entitats-col·laboradores-premis-respon-cat-2015

Entitats col·laboradores Premis Respon.cat 2015

L’associació Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya, convoca els Premis Respon.cat a l’RSE, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Cambres de Comerç.Organitzacions col·laboradores:

Categories:

  • Premi Respon.cat a la trajectòria del compromís en RSE (per a empreses grans).
  • Premi Respon.cat a la trajectòria del compromís en RSE (per a empreses petites i mitjanes).

 

Presentació de candidatures:

Correspon a les organitzacions col·laboradores dels Premis Respon.cat, proposar candidatures per a l’obtenció d’aquests premis en les seves dues categories. Cada organització col·laboradora proposarà un màxim de dues propostes per a cadascuna d’aquestes categories.

Podran proposar per als Premis Respon.cat les empreses de qualsevol dimensió i sector d’activitat, que tinguin el domicili social a Catalunya o que hi operin de manera significativa, i especialment quan hi hagin desenvolupat bones pràctiques d’RSE.

Per a la presentació de candidatures, cal descarregar i emplenar aquest document i enviar-ho per correu electrònic a l’adreça de correu següent: projectes@respon.cat

Data límit per a la presentació de candidatures: 10 de setembre de 2015.