SUARA Cooperativa: Garbet, servei de neteja desinfecció

SUARA Cooperativa: Garbet, servei de neteja desinfecció

Garbet és l’empresa d’inserció de Suara Cooperativa. Amb la tornada a la normalitat a les empreses requereixen uns protocols de neteja més estrictes. El procés de desinfecció de Garbet aplica la nebulització amb productes biocides, avalat per la seva eficàcia contra el virus. Aa ofereix neteges de manteniment, controls de qualitat, seguiment normatiu, venda i distribució de productes ecològics de neteja i desinfecció, de neteja de vidres (i poliment de terres).

També us recomanem…