RSC i llengua: responsabilitat empresarial envers la societat en matèria de llengua

RSC i llengua: responsabilitat empresarial envers la societat en matèria de llengua

Un enfocament de Responsabilitat Social Empresarial per aportar valor a tots els grups d’interès

1 Presentació
2 Introducció
3 Responsabilitat social de les empreses i llengua
4 Gestionar-ho: dialogar, millorar i retre comptes
4 La llengua, entre la llei, el mercat, la societat i la sostenibilitat
○ 4.1 El marc constitucional i l’impacte
○ 4.2 EINF i política social de les empreses
○ 4.3 Escoltar la societat i la humanitat
○ 4.4 Focus de l’RSC a Catalunya
○ 4.5 Els Objectius de Desenvolupament Sostenible
5 Propòsit empresarial
6 Beneficis (PER REVISAR)
7 Conclusions (SÓN LES MATEIXES DE L’INICI. VALORAR SI INICI O FINAL)