[Article] Economia circular: una nova oportunitat, per Oriol Vall-Llobera

  • Amb motiu del Dia Internacional de la Terra, Respon.cat ha elaborat un monogràfic amb temes relacionats amb la responsabilitat ambiental: l'Economia Circular és un dels Focus de l’RSE de Catalunya entès com un d’aquells temes d’interès en clau local.
  • Oriol Vall-Llobera, director de serveis corporatius de TERSA, ens parla de l'Economia Circular i el seu lligam a la valorització de residus, la generació i comercialització d’energies renovables, i la promoció del compromís de la ciutadania per la sostenibilitat.

 

El Dia Internacional de la Terra, que es commemora cada any el dia 22 d’abril, ens ofereix una bona oportunitat per reflexionar sobre els principals reptes que afronta el nostre planeta des de l’òptica del seu desenvolupament sostenible.

Enguany el lema és “End plastics pollution”, i situa el focus en com combatre una qüestió especialment rellevant per al medi ambient: acabar amb la contaminació causada pels plàstics.

Des de TERSA pensem que una bona manera de contribuir a aquest objectiu passa per posar en pràctica els principis de l’economia circular.

En el recent treball intern de reflexió estratègica que hem fet com a organització, fruit del qual hem definit el nostre pla estratègic en l’horitzó de l’any 2020, identifiquem el concepte d’economia circular com un eix central de la nostra missió. Un concepte que encaixa perfectament amb els serveis i activitats que desenvolupem, lligats a la valorització de residus, la generació i comercialització d’energies renovables, i la promoció del compromís de la ciutadania per la sostenibilitat.

En l’àmbit de la gestió dels residus municipals, hem assistit en els darrers anys a la transició de la consideració del residu com a recurs, i ho hem fet com a agents actius amb implicació diversa en totes les etapes de la jerarquia de tractament d’aquests residus:

  • Reducció: diuen que el millor residu és aquell que no es produeix. Per tant, esdevé especialment important la tasca de prevenció en la generació. El treball de sensibilització i formació en aquest sentit l’identifiquem molt especialment a partir de la feina feta pels equips del departament d’Ecogestió i de la secretaria de Barcelona + Sostenible.
  • Reutilització: aquesta tasca està representada perfectament pels programes que es duen a terme en els punts verds i deixalleries de Barcelona i la seva àrea metropolitana, instal.lacions socialment molt utilitzades i amb un potencial important de reutilització dels objectes que hi arriben.
  • Reciclatge: al centre de tractament de residus municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans gestionem dues instal.lacions de reciclatge de residus: una planta de selecció d’envasos (contenidor groc) provinents de la recollida selectiva; i una planta de tractament de residus voluminosos, on entre d’altres materials es recicla fonamentalment la fusta d’aquesta fracció.

Tractem 24.000 tones d’envasos a l’any, que representen el 60% dels envasos generats als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

  • Valorització energètica: a la planta de valorització energètica (PVE) de Sant Adrià de Besòs valoritzem energèticament aquells residus que no han pogut ser reciclats prèviament (el que anomenem fracció rebuig), amb l’objectiu d’obtenir-ne energia elèctrica i tèrmica i de reduir-ne el volum que finalment es diposita a l’abocador.

Tractem 360.000 tones de rebuig cada any, que equivalen al 30% del total de residus municipals generats a Barcelona i la seva àrea metropolitana; o, el que és el mateix, els residus que genera en un any una població de 800.000 persones.

En un altre àmbit en què també tenim un paper actiu com a empresa pública de serveis vinculats a l’economia circular és en el de la generació i comercialització d’energies renovables, amb la conseqüent contribució a l’estalvi global d’emissions de CO2, a la reducció del consum i dependència dels combustibles fòssils tradicionals, i a la producció d’energia de proximitat.

A principis del proper mes de juliol, ens convertirem en els subministradors d’energia elèctrica de l’Ajuntament de Barcelona. Ho farem a través de Barcelona Energia, la comercialitzadora pública d’energia verda i de proximitat, aprofitant l’energia produïda a les instal.lacions que gestionem. Amb la voluntat de tenir un paper actiu en el sector energètic; basat en la contribució a la generació renovable i local, la reducció del consum, l’ús racional de l’energia, i la garantia del subministrament.

Pel que fa a la producció, un exemple paradigmàtic és la generació d’energia tèrmica a la PVE, possiblement menys coneguda que la producció d’energia elèctrica. Amb el vapor de la PVE es subministra el 95% de la demanda de calor per a calefacció i aigua calenta sanitària dels més de 80 edificis que estan connectats a la xarxa de distribució de fred i calor dels barris del Fòrum i 22@ de Barcelona. L’Hospital del Mar o el campus de la UPC de Diagonal Besòs són uns dels darrers grans equipaments que s’hi han connectat.

També gestionem l’energia solar fotovoltaica produïda per més de 60 instal.lacions ubicades en edificis i equipaments públics de la ciutat de Barcelona, entre les quals la pèrgola fotovoltaica del Fòrum. Les darreres instal.lacions projectades permeten subministrar energia elèctrica per a l’autoconsum d’edificis com biblioteques, centres cívics, escoles bressol, etc.

I des d’inicis d’aquest any explotem, per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la planta d’aprofitament energètic del biogàs de l’antic abocador del Garraf, que actualment està en fase de post-clausura. Novament per produir energia elèctrica provinent dels residus i amb la consideració de renovable, en aquesta ocasió mitjançant la combustió d’aquest biogàs en motors de combustió i disminuint la seva contribució a l’efecte hivernacle.

Així, aquest ampli ventall d’activitats relacionades amb el cicle de gestió dels residus municipals i la gestió d’energies renovables ens identifica amb els principis de l’economia circular. Per a nosaltres representa una oportunitat per reforçar el valor de les activitats que desenvolupem i per integrar encara més el vector ambiental en el nostre treball diari.

En definitiva, i tornant a l’enunciat de la nostra missió, com a empresa pública treballem amb vocació de servei públic per a les administracions amb el convenciment que l’usuari final és la ciutadania, i amb l’objectiu de millorar mitjançant la nostra actuació la societat i l’entorn.

About author

Le podría interesar también

Sin categorizar

Respon.cat en la presentación de los indicadores de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en Catalunya

Respon.cat participará en la presentación de los indicadores de los ODS de Catalunya organizada por el Instituto de Estadística de Cataluña y el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible. La

Sin categorizar

El voluntariat d’empresa és un element troncal en la gestió de l’RSE

Un conjunt d’empreses van reflexionar sobre com progressar en el voluntariat d’empresa en la segona sessió dels Seminaris que Respon.cat organitza sobre aquesta matèria. Aquesta segona sessió s’ha organitzat amb

Sin categorizar

Respon.cat amplia el Consell Social

En la darrera Assemblea es va aprovar la incorporació de quatre noves organitzacions a formar part del Consell social de Respon.cat. Amb aquestes quatre noves incorporacions se suma un total