La UOC consolida l’aposta per la responsabilitat social amb la publicació de la segona memòria sobre aquest àmbit

Info Empreses membres

  • La UOC, empresa membre de Respon.cat, publica la segona memòria de responsabilitat social.
  • Respon.cat obre les portes d'aquest blog a totes les empreses membres per a donar visibilitat a les accions que es duguin a terme en matèria d'RSE.

 

 

La UOC, vint anys d'una universitat socialment responsable

Uoc_Respon.cat

Des que la UOC va néixer, ara fa vint anys, els valors de compromís, respecte, transparència, professionalitat i sostenibilitat són en el seu ADN. En aquesta línia, proporciona recursos d'aprenentatge en multiformat per als estudiants amb alguna discapacitat, inclou assignatures sobre responsabilitat social (RS) en l'oferta formativa, incrementa mesures de conciliació per als professionals que hi treballen, duu a terme accions d'estalvi energètic i molt més. Vegem alguns punts que destaca la segona memòria de responsabilitat social de la Universitat: Valors, innovació i coneixement per a un desenvolupament sostenible, 2013-14. 

Tercera universitat de l'Estat en estudiants amb alguna discapacitat

Segons la Guía de atención a la discapacidad en la universidad 2015, elaborada per la Fundació Universia, la UOC és la tercera universitat de l'Estat espanyol en nombre d'estudiants amb discapacitat matriculats, darrere de la UNED i la Universitat de València.

Concretament, el curs 2013-14, 873 estudiants tenen el certificat oficial de discapacitat igual o superior al 33%. Representen un 2,14% del total d'estudiants de graus i màsters universitaris. Per a ells la UOC proporciona els recursos d'aprenentatge en multiformat. Així mostra un clar compromís amb l'accessibilitat.

Tecnologia d'accés obert

La UOC fa una aposta ferma per difondre i transferir la tecnologia que desenvolupa al conjunt de la societat. Per això, en molts casos, els desenvolupaments tecnològics es publiquen obertament. En aquest sentit, els projectes oberts i el seu codi soìn accessibles a http://www.sourceforge.net i a http://www.github.com. I passa igual amb les aplicacions, que soìn accessibles tant des de l'App Store com des de Google Play.

Durant el 2014 l'eina tecnològica de la UOC SpeakApps ha guanyat el concurs internacional sobre estàndards i aplicacions educatives de l'IMS Global Learning Consortium.

Reducció del consum energètic

L'any 2013 continua la tendència d'estalvi d'energia vinculat al consum d'electricitat en comparació del 2012. Concretament, l'estalvi eìs de 375 GJ. Aquest descens eìs fruit de la implantació de mesures d'estalvi i de reformes efectuades en sistemes de climatització que ja eren obsolets i, per tant, eren poc eficients, i d'ajustos en els sistemes de clima. Amb tot això s'han aconseguit les temperatures de consigna a l'interior dels edificis.

La responsabilitat social, al catàleg formatiu de la UOC

La UOC ofereix el màster universitari de Responsabilitat social corporativa per a formar professionals capaços de posar en pràctica projectes i sistemes de gestió de l'RSC en les seves organitzacions. A més, inclou, progressivament, assignatures sobre responsabilitat social en el catàleg de formació. Durant els tres últims cursos s'ha passat de nou titulacions amb assignatures d'RS a setze.

Més mesures de conciliació

Fer possible la conciliació de la vida familiar, personal, professional i formativa és un dels objectius de l'Àrea de Persones de la UOC: el nombre de persones adherides al programa de teletreball augmenta en un 6% respecte a l'any anterior.

Precisament, l'Ajuntament de Barcelona reconeix l'E-treball de la UOC amb el premi Ignasi Fina de salut laboral. Aquest guardó reconeix la millor experiència d'actuació en la prevenció de riscos entre les empreses i les institucions amb seu a Barcelona. Concretament, el jurat n'ha destacat dos aspectes: la millora que implica en les condicions de seguretat i salut dels treballadors de la UOC i el fet que és un model laboral extrapolable a altres institucions i empreses.

I Jornada Anual de Responsabilitat Social

Atesa la rellevància que la UOC dóna a l'RS, ha organitzat la I Jornada Anual de Responsabilitat Social, dedicada a El paper de la responsabilitat social universitària en la transformació econòmica, social i ambiental. L'acte ha tingut lloc al Palau Macaya de Barcelona el 8 d'octubre.

Un exemple per a Europa

L'any 2013 la UOC és escollida en el projecte de la Comissió Europea Comparative Research on University Social Responsibility in Europe and Development of a Community Reference Framework. Volen fer un estudi de camp per a analitzar les seves bones pràctiques en termes de responsabilitat social. Durant dos dies, un grup d'investigadors d'universitats europees es reuneix amb diverses persones de la UOC.

L'RS és un camí de llarg recorregut

El rector de la UOC, Josep A. Planell, diu: «Aquesta memòria és un balanç̧ provisional, una fotografia d'un moment puntual, no un final de camí. Hi ha mesures que tot just ara engeguem i que, sens dubte, fructificaran en el futur immediat, com ara l'aposta per l'eficiència energètica o la creació d'un sistema de control intern del compliment institucional del nou marc normatiu».

Vint anys de la UOC: excel·lència, compromís i transparència

Al seu torn, el conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, explica al pròleg de la memòria: «Tres elements han caracteritzat la trajectòria d'aquests primers vint anys d'història: excel·lència, compromís i transparència; tres elements que la diferencien, tres elements que distingeixen la seva oferta formativa, l'optimitzen i la fan més flexible i adequada per als reptes de futur. Treballar de manera sostenible i facilitar l'aprenentatge al llarg de tota la vida forma part d'aquesta responsabilitat global», conclou.

 

Font: www.uoc.edu

Respon.cat, com a organisme referent a Catalunya en RSE, també ha de servir d’altaveu per donar visibilitat a accions destacables en matèria de responsabilitat social, convidant a tots els membres a compartir bones pràctiques d’RSE a fi d’anar construint un teixit empresarial més sostenible, amb compromisos socials, ambientals, econòmics, laborals i de bon govern.
Des d’aquest blog s’obren les portes per a difondre els diversos elements d’RSE que puguin resultar d’interès per als membres de Respon.cat.

Le podría interesar también

Calidad Pascual, clara aposta per l’eficiència energètica

Calidad Pascual dóna per finalitzat el pla de sostenibilitat ambiental iniciat el 2012. L’aplicació del pla ha permès a l’empresa osonenca un estalvi energètic anual de més de 2.000MWh. El compromís

Respon.cat vol posar sobre la taula les “Inquietuds del DIRSE” en un espai de col·loqui

Respon.cat i DIRSE inicien un camí de col·laboració organitzant el primer col·loqui “Inquietuds del DIRSE” Aquest col·loqui té per objectiu oferir un espai de netwworking i intercanvi d’experiències i inquietuds en matèria d’RSE. Col·loqui

Jornada Corresponsables d’Organitzacions laboralment responsables i saludables

El proper 2 d’octubre se celebra la Jornada Corresponsables “Organitzacions laboralment responsables i saludables”. Empreses membres de Respon.cat intervenen en aquesta jornada: Carburos Metálicos i TSR Territori Socialment Responsable, que presentarà el