que forman parte de esta asociación Microvídeo a cargo de Ramon Novell, gerente de Cafés