[Entrevista] Lucía García: es pretén seguir participant en el desenvolupament i posada en marxa d’indicadors d’ODS i metodologies per poder impregnar-en totes les àrees de la nostra organització

[Entrevista] Lucía García: es pretén seguir participant en el desenvolupament i posada en marxa d’indicadors d’ODS i metodologies per poder impregnar-en totes les àrees de la nostra organització

Recull d'entrevistes realitzades a empreses membres de Respon.cat en el el marc de col·laboració amb Corresponsables, media partner especialitzat en RSE i empresa membre de l’Associació.
Aquestes entrevistes mostren algunes bones pràctiques en matèria de Responsabilitat Social d’empreses compromeses amb la gestió responsable com a element competitiu i amb visió de futur.
Tot el material ha estat publicat en un especial de Corresponsables on es posa el focus en l’objectiu comú d’aquestes organitzacions de contribuir a fer un món millor i promoure la consciència ciutadana i organitzacional des d’un plantejament empresarial.

LUCIA GARCIA VALIÑO, corresponsable RSE D'EAP Poble sec, SLP

Com està apostant per la gestió socialment responsable la vostra organització? Ens podeu explicar breument la seva evolució fins a l’actualitat?

Des dels inicis d'EAP Poble-Sec el nostre equip ha apostat per una autogestió de recursos sanitaris en atenció primària, per part dels membres de l'equip, l'objectiu ha estat el camí de l'excel·lència en les tasques encomanades i en les interaccions amb les persones (client extern i client intern).

El 2016 apostem per sumar-nos com a membres de Respon.Cat i participar en la formació RSE.Pime, que ens va permetre:

  1. Redefinir línies d'actuació i formes d'organització per millorar en la definició/reestructuració de la nostra organització com a socialment responsable
  2. Adaptar el nostre Mapa de Processos i els nostres procediments amb una visió de metodologies enfocades als stakeholders identificats i incloure en el nostre dia a dia la veu de les seves necessitats entre els nostres objectius.

3. Modificar la verticalitat del nostre organigrama cap a una estructura horitzontal amb grups de treball liderats per professionals de diferents estaments de l'Equip.

4. Aplicar els coneixements adquirits en el programa RSE.PIME a totes les polítiques d'empresa (gestió de recursos / proveïdors responsable, gestió de persones responsable, impregnar d'RSE els valors de l'organització i revisió de el codi ètic, formes d'interacció responsable amb tots els nostres grups d'interès, anticipant necessitats)

5. Participant de grups de treball promoguts per Respon.cat (ODS, gestió de persones / qualitat, jornades) i formacions que ens permeten mantenir-nos a el dia i reciclar els nostres coneixements aportant la nostra realitat des d'una organització sanitària.

Podeu especificar algunes bones pràctiques o iniciatives concretes que estigueu desenvolupant i quins són els seus objectius?

  1. Participació ciutadana (registre a través de diferents tècniques de la seva experiència) en la presa de decisions del nostre Pla Estratègic 2019-2022 (ciutadania i comunitat -participació comunitària, promoció de programes grupals per a l'abordatge de patologies prevalentes, grups de pacients experts / adolescents, equips multidisciplinaris en l'abordatge de necessitats socials de les persones-, professionals -autogestió, desenvolupament i qualitat de vida professional-, organització): Enfocament Business Model Canvas
  2. Territoris coordinats: propagar bones pràctiques amb els centres o grups d'interès de referència, coneixent les seves necessitats (enquestes de grups d'interès i reunions anuals) i compartint formes de fer encaminades a una gestió excel·lent de el servei com un continuum assistencial amb pràctiques similars en qualsevol nivell d'atenció que necessiti la persona al circular pel sistema sanitari públic.
  3. Redefinir la gestió de les demandes de la ciutadania (model de triatge i reorganització d'estaments) per optimitzar els recursos finits de sistema sanitari, aplicant el format d'atenció adequat (presencial / telemàtic / no presencial) coordinat amb altres nivells de sistema sanitari per fer-ho sostenible.Hacer seguiment de tots els proveïdors optimitzant temps de resposta, qualitat / preus, entitats de proximitat per potenciar el desenvolupament de barri, entitats mediambientalment responsables i amb polítiques de seguretat laboral i de dades socialment responsables.
  4. Socialmente responsables amb els nostres professionals, vetllant per la seva seguretat, conciliació de vida laboral (especialment en temps de Covid-19) promovent teletreball (rotacions per estaments i cuidant a famílies en situació de fragilitat) i facilitant cobertura de serveis complementaris en situacions de pandèmia (reforç i vigilància de qualitat dels EPIs, coordinació d'activitats preventives amb subcontractes (professionals de neteja, servei de bugaderia), cobertura servei de menjador per a tots els professionals en moments de pandèmia (jornades de 12 hores o torns doblats).

