1. Presentació

(falta presentació del president)

 

En un context d’expansió de la gestió de la responsabilitat social de les empreses, la gestió lingüística per a la protecció i desenvolupament de les llengües minoritàries o minoritzades ha de fer front encara a un repte singular: no quedar al marge de les matèries que les empreses situen en el context del desenvolupament sostenible.

Aquest article està concebut precisament des de la lògica de la responsabilitat social corporativa (RSC), i pretén ser una eina per a les empreses que volen optar per aquest enfocament de gestió així com també per a les organitzacions que donen suport a les empreses en la gestió de l’RSC o bé de la llengua.