Quina és la situació actual de la gestió responsable i el govern corporatiu i les seves principals barreres i obstacles?

La gestió responsable (model EBA d'autogestió) la tenim en el nostre ADN des del moment del naixement de l'Entitat i la Gerència / Direcció de l'Equip sempre ha optat per models de Qualitat i Eficiència.

Actualment es pretén seguir participant en el desenvolupament i posada en marxa d'indicadors d'ODS i metodologies per poder impregnar-en totes les àrees de la nostra organització i d'aquelles similars a la nostres (donar-los a conèixer des de l'aplicació en els nostres procediments a altres EBA a través del grup de RSE ACEBA). Prioritzem Salut i Benestar, Igualtat de Gènere i reducció de desigualtats, treball decent i creixement econòmic, accions pel clima i aliances per a l'assoliment d'objectius

Actualment, les principals barreres que trobem són:

-Econòmica. El finançament de l'atenció primària de salut és mínima i amb majors exigències de participació social donant suport a diferents àmbits (el més recent Residències en Covid-19) sense disposar de recursos addicionals per poder suportar als ja assumits d'iniciativa pròpia per centres sanitaris petits com el nostre i no reconegudes en els pressupostos anuals previstos per a l'Atenció Primària.

-Nombre limitat de membres, realitzant multiplicitat de tasques i pertanyents a diferents grups de treball dins i fora de l'Organització (sistema sanitari) en un sistema cada dia més exigent/complex i amb pocs recursos.

-Realitats ambigües i sobrecàrregues de treball del sector, obliguen a prioritzar formes de fer que es contradiuen o fan extremadament complex gestionar de manera responsable els recursos disponibles

Quins són els altres reptes i desafiaments de la vostra organització en matèria d’RSE, sostenibilitat i ODS?

1. Persones (ciutadania i professionals):

  • Incorporar experiència de ciutadania en nous models d'atenció optimitzats, potenciant l'activitat comunitària - grupal (models de cronicitat i fragilitat) i no presencial
  • Millorar l'experiència i qualitat de vida de professionals: impulsant el desenvolupament professional, millorant la comunicació interna, redefinint i enfortint nous rols professionals (tots comptem i som necessaris), vetllant per la seva seguretat i famílies (especialment en Covid-19) i potenciant investigació

2. Promoure la innovació i la transparència en la gestió per contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari públic: mitjançant models d'atenció immediata i d'autogestió, eficiència en prescripció social, farmacèutica, comunitària i proves diagnòstiques, enfortint ús de TICS que facilitin la transformació digital i millorin comunicació externa.

Quina importància té per a vosaltres formar part de Respon.cat?

Ens permet mantenir-nos a el dia en coneixements, novetats, poder participar de projectes conjunts amb entitats d'altres sectors i poder compartir amb ells realitats comunes, amb objectius comuns i buscant solucions o formes de fer socialment responsables entre nosaltres. Participar de projectes en els quals poder desenvolupar responsabilitat social i compartir bones pràctiques.

Trobar resposta a necessitats costat d'altres organitzacions socialment responsables i contagiar-nos de formes de fer d'altres entitats a través de conèixer aquests projectes. Resumint, contribuir a una societat més responsable socialment i amb presa de consciència de la importància d'una presa decisions compartida.

About author

Le podría interesar también

Sin categorizar

Diàlegs ambientals sobre economia circular, un dels grans focus de l’RSE

En el marc del Dia Internacional del Medi Ambient, els propers 3 i 10 de juny tindran lloc uns Diàlegs Ambientals dedicats a l’economia circular. L’acte està organitzat per l’Associació Catalana de Ciències

Últimas noticias

[Entrevista] Mercè Casals: vam ser visionaris quan dèiem que calia crear comunitat com a motor de transformació social

Recull d’entrevistes realitzades a empreses membres de Respon.cat en el el marc de col·laboració amb Corresponsables, media partner especialitzat en RSE i empresa membre de l’Associació. Aquestes entrevistes mostren algunes

Sin categorizar

Pimes compromeses avancen en la gestió de la seva Responsabilitat Social

Respon.cat organitza una trobada amb les empreses participants de les diferents edicions de l’RSE.Pime. • L’RSE.Pime és un programa d’acompanyament que permet crear un pla d’acció en Responsabilitat Social en